Ekonomik açmazlar

Kapitalist ve emperyalist ülkelerde sermayenin soğuk algınlığı emek kesiminde grip ve zatürre ile sonuçlanır. Buna karşın krizlerde öncelikle kurtarılan, sermaye kuruluşları(işletmeler ve bankalar) olur(!) Sermaye kuruluşlarının ekonomik sorunlar yaşamasının suçlusu emekçiler değildir. Bu tür olumsuz gelidevamı +

Neden satılır ki?

“Bazı satışlar, kesinlikle iyi niyetle yapılamaz!”Bir ülkenin varlıklarını satması için haklı nedenler olmalı. Bu nedenler, milleti oluşturan tüm kesimler için kabul edilir olmalı. Eğer bu genel geçerlilik olmazsa ülke yararından söz etmek güçleşir. Ülke yararından söz edilmeyen yerde sadece kişi veydevamı +

Yol olan varlıklarımız!

Dünyada benzeri görülmemiş bir Kurtuluş Savaşı ile sahip çıkılan ve halka mal edilen varlıklar ve değerler, toplumun elinden alınınca halk insani değerlerini kaybederek köleleşir. Köleliğin oluşmasından, ona neden olanlar sorumlu tutulmalıdır.Bir ülkede topluma ait varlıklar elden çıkarıldığında mülkdevamı +

Elden çıkarılan varlıklarımız.

Demokratik bir ülkede halka ait olan varlık ve kaynakların mülkiyetinin(özelleştirme) değiştirilmesini anlamakta güçlük çekiyorum. Kendi kendine yetebilen bir ülke, üretebileceği şeyleri dışarıdan döviz ile alıyor ise; orada mutlaka çözülmesi gereken sorunlar var demektir. Herhangi bir ürünün fiyatı üzedevamı +

Yemin

Yemin; yapılacakların ve yapılmayacakların öteki şahıslara açıklanmasıdır ve açıklanan şeylerin belirlendiği biçimde yerine getirileceğinin de güvencesidir. Yani, yemin insanlar arasında yüksek inanma düzeyine sahip olan bir söz veriştir. Bu nedenle yemine uymayan veya yeminini bozan insanlar güvenilirliklerdevamı +

Bilinçli uyum

 “Mademki bu kerre mağlubuz netsek, neylesek zaid. Gayrı uzatman sözü. Mademki fetva bize aid verin ki basak bağrına mührümüzü..”Nazım’ın ölümsüz dizeleriyle ifade ettiği Şeyh Bedrettin Destanında konuma ilişkin vurgu böyle. Sol açısından bakıldığında bu ilk yenilgimiz değidevamı +

Yurtseverlik...

Yurtseverlik, sorumluluk bilinci taşımak anlamına gelir. Bu sorumluluk birey merkezli olup,  yakından uzağa doğru yelpaze gibi açılır. Kendisini, yakınlarını, yurttaşlarını ve yurdunun tüm değerlerini benimsemek, korumak ve sevmek yurtseverliktir.Yurtseverlik duyarlı olmaktır ve adil bölüşümün geredevamı +

Şehir hastaneleri...

Eski TTB Merkez Konseyi Başkanı ERİŞ BİLALOĞLU BİRGÜN Pazar Ekinde şehir hastaneleri ile ilgili açıklamalar içeren bir yazı yayınladı. Konuya açıklık getiren bu makaleden alıntılarla konuyu okurlarıma iletmek istiyorum.  Aslında Eriş Bilaloğlu konuyu şöyle özetliyor:…”tabanı ibadet, ortasıdevamı +

Bayramlar söner mi?

Bayramlar, millet olmayı başaran toplulukların ortak değerleridir. Bu ortaklığın demokratik olabilmesi için adil bir bölüşümün olması olmazsa olmaz koşullardandır. Gelir bölüşümü adil olmayınca algı farklılıkları ve anlam kaymaları kaçınılmazdır. Her bayram bir somut olgunun toplumca anlamlandırılmadevamı +

Büyüme söylemi

Ekonomide büyüme, ekonomi alanındaki tüm hareketleri içerir. Bu hareketler toplamının bütünü değerlendirilerek büyüme rakamı saptanır. Olayın daha iyi anlaşılması için şu uç örnekleri anımsamak gerek; alınan borç ve verilen borç aynı kapsamda yer alır çünkü, her ikisi de bir ekonomik harekettir. Bu hdevamı +

Hayata dönüş (!)

