Evet… Adli tatil aralarında, oradan buradan biriktirdiğimiz küçük anları, sürelerin üstüne ekleyip biriktirerek, sonunda bir kitaba başladık… Ve en önemlisi bitirdik. Kitabın adı: “Sol” Sinyal… Kitabın konusu ise, kısaca, [sanki] bir “yol öyküsü.” Kerem ile Kerim isimli iki karavancının, biri devamı +

Akbük’de yer gök niçin inledi?

Bir bileni var mı? Ya da bir mantığı gören anlayan? Ya da dayandığı bir düşünceye ulaşabilen? Ya da bir kültür ve eğitim hamlesi, ya da felsefesi? Var mı? Bu “ya da”lar daha da çoğaltılabilir. Ama neye yarar?   Olay (özetle] şudur: Süper lüks, oldukça pahalı ve hatta bazıları servet oludevamı +

Kaz Dağları”ndaki Yokuş

Kaz Dağları’ndaki orman katliamı sadece bir çevre sorunu değildir. Basit, yavan ve artık maalesef alıştığımız bir doğa saldırısı değildir. Olup bitenler çok daha büyük ve geniş bir platformda ele alınmalıdır. Bu saldırı gerçekte. Türkiye’nin “ülkesi ile milleti ile” yok edilmesi stratejisinindevamı +

30 Ağustos'ta yenilen düşman kimdi?

Hayır!..  Kurtuluş(Bağımsızlık) Savaşı, Yunanistan’a karşı değil… Emperyalizme karşı kazanılmıştır.. Yunanistan, emperyalist güçlerin Anadolu’da yeniden yapılanan milli orduya karşı öne sürdüğü alelade ve biçare bir piyondan başka bir şey değildir… Ama, ısrarla ve inatla vurgulanarak adevamı +

Sansür çeşitlemesi üstüne

Sansür deyip geçmeyin… İçeriğinde, gücünde ve şiddetinde türlü/çeşitli farklılıklar var. Bir de çeşitleri var: 1.- Siyasi sansür, 2.- Medyatik sansür, 3.- Oto sansür, 4.- Sulh Ceza Mahkemelerinin uyguladıkları sansür…   Bu çeşitliliğin teker teker kısaca tanımlamalarını yapalım: Siyasdevamı +

Bu Ne Biçim Üvey Evlatlık?

Akbük’ün sorunları var mı? Tabii ki var. Her beldenin, her yörenin, her mahallenin kendisine özgü bir takım sorunları olması oldukça doğal. Didim yerelinde bu sorunların çözümü Büyükşehir Belediyesi ile Didim Belediyesi arasında bölüştürülmüş durumda. Yasa böyle. Peki, pratik nasıl işliyor? Haldevamı +

Lafazanlığın Dayanılmaz Ağırlığı

Karl Marks’ın başyapıtı Kapital’i okumayanlar bu ülkede Marksist… Hatta solcu, devrimci. Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutku’nun kapağını çevirmeyenler Atatürkçü… “Atam sen kalk da ben yatan” edebiyatı yeterlidir bu mahallede, gerisi ve ötesi gereksiz, hatta laf-ı güzahtır… Bu noktaya kadar gelmişdevamı +

Şunun şurasında “adli tatil”… Şöyle bir ayağımızı uzatıp, bütün yılın yorgunluğunu seyreltelim dedik. Ama durmuyorlar. Ve ne yazık hala durdurulamıyorlar… Kaz dağlarına saldırı, balık üretme-OSB’siyle Didim’in turizm geleceğine saldırı ve son olarak maden arama ihaleleri ile Aydın-Didim-Kudevamı +

Mesela...

Siyaseti; rakip bellediklerinizin kuyusunu kazarak değil; onlardan daha becerikli, daha yaralı, doğru ve dürüst olduğunuzu yaşamın pratiği içinde kanıtlayarak yapabilirseniz; size adam derler; hem de büyük bir adam. Tersine bir yola saparak yürüyüşünüzü sürdürürseniz kötünün de kötüsü olmaya devam ederdevamı +

Genel ve Yerel Muhalefet

Muhalefet, demokratik sistem ile ilgili tüm süreçlerin vazgeçilmez bir unsurudur. Muhalefetsiz bir demokrasi düşünmek mümkün değildir. Ancak… Muhalefet, iktidarın dibini oymak için değil, ortaya konan çalışmaların üstüne koymak için yapılır… “O koltuktan sen kalk, ben oturayım,” çıkarcılığındevamı +

