reklam alanı

Gençlerin maçı 3-2 bitti


Didim’in iki ku­lü­bü 20 Ekim Pazar günü saat 13,00'da karşı kar­şı­ya gel­di­ler. Kar­şı­laş­ma­yı ha­ke­mi Sez­gin Bu­nal­dı yö­net­ti.U14 er­kek­ler mü­sa­ba­ka­sı iki takım ara­sın­da c

 Paylaş


Didim’in iki ku­lü­bü 20 Ekim Pazar günü saat 13,00'da karşı kar­şı­ya gel­di­ler. Kar­şı­laş­ma­yı ha­ke­mi Sez­gin Bu­nal­dı yö­net­ti.U14 er­kek­ler mü­sa­ba­ka­sı iki takım ara­sın­da cen­til­men­ce geçti.Kar­şı­laş­ma­yı Di­dims­por 3-Di­dim­gü­cüs­por 2 ola­rak bitti.Didim Spor : Can Polat, Şa­hin­can Be­yaz­kal, İbra­him Arda Sever, Ra­ma­zan Yi­ği­talp İmal, Cem Se­la­hat­tin Polat, Mu­ham­med Ali Uşar, Fatih Yal­çın, Fur­kan Oktay, Şe­ra­fett­tin Arda Bağcı, Mert Cihan Ya­rı­cı
Di­dim­gü­cü Spor : Taha Bay­rak, Özgür Ça­kır­bey, Yusuf Şener, Hasan Su­va­ri, Fet­tah Yal­çın, Fur­kan Tek­de­mir, Seyit Ali Mus­ta­fa Kı­zıl­do­ğan Dev­rim Arjin Kılıç, Mu­ham­met Açı­ka­da, Seyit Ahmet Tek­de­mir, Kemal Aras.İle­ri­de­ki maç­lar­da genç­le­ri­mi­ze ba­şa­rı­la­rın de­va­mı­nı di­le­riz.