Ferhan Ercan

Tüm Yazıları


Gezi sönmedi!

  • 01 Haziran 2018 Cuma


İnsan olmak, insanlardan yana olmak ve hatta tüm canlılardan ve cansız varlıklardan(doğa) yana olmak solun en belirgin özelliklerindendir. Din, dil, ırk vb. ayrımları yapılmadığı için kürede ortaya çıkan her soruna insanca yaklaşır ve insanca çözümler üretirler. Bu nedenle bir otoritenin hizmetinde olanların insan görünümünde olması yanıltıcı olabilir.
Gezinin beşinci yılındayız. Gezi yaşama sahip çıkmaktı.
Yaşamın kapsamında tüm varlıklar yer alır. Bu nedenle gezi öncelikle kendine ve yaşama ilişkin temel haklara sahip çıkmaktaydı.
Yaşam döngüsünden bir halka koparıldığında, bundan döngünün tamamı olumsuz olarak etkilenir. Bu nedenle gezi sadece ağaçlara değil, yaşamın tümüne sahip çıkmaktı. Bu doğrultudaki çaba ve çağrılar olması gerekenler olduğu için toplumda genişleyen halkalar halinde özgür iradi katılımlara neden oldu.
Kendiliğinden gelişen ve haklılık temelinde yükselen hareket sadece ülke için değil, dünya insanlık ailesi için önemli bir halk hareketi olarak tarihteki haklı yerini almıştır.
Gezi gelecek için yapıldığından geçmişte kalamaz. Her gelecek şimdilerden başlar. Bu nedenle gezi şimdilerimiz olmaya devam ediyor:
“Geçmiş gitmiş bitmiş bir zamana derin derin iç geçiren birilerinin aklını bitmek tükenmek bilmez bir inatla ve inançla hâlâ karıştırıyorsa;
Gezi’nin üzerinden zaman, TOMA’lar, fişekler, ölümler, seçimler, patlamalar, tutuklamalar yargılamalar, savaşlar...(….)

“Gezi’nin üzerinden geçen.. geçen.. geçen.. ve sanki çok ama çok yakında gerçekten de geçip gitmek üzereymiş gibi görünen iktidar insanlara öğretmek istediğini öğretememiş, onları korkutmak istediği kadar korkutamamış, onları yıldırmak istediği kadar yıldıramamış olmasından eninde sonunda bir şey öğrenecek ve bizzat korkacak, bizzat yılacak demektir.”(Mine SÖĞÜT-Cumhuriyet 1.06.2018)
Yaşamlar içinin(canlı ve cansız tüm varlıklar temelinde) istenmeyen gelişmeleri engellemek gezin öncelikli görevi oldu. Duyarlı kitleler sorumluluklarının gereğini yerine getirme çabalarını birleştirdiler.
Doğrudan yaşama katılım eylemi ve daha istenir yarınlar kurma çabaları her koşulda saygıya değerdir.
Bu onurlu ve insancıl dayanışmada farklılıklar uzlaşmalarla noktalandı. Otoriter ve demokratik olmayan yönetime karşı direnme hakkı yaşamdan yana tavrını koydu. Bu neden le GEZİ sönmedi ve sönmeyecek!