Ferhan Ercan

Tüm Yazıları


Gelecek gelsin diye...

  • 12 Kasım 2018 Pazartesi


Olumlu, istendik ve beklenir bir gelecek tüm insanların önceliklilerindendir. Bu istemler, normal koşulların normal beklentilerindendir. Eğer koşullar normal değil ise;
1-Normal koşullarda değiliz.
2-Normali bozulan insanlarla birlikteyiz.
3-Teorik çözümlerin yetmediği bir yerdeyiz.
Çözümler bu saptamalar dikkate alınarak yeniden güncellenmelidir. Tüm çözümlerin yığın sallaşarak örgütlenmeden geçtiği her koşulda dikkate alınmalıdır.
ÇÖPTEN YÖNETİM.
Dayanağı, tutarlılığı, haklılığı olmayan bir zayıf(despot) yönetimin, güçsüzleştikçe baskıları artıran çöp yönetim olma olasılığı söz konusu olabilir. Her şeye karşın, böyle bir çöp yönetimi bir kıvılcım yakarak yok edebilir. Bunun için gerekli olan; uygun yer, uygun zaman ve uygun tepki oluşumu olabilir.
KÜLTÜR.
Kültürün en kısa tanımı; kültür bir yaşama biçimidir. Demokratiklikten uzaklaşınca, yaratılmak istenen kültürün yozlaşması kaçınılmazdır. Bu durum, yaşamın yaşanılmaz olmasını işaret eder.
Yoz kültür, kendisini yok etmek üzere kurulmuş bir bomba gibidir. Kişilerle kişisel gücüyle değil, devlet olanaklarını kullanarak intikam almak, dürüst ve insanca bir yaklaşım olamaz!
Yaşama biçimi emir ve direktiflerle belirlenemez. Böyle bir istem hiçbir koşulda inanç adına da istenemez.
Yapılanı yıkmak sorunludur , sorun yıkılacak bir yapının yapılmasına göz yummakla başlıyor(!)
ENDİŞE.
Beklentilerin bilinmezliği, istendik olmayışı hallerinde ortaya çıkan aşkın duygulardır. Endişe, beklenilmeyenlerin, istenmeyenlerin olabilirliği korkusudur. Korku olabilecek olanlara ilişkindir. İstendik olabilirlikler sevincin, istenmeyen olabilirlikler ise, endişenin kaynağıdır.
Endişe olgusu bilinçli bireyleri(aydın, sanatçı, usta) önlemler almaya yönlendirir. Bu önlemler olumlu geleceklere kapıları aralayabilir. Bu gelişimin yadsınamaz ön basamaklarındandır.
Endişe soruları harekete geçirir. Soru ve sorular yaşamın sürmekte olduğunun kanıtıdır. Endişe birey merkezli olmasına karşın, bireyin yakınları içinde geçerlidir. Bireyin can güvenliğinin yanı sıra, varlıklarının güvenliği de önemlidir.
Tüm uzlaşmazlıkların ve çatışmaların temelinde endişeler yatar.

Onlar güneşe vurgun iken güneşlerinden vuruldular!
Döküldü yaprakları çınarların, dallar öksüz kaldılar.
Aldatma şampiyonları kullanarak asırlık silahlarını,
Maneviyatın mirasçılarını inançlarıyla vurdular!