Ünsal Yalçınkaya

Tüm Yazıları


Gap gezisinin ardından -3-

  • 25 Ekim 2019 Cuma


Urfa denince ilk akla gelen nedir, tabi ki benim aklıma HARRAN gelir,sizinkini bilemem.
Şanlı Urfa Medeniyetlerin beşiği bir şehir,
Fırat Nehri ile şarkılara,şiirlere destanlar yazdırmış bir şehir,
Kurtuluş savaşımızda destan yaratmış onun için Şanlı
Unvanını hak etmiş bir şehir,
Şanlıurfa anlatılmaz derler,yaşanır derler,gerçekten de öyle,
Şanlıurfa’yı yaşamakla öğrenirsiniz.
Güneyindeki Ceylanpınar ilçesi ile Suriye sınırı, Batısında Gaziantep, Doğusunda ise Mardin,Kuzeydoğusu Diyarbakır, Kuzey batısı Adıyaman illeri ile sınırlanmış,uçsuz bucaksız Urfa İlinin ovaları ile ün kazanmış tarih kokan bir şehir.
Antik çağları yaşamış bir şehir.
Hala Feodalizmin yaşandığı,
Toprak Ağalarının, marabalarının yaşadığı bir şehir,
Bu nedenledir ki her dönemde acılar çekmiş, acılar yaşamış bir şehir,
Modern şehirleşmenin yanında tarih kokan ne acıdır bu tarihin üstü yapılaşarak kapanmış,görülmeyen,yeni,yeni keşfedilmeye bekleyen tarih,
Tarihi çarşıları ile,Tarihi camileri ile,hanları,hamamları,kaleleri ile ünlü şehir,
Bir Balıklı gölü,”Halil-ür Rahman gölü”
Hz. İbrahim’in doğduğu mağara ve dergah cami, Şanlıurfa kalesi, Arkeoloji ve Mozaik Müzesi “Antik çağ müzesi”
Bir Göbekli tepe ki yeni,yeni gün yüzüne çıkartılmaya başlanmış dünya Mirasına alınan bir tarih,Göbekli tepe daha işin başında kazı çalışmaları,Gün yüzüne çıkartılacak o kadar kazı alanları var ki belki insanlığa ışık tutacak bir kazı olma özelliğini taşımakta.
Ne acıdır ki böyle kazıların en büyük sıkıntısı FİNANSMAN darlığı.
Harran Kalesi, Harran Üniversitesi, Dünyanın ilk üniversitelerinden GASTRONOMİ üniversitesi, gökyüzü gözetleme kulesi yaşatılmaya çalışılmakta ve burada kazılar daha devam edilmekte,
Resim 1 göbekli tepe Resim 2 Harran üniversitesi

Urfa’ nın her tarafı tarih,
Dinlerin yaşandığı,antik çağların yaşandığı,
Peygamberler şehri.
Urfa,Yöresel halk ozanlarının şiirleri ve halk sanatçılarının ezgi
Ve besteleri ile SIRA geceleri ile de ünlüdür.
Sıra geceleri kadınlı erkekli Urfa kebaplarının yendiği, Çiğ köftelerin yoğrulup yendiği, ACILI şalgamların yudumlandığı,
Halayların çekildi ve de büyük besteci KAZANCI BEDİ ve CELAL Sesi güzel’in besteleri ile eğlence gecelerini yaşatılır.
Bütün bunlara rağmen, Urfa tarihini kara sayfalardan temizleyebilmek için öncelikle FEODALİZMİN tasfiye edilmesi gerekmektedir.Feodalizmin tasfiyesi AGA’ lık düzenin yıkılması, Marabalığın ortadan kalkması demektir, işte o zaman Şanlıurfa tarihi ile, tarımı ile, Fırat nehri ile anılan bir modern şehirler arasında yerini alacaktır.
Nasıl mı başarılır,
Yeni yetişen genç nesil sayesinde,
Aydınlık yüzlü Urfalı gençlerin örgütlü bir biçimde Feodalizme karşı birlik ve beraberliği sağlamaları,halkı bilinçlendirmeleri ve Devletle işbirliği içinde Feodalizme karşı çıkarak yıkılmasını sağlamaları ile mümkündür.
Toprak ve TARIM reformu şarttır,
Gözlemlediğim kadarı ile Harran ovasında hala pamuk el ile toplanmakta, makine ile toplama çok az, daha tek tük,
Böyle tarım verimli olmaz ve marabalık,ırgatlık bitmez, yıkılmaz.
Örgütlü, aydın Urfalıların öncülüğünde Devlet,Halk işbirliğinde feodalizm bir daha gelmeyecek şekilde yıkılmalıdır.
Emperyalizm buna izin verir mi?
Bilmem,
Belki…