Av Faruk Haksal

Tüm Yazıları


Genel ve Yerel Muhalefet

  • 14 Temmuz 2019 Pazar


Muhalefet, demokratik sistem ile ilgili tüm süreçlerin vazgeçilmez bir unsurudur.
Muhalefetsiz bir demokrasi düşünmek mümkün değildir.
Ancak…
Muhalefet, iktidarın dibini oymak için değil, ortaya konan çalışmaların üstüne koymak için yapılır…
“O koltuktan sen kalk, ben oturayım,” çıkarcılığının ekseninde yapılmaz.
Ünlü bir söz vardır, bilmeyeni yoktur: Her toplum, kendisine laik olan yönetim biçimine [ve iktidara] kavuşur.
Bizce bu söz aynen muhalefet içinde geçerlidir: Her halk, kendi düzey ve niteliğine uygun bir muhalefet tarafından temsil edilir.
Zaten bir iktidar, kendisine uygun bir muhalefeti –eninde sonunda- arar ve bulur.
Eğer gerçekten muhalefet nitelik olarak iktidarın bir ya da birkaç kat yukarısında ise ve halkın desteğini [takiyelerle-manipülasyonlarla değil] gerçekten bu niteliğini ortaya koyarak alabiliyorsa, o ülkenin ufku açıktır.
Böylece, hak-hukuk-adalet iktidara gelir.
Yalan-dolan-kumpas yerin dibine gömülür.
Ekonomi canlanır, fabrikaların bacalarından yeniden dumanlar çıkar; traktörler kontak basar, işsizlik dibe çöker, insanlar birbirlerine gülümser, emekli pazardan evine iki eli dolu filelerle döner…
Ama siyaset ya da özellikle muhalefet, her sorunu fırsata çeviren bir yöntemin içine gömülmüşse, günün birinde, her nasılsa ve fırsat düştüğünde iktidara işte bu anlayış gelir, oturur, çöreklenir.
Çöreklenince ne olur?
Fırsat fırsatçıları doğurur.
Fırsatçılar kendi aralarında koalisyon kurar, ilkesiz/sebepsiz/dengesiz ittifaklar oluşur, ekonomi yeniden eski karanlık kılıfının içine girer ve her köşe başına sivil görünümlü kara gömlekliler konuşlanır.
Genelde de böyledir bu yapılanma.
Yerelde de böyle…
Örneğin yerelin bir sorunu ortaya çıkar.
Sorun geleceğe dönüktür ama ciddidir.
Belediye, tüm demokratik toplum kuruluşları, kişiler, halk, tümü herkes aynı noktadadır, aynı saftadır.
Ortak akıl, ortak bir eylem planını gerekli kılar.
Toplanılır, ortak kararlar alınır. Müştereken komisyonlar kurulur, ortak zeminde ortak çalışmalar yapılır…[ken!] Birden ve ansızın, aniden ve hemen… Ortak akıl çatlar; ortak eylem çatırdar…
İşte bunun da adı yerel muhalefettir!
Noktalı-virgül…
Devamı gelecek sayıda.

@farukhaksal42
farukhaksal@gmail.com
www.akceder.com
www.haksal.av.tr