Ekonomi nereye gidiyor?...

Ekonomik durumumuz ortada. Dolar 5 lira eşiğinde, benzin 6 lirayı geçti. Çarşı Pazar, fiyatlar yükselirken çöküyor; ülkede çöken her şeyin altında sıradan vatandaşlar kalıyor. Bizim halkımız saf ve temiz, haklarını bilmediği için haksızlıklara ses çıkarmıyor. Bu durumu bilen fırsatçı yöneticildevamı +

Balon Egolular...

İnanmak, yaşamın olmazsa olmazıdır; çünkü inanmak ve güvenmek yaşama tutunmaktır. Bunun ayırdında olan çıkarcılar(egemenler),  yaşamın istedikleri gibi akmasını sağlamak için öteki masum insanlara(emeği ile geçinen çoğunluk) tuzaklar kurarlar. Kurdukları bu tuzakların sadık bekçilerini de o devamı +

DİRENME HAKKI.

İkti­dar top­lum­da güçlü olan dar bir gru­bun tepe nok­ta­sı­nı tem­sil et­mek­te­dir. Te­pe­de yer alan­lar özel ko­num­lar hariç top­lu­mun bü­tü­nü­nü tem­sil etmez. Bu ne­den­le bir­lik ve be­ra­ber­lik­ten söz etmek güç­le­şir. Var­lık­ta­ki be­ra­ber­lik­ler­le yok­sundevamı +

Direnişe Dörtlükler

Tohumda umut sabırla beklerkenÇözüldü sancılı şafaklara acılarlaYürüdü gözü kara sevdalı sarmaşıklarYürüdü yaşamaya çatlayan tohumlarlaDirenmek yaşadığını haykırmaktır. Yaşadığını haykırırken nasıl bir yaşam istediğini de dile getirir insan. İnsan yaşamını sürdürmek için istemesi gerektdevamı +

Seçimle gelen seçimle gitmeli

Siyaset sorun çözme sanatıdır diyebiliriz. Sorun çözme araçlarından biride demokratik seçimlerdir. Yani, yönetimde katılımıyla söz sahibi olan halka gitmektir. Halkın sorunlarını dikkate almayan bir seçimin halk için yapıldığı iddia edilemez.Seçim halkın refahını artıran ve mutluluğunu güvenceye alan bdevamı +

Manifesto

Manifesto bir geminin yükünü gösteren liste olarak algılanır. Manifestonun başka anlamları da var. Sözlükteki  sözcük karşılığı şöyle anlamlandırılıyor:1. isim, ticaret Bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen listdevamı +

Varlıklar Tüketiliyor

Hiçbir şekilde halkla ilgisi olmayan projeler halkın sırtına kamburlar yükleyerek geleceğini rehin almıştır. Aydınların görevi, gördüklerini göremeyenlere göstermektir. Fikret Başkaya yeni kitabı ÇÖKÜŞ ile ilgili röportajında şu gerçeklere vurgu yapıyor:“Büyük Projeler demek, ‘büyük yağma’, devamı +

Üç Fidan

Deli- dolu sağın bulutlar ağdı salkım saçak... Mayıs’ın yarı ısıtan güneşi bulutlarla savaşıyordu. Güneşin kavgacı makası abanınca ak bulutların yumuşak karnına, körpe kızıllıklar dökülüp saçıldı dört-bir yana... Yıllarca geciken suskunluğun utancı yanıp söndü kırgın yüreklerden yürüyedevamı +

İstikrar ve Sıfır Baraj

Sıfır baraj, Türkiye seçmenlerinin bugüne dek yakalamış olduğu en büyük fırsattı. Bu fırsat gerektiği gibi kullanılabilseydi geleceğe ilişkin sorunlardan büyük oranda kurtulmuş olurduk. Geleceğe ilişkin sorunlar sadece bir partiyi ya da bir kesimi ilgilendirmiyor. Aslında sorun ülkemizin geleceği ile ilgilidevamı +

Kim Kaybediyor?

Kim kaybediyor sorusu sorulduğu zaman hemen kimlerin kazandığı sorusu gündeme gelir. Sorunun özü şu; belirli bir yapıdaki kayıplar, o yapıdaki kazananlara gider. Bireyler için belirleyici olan bu kural ülkeler içinde geçerlidir. Ülkeler dendiğinde, benzerlikleri ve çıkarları nedeniyle aynı coğrafyayı paylaşmdevamı +

Düğün Halleri...