3,1416 neydi hatırlayanınız var mı? [Hani okulda üç-bir-dört-bir-altı diye ezberletmişlerdi] Olmadı mı? O zaman hatırlayanlar hatırlayamayanlara bir zahmet anlatsın: “pi” sayısı… Peki, dairenin çevre uzunluğunun formülü neydi? Biz söyleyelim: 2 x pi [3,1416] x r [dairenin yarıçapı]. Ya dairenin adevamı +

Merdiven altı Dükkan Tasfiye Süreci

Diyelim ki, oturduğumuz mahallede ana cadde ile dar bir sokağın kesiştiği kavşağa yakın bir dükkan açtık. Onu bunu satacağız. Üçe alıp beşe pazarlayıp, merdiven altı muhasebesi ile KDV hariç “ekmek paramızı” kazanacağız. Hayırlı işler, dedi dost düşman. Sağ olun dedik, gerine gerine. Kaldırddevamı +

Ya Siyah Ya Beyaz...

Sorumluluk yetisi iki yönlüdür: A.       Kişisel sorumluluk, B.       Toplumsal sorumluluk. İlki, kişisel olarak kendimizi geliştirmemiz ve derinleştirmemizin motorudur. İkincisi ise, içinde yaşadığımız toplumun yararı yönünde emek ve çaba sarf etmekdevamı +

Sürekli aynı şeyi tekrarlıyoruz: -      Vitrine neler konduğu değil, dükkânın içeriği [zenginliği] önemli… Derdimizi bir türlü anlatamıyoruz. Ama, “tevekkül tü taalallah…”  sabır! Süreklilik, istikrar… Böylece… Bıkmadan usanmadan dükkânın içeriğini gündemde devamı +

AKÇED resmi olağan kongresini yaptı. Aklandı, paklandı, yenilendi. Biraz [hatta oldukça!] geç de olsa sonunda “kuruluş felsefesine” geri döndü. Teknoloji söyleminde buna “fabrika ayarlarına geri dönüş” deniyor. Nedir bu felsefenin temel taşları? Sıralayalım: Çarpık kentleşmenin karşısında durmdevamı +

 Ülkenin geldiği [getirildiği] yerin fotoğrafını çekmek için Didim’den kalktık, İstanbul’a uzandık… Üstlendiğimiz sorumluluk sadece fotoğraf çekmekle sınırlı da değil. Görev tanımında denetlemek var, demokrasiyi, adaleti kollamak ve gözetmek var. Bir ülkede seçim yapılacak. O ülkenin Barodevamı +

Zor dostum zor...

Bir çocuk düşünün, sahici bir çocuk… Örneğin henüz “reşit” değil; yani hukuken “iyiyi kötüden ayırma yeteneğinden [henüz] yoksun…” Alından elinden onun oyuncağını, durum vahimdir: avaz avaz ağlar; sızlanması doğaldır. Ama bir de oyuncağını kendi düşürüp, kırmışsa… Biteviye ağlamadevamı +

19 mayıs 2019 ve nutuk...

 Bundan tam 100 yıl öncesinin 19 Mayıs gününde Samsun’a, Osmanlı Ordusu’nun 9.uncu Ordu Müfettişi olarak ayakbastı. Resmi görevi, Erzurum, Sivas ve Van illeri ile Samsun ve Erzincan ilçelerinde asayişin sağlanmasıydı… O… Kurmaylık penceresinden ülkeye bakıyor ve şunları görüyordu: “1919 yıldevamı +

Bakalım Ne Yanıt Vereceksiniz ?..

“Sınıf Bilinci” nedir? 1 Mayıs’ın anlamıdır; içeriğidir… Hakim sınıfların korku yüklü rüyasıdır. Hükümetlerin polisiye/askeri/inzibati tedirginliğidir. Ama… Emekçinin bayramıdır…   Sınıf bilinci, ücret mücadelesinin siyasi mücadeleye doğru yükseltildiği bir farkındalıktır. İdevamı +

Külahlar Çeşit Çeşit…

Seçimde oy kullanan seçmen sayısı belli. Her bir partinin aldıkları oy sayısı da öyle. Ama Bahçeli aynı sonuçları halka başka bir kepçe ile sunuyor; Erdoğan başka… Niçin böyle? Nedeni açık: Halkın gözünü sarıya boyamak ya da pembeyle sıvazlamak… Hangisi işine geliyorsa. Yoğurda hangi yöntemledevamı +

Fesuphanallah!

