Toplumsala Dönüş

Bu yazım daha önce gazetemiz Mavi Didim’de yayınlanmıştı. Yaşadığımız sorunlar dikkate alındığında ve Selçuk Candansayar’ın yazısını okuyunca, onun yazısını bitiriş vurgusunu bu yazının başlangıcına aldım.“Hakkını ara” değil, “hakkımızı arayalım”; “kendini koru” değil, “kendimizi koruydevamı +

Şekerimiz.

Üç beyazın(un, şeker, tuz) kontrollü tüketilmesi gerektiği sürekli olarak vurgulanır. Bu uyarı özellikle sağlık açısından kaçınılmazdır. Şimdi ise, NBŞ’nin zararlarından söz edilmektedir. Öncelikle obezliğe, şeker hastalığına ve daha önemlisi kansere neden olduğu ileri sürülmektedir. En masum gözdevamı +

Burcu Cansu, ÖDP’nin 9.Kongresini aktarıyor. Kongrede Korkut Boratav konuşuyor. Kongre bitiminde 11 maddeden oluşan bir sonuç bildirgesi sunuluyor. Her madde ülkemize ilişkin temele sorunları dillendiriyor. Bu bildirgenin 5,6,7. Maddelerini okurlarımla paylaşmak istiyorum:“Prof. Dr. Korkut Boratav: “Şanslıyım ki sosdevamı +

Blok Satış

Özelleştirme,  kamusal varlıkların(mal ve hizmet üreten) satılmasıdır. Bu varlıklar karlı kuruluşlar oldukları için satılırlar. Zarar eden bir kurum veya kuruluşu hiçbir kurum(şirket) veya kişi satın almaz.Kamusal varlıkların serüveni özellikle Türkiye için çok önemli bir gelişim sergilemiştidevamı +

Kaşıkla verdiklerini kepçeyle geri alanlar yardım etmez, yardım almış olurlar!... Yoksullar, çaresizler, yarınsızlar ve yaşıyor gibi görünürken; boğaz tokluğu tutsağı olanlar. Sanki iktidarı bir biçimde elinde tutanlar, ihtiyaç içinde olan insanlara yapılan yardımları ceplerinden yapıyor havalarınadevamı +

Zehirli Şeker

Cargill, 1960'da bir yerli ortaklıkla Türkiye'ye giriyor. Mesut Yılmaz ve Demirel bu şirkete kol kanat geriyor. Bursa valisi Orhan Taşhanlar şirkete imar izni vermeyince merkeze alınıyor. 2002'de Ülker ile ortaklığa giriyor. 2007'de Cargill için özel yasa çıkarılmak isteniyor. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, yasdevamı +

Cumhuriyet Fazilettir

Üstteki başlık Atatürk’e aittir.Cumhuriyete karşı olmanın haklı ve etik nedenleri olabilir mi? Bunun için bir kişinin ya cumhuriyetin ne olduğunu bilmemesi ya da cumhuriyet nedeniyle çok büyük kayıplarının olması gerek. Cumhuriyet nedeniyle bir kişinin kayıplarının olması için haksız konum veya kazançlardevamı +

İttifak

Ortak amaçta buluşan farklı kesimlerin ilkeli olarak uzlaşmasıdır ittifak. Bir toplumda uzlaşmak her koşulda tabanı genişletir. Toplumsal açıdan bakıldığında, yaygın taban optimum yararı işaret eder. İlkeli olmak olayın etik yanı ile ilgilidir. Toplum yararı temelinde gurupların çıkarı gözetilir. Aynı zdevamı +

Emek Sömürüsü

Biliyorum, dillere pelesenk olmuş bir konu; ülkemizde emeğin ne denli azgınca sömürüldüğünü bilmeyen kalmadı, yaşamayan da.  Hafta içine DİSK’in yaptığı bir araştırmanın açıklanan sonuçları kanayan yaramıza bir tutam daha tuz serpti; vicdanlar bir daha sızladı. Araştırmaya göre; Çalışanlardevamı +

Mega Projelerimiz(!)

Toprakları boş yatırarak üretmeyen çiftçisine para ödemek anlaşılabilir gibi değil. Bu olumsuz uygulama ve gelişmeler, toprakların bazı şirketlerin eline geçeceğinin habercisidir. Çok farklı adlar altında aç ve yoksullara para ödemek basit çıkarlar dışında (bağımlı yoksullar- oy deposu) mantıklı değidevamı +

Özelleştirilenler

AKP, cumhuriyetin 80 yıllık birikimini 15 yılda sattı. Bu satışlardan 62 milyar dolar alındı.Özelleştirme salgını küreselleşme ile başlatılan bir emperyalist projedir. Kürenin egemenleri, erişebildikleri(öncelikli olan ulusal pazarlardı) her noktayı kontrol etmek doğrultusunda politikalar ürettiler. Özelleşdevamı +

