Av Faruk Haksal

Tüm Yazıları


Farkında değil miyiz?

  • 20 Mart 2018 Salı


Terör gökten zembille inmedi…
Var olup, tırmanmasının nedenleri var.
Bu nedenleri yaratanlar, görmezden gelip “yan gelip yatanlar” var.
Emperyalizm, bugünün meselesi değil…
ABD, İncirliğe, medyaya, siyasetimizin rengarenk sahnesine şimdi yerleşmedi.
Kültürümüzü yeni yeni tahrip etmedi.
“Bağımsız Türkiye” sloganlarını meydanlara taşıyarak, Amerikan 6. Filosu’nu Dolmabahçe’de denize döken yurtsever gençlik; sopalarla, polis copları ile püskürtülüp, zindanlara tıkılırken ve hatta…
Ve hatta Darağacına gönderilirken, nerelerdeydiniz?
Hangi saflardaydınız?
Kimlerin yanındaydınız?
“Milli ekonomimiz dışa bağımlı hale getirilmesin, gümrüklerimiz sıfırlanmasın, tarım ve sanayimiz kurda-kuşa yem edilmesin, neo-liberal zübüklerle kol-kola fink atılmasın,” denirken…
Bu çığlıklarla yer-gök inletilirken, hangi geminin kaptan köşküne tırmanma telaşı içindeydiniz?
Nereye doğru yolculuk yapıyordunuz?
Neydi kaptanınızın rotası? Neresiydi?
Ama bakın, sonunda gemi hangi limana sığınmak zorunda kaldı…
Dışarıda azgın bir fırtına estikçe esiyor…
Yerli tarım bitti, tamamen tükenmek üzere.
Hayvancılık bitti, yerlerde sürünüyor.
Fabrikalar, atölyeler, esnaf kepenkleri kapandı, kapanıyor.
Üretemiyoruz…
Ama bolca tüketiyoruz.
Aradaki korkunç açığı süslü teknik sözcüklerle örtmeye çalışıyoruz.
Önümüze konuşlandırılan tuzağa doğru hoyratça ilerliyoruz.
Borç batakta.
Dolar tavan yapmış.
İşsizlik, görülmedik bir seviyede her gün yeni rekorlar kırıyor.
Demokrasi, hukuk, sosyal devlet, çevre değerleri, kişisel hak ve özgürlükler dibe vuruyor…
Tek elden, tek irade doğrultusunda bir yönetim biçimi, geliştirilen adliye binaları ve hapishaneler, birbiri üstüne yığılan AVM’ler, icra dairelerine sığmayan dosya yükü, işsiz ve mutsuz kitlelerdeki rekor artışlar tavan yapıyor…
Evet… Bütün bu olumsuzlukların yok edilebilmesinin ilk adımı 2019’dan geçiyor…
Ama 2019, aynı zamanda bütün bu olumsuzlukların kalıcı ve yerleşik bir hale getirilmesi riskini de taşıyor.
Bu gerçek acıdır, yakıcıdır…
Üstü örtülemeyecek ve ertelenemeyecek bir çıplaklıktadır.
O zaman… Yerelden başlayarak [genele doğru] siyasetin merkezine oturtulan tüm kurnazlıkları, ayak oyunlarını, kavgaları, grupçulukları, hizipçilikleri ve benzeri tüm fetbazlıkları bir kenara bırakalım…
Hiç değilse bir süreliğine gerçekten [ama fiiliyatta] yurtsever yurttaşlar olalım; birbirimizle dost kalalım.
Tam bağımsızlık, gerçek demokrasi, sosyal hukuk devleti, emekten yana, hakça bölüşüm ve insanca yaşam ideallerini –yeniden- yükselen değerler düzeyine taşıyalım.
Çünkü başka bir Türkiye yok!
Farkında değil miyiz?

@farukhaksal42
www.haksal.av.tr
farukhaksal@gmail.com