Ülkenin komadan çıkarak normale dönmesi için, tüm sapmalardan kurtulması gerekir. Birinci sırada üretim ekonomisine dönme gerekliliği yer alır.En kısa sürede sonuç veren üretim tarım alanında gerçekleştirilebilir. Ziraatın yanı sıra hayvancılığa da önem verilmelidir. Bu iki alana ilişkin sorunlar; gübredevamı +

Seçimden sonra...

Seçimden sonra mücadele daha bir gerekli olacak gibi gözüküyor. Kazanması olanaksız gibi gözken AKP; bir biçimde, referandumda olduğu gibi beklenmedik bir sonuçla bizi karşı karşıya bırakabilir. Öyle bir sonuç ülkede yaşamı yaşanılmaz hale getirebilir. Bu istenmeyen sonuçtan kendileri ve yandaşları pek etkdevamı +

Seçime Giderken (!)

Kesinlikle demokratik olmayan bir seçimle karşı karşıyayız. Eskiden seçimlere üç ay kala üç bakanlık (İçişleri, Adalet ve ulaştırma)değiştirilir ve yerlerine tarafsız olduğu varsayılan üst düzey bürokratlar atanırdı. Bu önlem seçime katılanların eşit koşullarda ve güvenlik içinde yarışmalarınıdevamı +

Gezi sönmedi!

İnsan olmak, insanlardan yana olmak ve hatta tüm canlılardan ve cansız varlıklardan(doğa) yana olmak solun en belirgin özelliklerindendir. Din, dil, ırk vb. ayrımları yapılmadığı için kürede ortaya çıkan her soruna insanca yaklaşır ve insanca çözümler üretirler. Bu nedenle bir otoritenin hizmetinde olanlarıdevamı +

Çözüm önerileri

Halka ait olan ülkenin varlıkları yabancı ağırlıklı olan özelleştirmelerle elden çıkarılınca ülke ekonomisi üretimden yoksun fakat her alanda tüketen bir ekonomiye dönüştürülmüştür. Atatürk’ün 15 yılda ülkeye kazandırdığı 46 tesisi AKP 15 yılda sattı. Üretim yok, yatırım yok, tasarruf yetersidevamı +

Kurumlar

Devletin çok farklı tanımları var. Bu tanımlara, “devlet kurumlar toplamıdır” söylemini de ekleyebiliriz. Kurumlar olmazsa devletin içi boşalır. Boş bir çuvalın ayakta durması olanaksızdır. Bu nedenle kurumun anlam ve önemi irdelenmelidir. Kurum yasal dayanağı olan ve ilkeleri saptanmış bir demokratik yapdevamı +

Ekonomi nereye gidiyor?...

Ekonomik durumumuz ortada. Dolar 5 lira eşiğinde, benzin 6 lirayı geçti. Çarşı Pazar, fiyatlar yükselirken çöküyor; ülkede çöken her şeyin altında sıradan vatandaşlar kalıyor. Bizim halkımız saf ve temiz, haklarını bilmediği için haksızlıklara ses çıkarmıyor. Bu durumu bilen fırsatçı yöneticildevamı +

Balon Egolular...

İnanmak, yaşamın olmazsa olmazıdır; çünkü inanmak ve güvenmek yaşama tutunmaktır. Bunun ayırdında olan çıkarcılar(egemenler),  yaşamın istedikleri gibi akmasını sağlamak için öteki masum insanlara(emeği ile geçinen çoğunluk) tuzaklar kurarlar. Kurdukları bu tuzakların sadık bekçilerini de o devamı +

DİRENME HAKKI.

İkti­dar top­lum­da güçlü olan dar bir gru­bun tepe nok­ta­sı­nı tem­sil et­mek­te­dir. Te­pe­de yer alan­lar özel ko­num­lar hariç top­lu­mun bü­tü­nü­nü tem­sil etmez. Bu ne­den­le bir­lik ve be­ra­ber­lik­ten söz etmek güç­le­şir. Var­lık­ta­ki be­ra­ber­lik­ler­le yok­sundevamı +

Direnişe Dörtlükler

Tohumda umut sabırla beklerkenÇözüldü sancılı şafaklara acılarlaYürüdü gözü kara sevdalı sarmaşıklarYürüdü yaşamaya çatlayan tohumlarlaDirenmek yaşadığını haykırmaktır. Yaşadığını haykırırken nasıl bir yaşam istediğini de dile getirir insan. İnsan yaşamını sürdürmek için istemesi gerektdevamı +