Sanayinin çöküşünden, tarımın yok oluşundan söz etmeyeceğiz. Artık bu konular sıradanlaştı. Konkordatolar, iflaslar, artan işsizlik, yüksek enflasyon da şimdilik konumuzun dışı… Büyüklerimiz “eden bulur,” derdi. Olan oldu; [gerçekten] eden buldu… Geçiyoruz. İç cepheyi yavan bir hır-gür dalaşdevamı +

Ters Köşeye Yatmamalıyız

Diyelim ki, [malum nedenlerden dolayı] Başakşehir’in şampiyon olmasını istemiyorsunuz. Önümüzdeki Cumartesi günü de Beşiktaş Başakşehir ile oynuyor. Ve siz, küme düşme korkusunu yaşıyor olsanız da, [iyi günde-kötü günde] sağlam bir Fenerbahçelisiniz. Birinci soru: Kimin kazanmasını istersiniz? İdevamı +

23 Nisan Çocuk ve Egemenlik Bayramı… Kutlayamıyorsunuz. Atatürk anıtına gidip, bir çelenk koyamıyorsunuz. Nasıl bir egemenliktir bu? Bu yasaklı milli bayramların gerekçesi nedir? Bu garip baskı ortamında “yerli ve milli” olan nedir? Açıklanmayan, bilinmeyen ve dolayısıyla da halktan saklanan bu gerekçdevamı +

İşkembe Çorbası

Seveni var, sevmeyeni var… Ama yararını tartışan pek yok. Özellikle iki kadehi üçe, beşe, onbeşe çıkartmışsanız, sonrası için tartışılması mümkün olmayan bir “çorba…” Doğal olarak her çorba gibi içinde karmaşık şeyleri-maddeleri-reaksiyonları barındıran bir ilaç… Hem ilaç, hem çorba,devamı +

Ertık ve nihayet..

Artık önümüze bakalım… Seçildik/seçilemedik, bir kenara bırakalım. Beklentilerimiz gerçekleşti-gerçekleşmedi boş verelim, boşundan geçelim… Kişiselliği, kişisel çıkar doğrultusunda koşturmayı [hiç değilse bir süreliğine] gündemin öteki tarafına fırlalatalım. Hamasi söylemlerin tavanına düdevamı +

Siyasal ve sosyal sorumluluk bir tarafta… Koltuk sevdası, rozet düşkünlüğü ve kişisel hırsların esiri olmak öteki tarafta… Bu iki taraf arasındaki tercihi belirleyecek olan unsur; kişisel, içe dönük, bireysel sorumluluktur. Sorumluluk duygusunun ürettiği en değerli haslet ise, içtenliktir. Toplum içindedevamı +

Nasılsınız… İyi misiniz?

Avrupa Birliği ülkelerinin hepsi ile kocaman sorunlarımız var. Altına resmen imza attığımız “ortak kültür çıtası” çöp tenekesine atılmış durumda. ABD ile aramızda oluşan uzlaşılması mümkün olmayan ihtilaflar sıcak çatışmalara dönüşmek üzere. Komşularımızla kronik sorunlarımız zamana yaydevamı +

Kişisel konkordato

Takım için varını yoğunu ortaya koymak var; bir de tribüne oynamakla gönül eğlendirmek… Sahada adam gibi ter dökmek yerine, hakemi yanıltmaya çalışarak oyundan atılmamaya çalışmak… Bu davranış biçimlerinin birinde erdem vardır; ötekinde yalan dolan… Oysa… Gerçek –sadece- gerçektir. Neresinden devamı +

Abesle İştigal …

Ülkenin nerelerden nerelere geldiğinden söz etmek, abes… Bu konuyu gündeme alarak yazı yamak ise, (sonuç olarak) abesle iştigal… Bu yazıya gözü takılarak okumaya kalkışan herkes bu “sorun”un yanıtını biliyordur mutlaka. Peki ülke bu yerdeyken, İstanbul’da İmamoğlu’na mazbatası hala verilmemişkendevamı +

Merhem...

