Ferhan Ercan

Tüm Yazıları


Göre göre

  • 08 Aralık 2018 Cumartesi


Ülkemin güzel insanları; algısını, duygusunu ve tepkisini yitirdi. Olaylar yaşadığımız günlerde cereyan etmesine karşın büyük yığınlar bundan haberdar olamıyor. Doğru bilgilere erişmek bir yana, belirleyiciler kendi amaçlarına hizmet edecek şekilde çarpıtmalarla düzenlenmiş bilgileri kitlelere iletiliyor. Bu olumsuz gelişmeler sonucunda yaşamakta olduğumuz ekonomik kriz yokmuş gibi davranılıyor. Kanser tedavisi için nane limon kaynatıp için geçer deniyor(!)
AYRIMCILIKLARIMIZ.
Hemen vurgulamak gerekir ki; ayrımcılık türdeşlerine ve küreyi paylaştığı(zorunluluk olarak) öteki varlıklara ihanettir. Farklılıkları kabul etmeyenler, kendilerini; aynı ortamları ve küreyi paylaştığı ötekilere kabul ettiremez. Farklılıkları kabul etmek aynı zamanda barışa ve birlikteliklere kapıyı aralar. Küreyi yaşanır kılacak olan kavgalar ve uzlaşmazlıklar değil; anlaşmalar, kabullenmeler ve barıştır.
ZENGİNLİK.
Zenginlik, ötekilere oranla daha çok maddi olanaklara sahip olmaktır. Bu olgu her koşulda bir güçtür. Bu güç varlığını korurken, gücünü kullanarak olanaklarını artırır. Genel çoğunluk her açıdan güçsüzdür. Bu güçsüz genel çoğunluk birleşince yaşadığı toplumun en güçlüsü olur. Öncelikle bu konumunun(uyanmak) farkına varması gerekir. Kendiliğinde uyanamayanlarında uyandırılması halinde onların kazanması engellenemez.
Çok kazananların olduğu yerde çok kaybedenlerin ve daha çok kaybedenlerin olması kaçınılmazdır!
KAYIPLARIMIZ.
-Atatürk’ün o yokluk ve yoksunluk yıllarında 15 yılda ülkeye kazandırmış olduğu 45 tesis AKP iktidarında satıldı.
-Yer altı ve yer üstü kaynaklarımızı kaybettik.
-Yetişmiş beyinlerimizi göçlerle kaybettik.
-Gençliğimizi kaybetmeye devam ediyoruz.
-Hukukun üstünlüğünü kaybettik.
-Bağımsızlığımızı ve cumhuriyetimizin güvencesi olan ordumuzu kaybettik.
-Laikliği ve cumhuriyetimizi kaybettik.
-Tarımımızı ve hayvancılığımızı kaybederek kendi kendine yeten ülke olma gücümüzü kaybettik.
-Demokratik eğitimimizi, erişilebilir sağlık koşullarını ve sosyal güvencelerimizi kaybettik.
-Özgürlüklerimizi ve güvenlik güvencelerini kaybettik.
-Ulusal ve kişisel egemenliğimizi kaybettik.
-Umutlarımızı ve yarınlarımızı kaybettik.
-Parlamentonun yetkilerini kaybettik.
-Bütçe yapma hakkını kaybettik.
-Yaşama ve yaşamların yönetimine katılma hakkını kaybettik.
-Onurlu, dürüst, inançlı insanların yaşadığı bu ülkede; dilimizi, dinimizi, ahlakımızı, kültürümüzü kaybederken, ülkemizi kaybetme riski ile karşı karşıyayız!...
Umut birlikte ulaşmaktı yarınlara,
Sıkıca tutunarak köşelerine çemberin.
Gözyaşlarıyla büyür ayrılık çiçekleri,
Sinsice sildiler geleceği yarınlardan!