Seçimle gelen seçimle gitmeli

Siyaset sorun çözme sanatıdır diyebiliriz. Sorun çözme araçlarından biride demokratik seçimlerdir. Yani, yönetimde katılımıyla söz sahibi olan halka gitmektir. Halkın sorunlarını dikkate almayan bir seçimin halk için yapıldığı iddia edilemez.Seçim halkın refahını artıran ve mutluluğunu güvenceye alan bdevamı +

Manifesto

Manifesto bir geminin yükünü gösteren liste olarak algılanır. Manifestonun başka anlamları da var. Sözlükteki  sözcük karşılığı şöyle anlamlandırılıyor:1. isim, ticaret Bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen listdevamı +

Varlıklar Tüketiliyor

Hiçbir şekilde halkla ilgisi olmayan projeler halkın sırtına kamburlar yükleyerek geleceğini rehin almıştır. Aydınların görevi, gördüklerini göremeyenlere göstermektir. Fikret Başkaya yeni kitabı ÇÖKÜŞ ile ilgili röportajında şu gerçeklere vurgu yapıyor:“Büyük Projeler demek, ‘büyük yağma’, devamı +

Üç Fidan

Deli- dolu sağın bulutlar ağdı salkım saçak... Mayıs’ın yarı ısıtan güneşi bulutlarla savaşıyordu. Güneşin kavgacı makası abanınca ak bulutların yumuşak karnına, körpe kızıllıklar dökülüp saçıldı dört-bir yana... Yıllarca geciken suskunluğun utancı yanıp söndü kırgın yüreklerden yürüyedevamı +

İstikrar ve Sıfır Baraj

Sıfır baraj, Türkiye seçmenlerinin bugüne dek yakalamış olduğu en büyük fırsattı. Bu fırsat gerektiği gibi kullanılabilseydi geleceğe ilişkin sorunlardan büyük oranda kurtulmuş olurduk. Geleceğe ilişkin sorunlar sadece bir partiyi ya da bir kesimi ilgilendirmiyor. Aslında sorun ülkemizin geleceği ile ilgilidevamı +

Kim Kaybediyor?

Kim kaybediyor sorusu sorulduğu zaman hemen kimlerin kazandığı sorusu gündeme gelir. Sorunun özü şu; belirli bir yapıdaki kayıplar, o yapıdaki kazananlara gider. Bireyler için belirleyici olan bu kural ülkeler içinde geçerlidir. Ülkeler dendiğinde, benzerlikleri ve çıkarları nedeniyle aynı coğrafyayı paylaşmdevamı +

Düğün Halleri...

Önceden belirlenen bir eylem veya uygulama öne alınıyor ise; erkene almayı gerektiren bir zorunluluğun olması gerekir. Bu olguyu çok veciz olarak anlatan halk söylemimiz var ve şöyle der: “DÜĞÜN ERKENE ALINIYOR İSE, GELİN HAMİLEDİR!”Her şey yolunda giderken ve sürenin dolmasına bir buçuk yıldan fazla &nbsdevamı +

Tabularımız

    Hemen hemen her toplumun tabuları var. Genellikle problem tabuların varlığında değil, tabuların yaşama hangi oranda etki ettiği ile ilgilidir.Yani tabunun yönetimdeki ağırlığı ve belirleyiciliği önemlidir.Şu nedenle önemlidir:-Bir konuda tabu yaratmak, o konudaki yaratıcılıklara nokta koymaktır!devamı +

Halk İradesi,

Halk iradesi ile millet iradesi kesişebilir. Bu iki iradenin kapsamları farklı olabilir. Halk iradesi millet iradesinin bir alt kümesidir. Bu farklılık genellik ve yöresellikle ilgilidir. Ülkenin genelini ilgilendiren sorunlar ile yöresel sorunlar son belirlemede bir ülke sorunudur.Halk iradesi, sorun çevresi ile ilişkidevamı +

Köreltilen insanlık!

“Eğer bir toplumun bir yarısı vatan haini ise, o zaman öbür yarının da kaçınılmaz olarak, karşısındakine göre durumu böyle olacağından yarısı değil, tümü vatan hainidir.”(Ali Sirmen-Cumhuriyet)Sıradan insanların öfkesini demokratik kazanımlara ve temel haklara karşı yönlendiren fırsatçı liderler ddevamı +

Yerel Seçimler...