Her şey o kadar kirlendi ki… Siyasetin çamurlu zemini o ölçüde ağırlaştı; hırsının kölesi olan insan sayısı o kadar çok arttı ki… Dükkânın içi değil, vitrinin süsü o denli önem kazandı ki… Dimağında sağduyu biriktirmiş, gönlü serin insanlarda takat kalmadı, yorgunluk baş gösterdi… Alçdevamı +

Milliyetçilik, “Ulus Devlet”in ideolojisidir; emperyalizme karşı bayrak sallamasıdır… Emperyalizmin bu bayrağa karşı ürettiği ideoloji ise, etnik ayrımcılıktır. Böl ve parçala sloganı ise, söz konusu ayrımcılığın kültürel düzlemde kullandığı etkili bir silahtır. Kültür emperyalizminin toplumdevamı +

Dsp... (Niçin?)

Kazanamayacağınız kesin olan bir yarışmaya niçin girersiniz? 1.- Yıldızınızı parlatmak, kendi kişisel reklamınızı yapmak için. 2.- Yarışanlardan birisine arka çıkmak için… Var mı 3.üncü bir şık? Biz bilmiyoruz. Konuyu siyasi partilere indirgediğiniz zaman iş biraz değişiyor. Ve sanıyoruz sorumdevamı +

Halk sizi seçti, koltuğa oturdunuz; bu koşullarda milli iradeden yana olmak doğaldır. Asıl önemli olan, halkın tercihini yitirdiğiniz süreçte milli iradeye saygı gösterebilmektir. Gülerek oturduğunuz koltuktan, ağlamadan kalkabilmektir… Adalet işte budur. Demokrasi budur. Fazilet, olgunluk, erdem budur. Devdevamı +

İmamoğlu’nun farklılığı nerede? Adamı üç ay önce, İstanbul’un “kıyı-köşe” bir ilçesindeki insanlar dışında hiç kimse tanımıyordu. Şu anda ülkenin her bir köşesinde İmamoğlu konuşuluyor. İktidar medyası ona karşı suskundu. Hemen hemen yandaş medyada onun yer aldığı görüntü süresi devamı +

Hiç olmadığı kadar farklı bir yerel seçim kampanyasının üstünden atladık. Güneşi balçıkla sıvamaya kalktılar, olmadı. Güneşin bir kısmını örtmeyi başardılar ama, yine de (tam olarak) olmadı… Sonuç olarak bu kez, be-ce-re-me-di-ler! Sürdürülen kampanya çok sertti… Hakaret, karalama, kumpas, idevamı +

Didim Halkı Ne Dedi?

Belediye başkanımız, “devam ediyoruz,” dedi… Didim’in aydınlık insanları, “Bizce de uygun, başarılar sayın başkan,” dedi… Deniz Atabay’a karşı kaldırımdan yapılan önde gelen eleştiri, halka dokunmaması ile ilgiliydi. Didim halkı yanıt verdi: “Sen üç kağıtçılara, imar talanının simsardevamı +

Cennete Doğru Bir Adım…

Bu yazı Cumartesi günü sabahı yazılıyor. Yarın 31 Mart 2019… Ve gazetede 1 Nisan günü yayınlanmış olacak. Yani… Şu an 31 Mart’ın getirilerini ya da götürülerini henüz bilmiyoruz. Yani bu yazı 1 Nisan günü zurna zırt dedikten sonra okunacak… Ülke ne tarafa doğru dümen kıracak? Seçmen, beka sodevamı +

Hakları Yok!..

“Küskün” ne demek, anlamak kolay değil. Demek sürdürülen siyasetin ekseninde sadece türlü/çeşitli beklentiler var. Demek bu “var”lar yok olunca ortaya küskünlük çıktı. Böylece tencere doldu ve kaynamaya başladı. Ve küskün rotasını yeniden gözden geçirmeye başladı. Dümen kıracağı sokaklardevamı +

31 Mart sadece basit ve sıradan bir yerel seçim değil. Hemen iki adım ötesinde ülkenin geleceği ile ilgili ciddi bir yol ayrımı niteliğini de taşıyor. Bir “beka” sorunu, yani var olma ya da yok olma meselesi olmasa da, bu anlamda önemli bir kilometre taşı… Ama 31 Mart [aynı zamanda] tek tek her birimiz içidevamı +

Bu İşin Ortası Yok…

Neleri savunduk yıllar yılı… Neleri savunmaya devam ediyoruz? Demokrasi, hukuk devleti, Cumhuriyet değerleri, tam-bağımsızlık, aydınlanma düşüncesi, hakça bölüşme, siyasal ve ekonomik özgürlük… 31 Mart işte tüm bu değerlerle, karşıtlarının seçimidir. Sırat köprüsünün ta kendisidir. Saflardadevamı +