Önceden belirlenen bir eylem veya uygulama öne alınıyor ise; erkene almayı gerektiren bir zorunluluğun olması gerekir. Bu olguyu çok veciz olarak anlatan halk söylemimiz var ve şöyle der: “DÜĞÜN ERKENE ALINIYOR İSE, GELİN HAMİLEDİR!”Her şey yolunda giderken ve sürenin dolmasına bir buçuk yıldan fazla &nbsdevamı +

Tabularımız

    Hemen hemen her toplumun tabuları var. Genellikle problem tabuların varlığında değil, tabuların yaşama hangi oranda etki ettiği ile ilgilidir.Yani tabunun yönetimdeki ağırlığı ve belirleyiciliği önemlidir.Şu nedenle önemlidir:-Bir konuda tabu yaratmak, o konudaki yaratıcılıklara nokta koymaktır!devamı +

Halk İradesi,

Halk iradesi ile millet iradesi kesişebilir. Bu iki iradenin kapsamları farklı olabilir. Halk iradesi millet iradesinin bir alt kümesidir. Bu farklılık genellik ve yöresellikle ilgilidir. Ülkenin genelini ilgilendiren sorunlar ile yöresel sorunlar son belirlemede bir ülke sorunudur.Halk iradesi, sorun çevresi ile ilişkidevamı +

Köreltilen insanlık!

“Eğer bir toplumun bir yarısı vatan haini ise, o zaman öbür yarının da kaçınılmaz olarak, karşısındakine göre durumu böyle olacağından yarısı değil, tümü vatan hainidir.”(Ali Sirmen-Cumhuriyet)Sıradan insanların öfkesini demokratik kazanımlara ve temel haklara karşı yönlendiren fırsatçı liderler ddevamı +

Yerel Seçimler...

Ülke yönetmeye talip olan bir organizasyon(siyasi parti) yerel ve genel sorunları normal vatandaşlardan önce algılamak zorundadır. Toplumsal akarlarının açık tutulması partilerin öncelikli sorunudur. Bugünlerden yarınları göremeyenler, yarınlarda kendilerini de göremeyebilirler.Her ne kadar neyin ne olacağı beldevamı +

Şiddet !

Şiddet genelde elde etmek ve elde tutmak için uygulanır. Elde edilecek değer maddi veya manevi olabilir. Şiddet uygulayan kişi tek alanda yoğunlaşmak durumundadır. Bu da kişi veya kişilerin tüm potansiyellerini üreten değil, tüketen alanlara yatırmaları anlamına gelir. Yani şiddet genel olarak (tüm varlıklar yadevamı +

Örtük ittifak

Önümüzdeki seçimlerin kaderini ittifaklar belirleyecek. Kirli olmadığı sürece ittifaklar yadırganacak bir organizasyon değildir. İttifak birlikte yaşamı ve uzlaşmayı işaret eder. Egemenler, kendi çıkarları nedeniyle tekrarladıkları söylemlerde koalisyonları kötülemişlerdir. Egemenlerin çıkarları tek pardevamı +

Yönetemezlik hayalleri...

Bir sıradanı kral yapanlar köle olmaktan kurtulamaz.Neden düştüm diye sorduğun zaman, düşmeyi önceleyen sürece bakman gerek.Düşmek neden değil, bir sonuçtur; ancak kendisinden sonraki olayların nedeni olabilir.Demokratik olmayan bir iktidar, yönetmekte zorlandığı zaman suçlamaya başlar. Bu gibi hallerde suçladevamı +

Hedeftekiler!..

Bu yazıda benim görevim, özgür basında yer alan, aynı konu ile ilgili bazı haberlerden alıntılarla konuyu gözler önüne sermektir. Bu arada birde edep tartışması gündeme girdi. Sözlükteki karşılığı,   1-Toplum töresine uygun davranma,2-İyi ahlak, incelik, terbiye. Farklı sözlüklerde çok geniş devamı +

Kontrollü Düzensizlik Kuramı

Sistemler, kuralsızlıkları görülmez kılan, farklılıkları yumuşatarak kılıfına uyduran toplumsallaştırılmış çerçevelerdir. Sistemler, eşitsizliklerin birlikteliğine zemin hazırlarlar. Sistemlerin zorla yaptırımları kitlelere “meşru” olarak algılatılır.Varlıkların işletimi, kaynakların kullanımı devamı +

Toplumsala Dönüş

Bu yazım daha önce gazetemiz Mavi Didim’de yayınlanmıştı. Yaşadığımız sorunlar dikkate alındığında ve Selçuk Candansayar’ın yazısını okuyunca, onun yazısını bitiriş vurgusunu bu yazının başlangıcına aldım.“Hakkını ara” değil, “hakkımızı arayalım”; “kendini koru” değil, “kendimizi koruydevamı +

Şekerimiz.

