Av Faruk Haksal

Tüm Yazıları


Gerçek Demokrasi Ve Batı Demorasisi

  • 03 Nisan 2018 Salı


Batı demokrasisi modeli bize uygun değil.

İddialı ve ezber-bozan bir yargı bu, evet.
Ama ön yargılarımızı [şimdilik!] bir kenara bırakıp, cesaretle sorguladığımızda farklı şeyler görebiliyoruz.
Örneğin, batı demokrasisi, bütünü ile sermayenin kontrolünde ve onun legalleştirilmiş bir vitrin aygıtı…
Halkın iradesini dilediği gibi oluşturan her imkân [ve güç] bir avuç “seçkin seçilmişler”in elinde ya da emrinde…
Keskin ve objektif bir mercekle sisteme yaklaştığınızda batı-demokrasinin merkezine gerçek bir demokrasinin değil, seçkinlerin çıkarlarına doğru akan bir mekanizmanın egemen olduğunu görebiliyoruz.
Oysa bizler, halkın tümünü hedef alan, eşitliği ve emeğin üstünlüğünü öne çıkaran, [emperyalist saldırıya karşı] korumacı sosyal nitelikli bir hukuk devleti hedefine yönelmeliyiz.
Sosyal adalet, hakça bölüşüm, özgürlük…
Evrensel kültür süzgecinden sorgulanarak geçirilmiş “milli ve yerli” niteliklerimiz, özgün ve bağımsızlığını koruyan bir dil yaratma mücadelesi…
Temel ilke ve hedeflerimiz bunlar olmalıdır!
Gerçek demokrasi işte bütün bu ilke ve nitelikleri kapsayan bir yöntemdir.
Evet, aynı zamanda çağdaş devrimciliğin ilkeleri de yine bunlardır…
Bu ilkelere yönelik her katkı kimden ve nereden gelirse gelsin meşrudur, halk yararınadır ve haktır.
Esas olan; düşünce özgürlüğü, ekonomik özgürlük ve halkın her türlü engelden arınmış bir düzlemde yönetime aktif olarak katılma hakkının hayata geçirilmesidir.
Yaşamın içinde bu unsurlar canlı ve kesintisiz olarak var olmadıkça demokrasiden söz edebilmek mümkün değildir.
Her ne bahane ile olunsa olsun bu ilke imkânları yok etmek ya da kısıtlamak faşizmdir.
Seçkinler demokrasisinin en temel hedeflerinden birisi ise, sözünü ettiğimiz bu faşizmi medya, eğitim ve reklam aygıtlarından oluşan çete örgütlenmesi yardımıyla üstünü örtmek, yenir-yutulur hale getirmektir.
Sözünü ettiğimiz bu çete, insanlığın baş belasıdır ve aşılarak etkisiz hale getirilmedikçe demokrasinin, özgürlüğün, sosyal adaletin ve hukuk devletinin gerçek anlamda tesisi mümkün değildir.

@farukhaksal42
www.haksal.av.tr
farukhaksal@gmail.com