Ülke yönetmeye talip olan bir organizasyon(siyasi parti) yerel ve genel sorunları normal vatandaşlardan önce algılamak zorundadır. Toplumsal akarlarının açık tutulması partilerin öncelikli sorunudur. Bugünlerden yarınları göremeyenler, yarınlarda kendilerini de göremeyebilirler.Her ne kadar neyin ne olacağı beldevamı +

Şiddet !

Şiddet genelde elde etmek ve elde tutmak için uygulanır. Elde edilecek değer maddi veya manevi olabilir. Şiddet uygulayan kişi tek alanda yoğunlaşmak durumundadır. Bu da kişi veya kişilerin tüm potansiyellerini üreten değil, tüketen alanlara yatırmaları anlamına gelir. Yani şiddet genel olarak (tüm varlıklar yadevamı +

Örtük ittifak

Önümüzdeki seçimlerin kaderini ittifaklar belirleyecek. Kirli olmadığı sürece ittifaklar yadırganacak bir organizasyon değildir. İttifak birlikte yaşamı ve uzlaşmayı işaret eder. Egemenler, kendi çıkarları nedeniyle tekrarladıkları söylemlerde koalisyonları kötülemişlerdir. Egemenlerin çıkarları tek pardevamı +

Yönetemezlik hayalleri...

Bir sıradanı kral yapanlar köle olmaktan kurtulamaz.Neden düştüm diye sorduğun zaman, düşmeyi önceleyen sürece bakman gerek.Düşmek neden değil, bir sonuçtur; ancak kendisinden sonraki olayların nedeni olabilir.Demokratik olmayan bir iktidar, yönetmekte zorlandığı zaman suçlamaya başlar. Bu gibi hallerde suçladevamı +

Hedeftekiler!..

Bu yazıda benim görevim, özgür basında yer alan, aynı konu ile ilgili bazı haberlerden alıntılarla konuyu gözler önüne sermektir. Bu arada birde edep tartışması gündeme girdi. Sözlükteki karşılığı,   1-Toplum töresine uygun davranma,2-İyi ahlak, incelik, terbiye. Farklı sözlüklerde çok geniş devamı +

Kontrollü Düzensizlik Kuramı

Sistemler, kuralsızlıkları görülmez kılan, farklılıkları yumuşatarak kılıfına uyduran toplumsallaştırılmış çerçevelerdir. Sistemler, eşitsizliklerin birlikteliğine zemin hazırlarlar. Sistemlerin zorla yaptırımları kitlelere “meşru” olarak algılatılır.Varlıkların işletimi, kaynakların kullanımı devamı +

Toplumsala Dönüş

Bu yazım daha önce gazetemiz Mavi Didim’de yayınlanmıştı. Yaşadığımız sorunlar dikkate alındığında ve Selçuk Candansayar’ın yazısını okuyunca, onun yazısını bitiriş vurgusunu bu yazının başlangıcına aldım.“Hakkını ara” değil, “hakkımızı arayalım”; “kendini koru” değil, “kendimizi koruydevamı +

Şekerimiz.

Üç beyazın(un, şeker, tuz) kontrollü tüketilmesi gerektiği sürekli olarak vurgulanır. Bu uyarı özellikle sağlık açısından kaçınılmazdır. Şimdi ise, NBŞ’nin zararlarından söz edilmektedir. Öncelikle obezliğe, şeker hastalığına ve daha önemlisi kansere neden olduğu ileri sürülmektedir. En masum gözdevamı +

Burcu Cansu, ÖDP’nin 9.Kongresini aktarıyor. Kongrede Korkut Boratav konuşuyor. Kongre bitiminde 11 maddeden oluşan bir sonuç bildirgesi sunuluyor. Her madde ülkemize ilişkin temele sorunları dillendiriyor. Bu bildirgenin 5,6,7. Maddelerini okurlarımla paylaşmak istiyorum:“Prof. Dr. Korkut Boratav: “Şanslıyım ki sosdevamı +

Blok Satış

Özelleştirme,  kamusal varlıkların(mal ve hizmet üreten) satılmasıdır. Bu varlıklar karlı kuruluşlar oldukları için satılırlar. Zarar eden bir kurum veya kuruluşu hiçbir kurum(şirket) veya kişi satın almaz.Kamusal varlıkların serüveni özellikle Türkiye için çok önemli bir gelişim sergilemiştidevamı +