Üç beyazın(un, şeker, tuz) kontrollü tüketilmesi gerektiği sürekli olarak vurgulanır. Bu uyarı özellikle sağlık açısından kaçınılmazdır. Şimdi ise, NBŞ’nin zararlarından söz edilmektedir. Öncelikle obezliğe, şeker hastalığına ve daha önemlisi kansere neden olduğu ileri sürülmektedir. En masum gözdevamı +

Burcu Cansu, ÖDP’nin 9.Kongresini aktarıyor. Kongrede Korkut Boratav konuşuyor. Kongre bitiminde 11 maddeden oluşan bir sonuç bildirgesi sunuluyor. Her madde ülkemize ilişkin temele sorunları dillendiriyor. Bu bildirgenin 5,6,7. Maddelerini okurlarımla paylaşmak istiyorum:“Prof. Dr. Korkut Boratav: “Şanslıyım ki sosdevamı +

Blok Satış

Özelleştirme,  kamusal varlıkların(mal ve hizmet üreten) satılmasıdır. Bu varlıklar karlı kuruluşlar oldukları için satılırlar. Zarar eden bir kurum veya kuruluşu hiçbir kurum(şirket) veya kişi satın almaz.Kamusal varlıkların serüveni özellikle Türkiye için çok önemli bir gelişim sergilemiştidevamı +

Kaşıkla verdiklerini kepçeyle geri alanlar yardım etmez, yardım almış olurlar!... Yoksullar, çaresizler, yarınsızlar ve yaşıyor gibi görünürken; boğaz tokluğu tutsağı olanlar. Sanki iktidarı bir biçimde elinde tutanlar, ihtiyaç içinde olan insanlara yapılan yardımları ceplerinden yapıyor havalarınadevamı +

Zehirli Şeker

Cargill, 1960'da bir yerli ortaklıkla Türkiye'ye giriyor. Mesut Yılmaz ve Demirel bu şirkete kol kanat geriyor. Bursa valisi Orhan Taşhanlar şirkete imar izni vermeyince merkeze alınıyor. 2002'de Ülker ile ortaklığa giriyor. 2007'de Cargill için özel yasa çıkarılmak isteniyor. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, yasdevamı +

Cumhuriyet Fazilettir

Üstteki başlık Atatürk’e aittir.Cumhuriyete karşı olmanın haklı ve etik nedenleri olabilir mi? Bunun için bir kişinin ya cumhuriyetin ne olduğunu bilmemesi ya da cumhuriyet nedeniyle çok büyük kayıplarının olması gerek. Cumhuriyet nedeniyle bir kişinin kayıplarının olması için haksız konum veya kazançlardevamı +

İttifak

Ortak amaçta buluşan farklı kesimlerin ilkeli olarak uzlaşmasıdır ittifak. Bir toplumda uzlaşmak her koşulda tabanı genişletir. Toplumsal açıdan bakıldığında, yaygın taban optimum yararı işaret eder. İlkeli olmak olayın etik yanı ile ilgilidir. Toplum yararı temelinde gurupların çıkarı gözetilir. Aynı zdevamı +

Emek Sömürüsü

Biliyorum, dillere pelesenk olmuş bir konu; ülkemizde emeğin ne denli azgınca sömürüldüğünü bilmeyen kalmadı, yaşamayan da.  Hafta içine DİSK’in yaptığı bir araştırmanın açıklanan sonuçları kanayan yaramıza bir tutam daha tuz serpti; vicdanlar bir daha sızladı. Araştırmaya göre; Çalışanlardevamı +

Mega Projelerimiz(!)