Su Sorunu

 BİRGÜN Gazetesi yazarı, Meltem Yılmaz iklim değişikliği ile ilgili olarak, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şen ile küresel ısınmaya bağlı olarak Türkiye’de çok ciddi gelişmelerin yaşandığını söyledidevamı +

Yoksullarımız :

Meltem Yılmaz İstanbul’un yoksulları ile görüşüyor. İstanbul Türkiye nüfusunun 1/5 ini barındırıyor. İstanbul’daki insanların yaşantısı veya sorunları doğrudan veya dolaylı olarak ülkenin bütününü etkiliyor. İstanbul’da kendi kıyametini yaşayan insanların sayısı 4 milyona yaklaşıyor. Yaklaşık devamı +

36. Kurultayın sonuç bildirgesi

Kurultay sonrasında CHP’nin sonuç bildirgesini bekledim ama hiçbir yerde göremedim. Bildirge, hayır cephesini oluşturan muhalefet kesimi için önemlidir. Muhalefette yer alan kesimler bu bildirgede kendi talepleriyle karşılaşır ise, bildirge aracılığı ile bir birlikteliğe yönelecektir.Emre Kongar, bildirgenin bir devamı +

Vatan haini...

“En çok karşılaştığımız suçlamalardan biri“ vatan haini” suçlamasıdır. Aynı anda aynı nedenden ötürü karşıt taraflar bir birini aynı şekilde suçlamaktadırlar. Örneğin; özelleştirme yapanlar bu şekilde suçlanırken, özelleştirmelere karşı çıkanlar da aynı şekilde suçlanmaktadır. Son zamanlardevamı +

Müfredat nereye gidiyor?

 Müfredat, eğim bilimlerini ve ilgili programları içerir.                            Basında yer alan ve Mustafa Kömüş'e ait haberin son kısmı şöyle:"Müfredattaki en önemli güncellemeler Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde yapıldı.devamı +

Projeler:

“PROJE: Fr. İsim)”Değişik alanlarda önceden plan ve programa alınmış, maliyeti hesaplanmış, kurum ve kuruluşların yönetim organları tarafından onaylanmış, kısa ve uzun vadeye bağlanarak özel kurum veya devlet adına gerçekleştirilmesi kabul edilmiş bilimsel çalışma tasarısı.” Sözlük projeye ilişkindevamı +

Gelişmek için

Dünyada tek başına olmadığımızın bilincindeyiz. Bizim dışımızda yığınla ülke var. Bu ülkeler arasında dayanışma olduğu gibi, yarışmada var. Bu doğal yarışta her ülke kendi olanaklarını en iyi şekilde kullanarak küresel gelişme yarışından kopmamaya çalışmaktadır.Gelişmeye ilişkin çabaların devamı +

Danışmak

Toplum olarak bir sorun yumağı içinde debelenip duruyoruz. Üç yanımız denizlerle, dört yanımızda düşmanlarla çevrili. Sıfır sorun diye yola çıkanların sorun yaşamadığı yakın veya uzakta olan bir ülke kalmadı. Yaygın biçimde itibarsızlaştırma eylemlerine tanık olduk. Kurgulanmış davalarla ordu paspasdevamı +

Güç odakları

Güç denen olgu farklı koşullarda ve farklı biçimlerde ortaya çıkabilir. Bu konuda birden fazla güç oluşumundan söz edebiliriz. Ancak, her gücün temelinde bireysel güç vardır. Bireysel güçlerin birlikteliği örgütlü gücü ortaya çıkarır.  Örgütlü gücün en üst yapılanması devlettir. Örgüt dedidevamı +

Farklılıkları korumak

Farklılıklarımızı koruyabilmenin kaçınılmaz ön koşulu birlikte hareket etmekten geçiyor. Olmak ya da olmamak konumunun karar evresindeyiz. Eğer akılcı ve tutarlı birlikteliklere evet diyebilirsek farklılığımızı koruyabileceğiz!İçinde bulunduğumuz koşullarda farklılıklar üzerinden politika üretmenin gerdevamı +

Milli ve Yerli

Önümüzdeki süreçte iki kelimeden oluşan bu sözcüğü çok duyacağız. Ancak bu sözcüklerin gerçek anlamında kullanılmadığını da göreceğiz. Bunun için önce sözcüklerin anlamına bakalım:Milli: Millete ait, milli özellikler taşıyan.Yerli: Belirli bir mekanda var olan maddi ve manevi değerlerin üretildiğdevamı +

Toplumu bölenler

Üst düzeyden yayılan kavram çarpıtmaları bir çarpan etkisiyle tabana yayılır. Bu olgu, şu özdeyişi çağrıştırır: "Şeyh uçmaz, müritleri uçurur(!)"Kavramlar istemlere hizmet edecek biçimde çarpıtılınca toplum genelinde uzlaşma olanaksızlaşır.Millet derken aynı coğrafyada din, dil, ırk ve kültür(küdevamı +