Toprakları boş yatırarak üretmeyen çiftçisine para ödemek anlaşılabilir gibi değil. Bu olumsuz uygulama ve gelişmeler, toprakların bazı şirketlerin eline geçeceğinin habercisidir. Çok farklı adlar altında aç ve yoksullara para ödemek basit çıkarlar dışında (bağımlı yoksullar- oy deposu) mantıklı değidevamı +

Özelleştirilenler

AKP, cumhuriyetin 80 yıllık birikimini 15 yılda sattı. Bu satışlardan 62 milyar dolar alındı.Özelleştirme salgını küreselleşme ile başlatılan bir emperyalist projedir. Kürenin egemenleri, erişebildikleri(öncelikli olan ulusal pazarlardı) her noktayı kontrol etmek doğrultusunda politikalar ürettiler. Özelleşdevamı +

Su Sorunu

 BİRGÜN Gazetesi yazarı, Meltem Yılmaz iklim değişikliği ile ilgili olarak, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şen ile küresel ısınmaya bağlı olarak Türkiye’de çok ciddi gelişmelerin yaşandığını söyledidevamı +

Yoksullarımız :

Meltem Yılmaz İstanbul’un yoksulları ile görüşüyor. İstanbul Türkiye nüfusunun 1/5 ini barındırıyor. İstanbul’daki insanların yaşantısı veya sorunları doğrudan veya dolaylı olarak ülkenin bütününü etkiliyor. İstanbul’da kendi kıyametini yaşayan insanların sayısı 4 milyona yaklaşıyor. Yaklaşık devamı +

36. Kurultayın sonuç bildirgesi

Kurultay sonrasında CHP’nin sonuç bildirgesini bekledim ama hiçbir yerde göremedim. Bildirge, hayır cephesini oluşturan muhalefet kesimi için önemlidir. Muhalefette yer alan kesimler bu bildirgede kendi talepleriyle karşılaşır ise, bildirge aracılığı ile bir birlikteliğe yönelecektir.Emre Kongar, bildirgenin bir devamı +

Vatan haini...

“En çok karşılaştığımız suçlamalardan biri“ vatan haini” suçlamasıdır. Aynı anda aynı nedenden ötürü karşıt taraflar bir birini aynı şekilde suçlamaktadırlar. Örneğin; özelleştirme yapanlar bu şekilde suçlanırken, özelleştirmelere karşı çıkanlar da aynı şekilde suçlanmaktadır. Son zamanlardevamı +

Müfredat nereye gidiyor?

 Müfredat, eğim bilimlerini ve ilgili programları içerir.                            Basında yer alan ve Mustafa Kömüş'e ait haberin son kısmı şöyle:"Müfredattaki en önemli güncellemeler Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde yapıldı.devamı +

Projeler:

“PROJE: Fr. İsim)”Değişik alanlarda önceden plan ve programa alınmış, maliyeti hesaplanmış, kurum ve kuruluşların yönetim organları tarafından onaylanmış, kısa ve uzun vadeye bağlanarak özel kurum veya devlet adına gerçekleştirilmesi kabul edilmiş bilimsel çalışma tasarısı.” Sözlük projeye ilişkindevamı +

Gelişmek için

Dünyada tek başına olmadığımızın bilincindeyiz. Bizim dışımızda yığınla ülke var. Bu ülkeler arasında dayanışma olduğu gibi, yarışmada var. Bu doğal yarışta her ülke kendi olanaklarını en iyi şekilde kullanarak küresel gelişme yarışından kopmamaya çalışmaktadır.Gelişmeye ilişkin çabaların devamı +

Danışmak

Toplum olarak bir sorun yumağı içinde debelenip duruyoruz. Üç yanımız denizlerle, dört yanımızda düşmanlarla çevrili. Sıfır sorun diye yola çıkanların sorun yaşamadığı yakın veya uzakta olan bir ülke kalmadı. Yaygın biçimde itibarsızlaştırma eylemlerine tanık olduk. Kurgulanmış davalarla ordu paspasdevamı +

Güç odakları

Güç denen olgu farklı koşullarda ve farklı biçimlerde ortaya çıkabilir. Bu konuda birden fazla güç oluşumundan söz edebiliriz. Ancak, her gücün temelinde bireysel güç vardır. Bireysel güçlerin birlikteliği örgütlü gücü ortaya çıkarır.  Örgütlü gücün en üst yapılanması devlettir. Örgüt dedidevamı +