“En Büyük Düşman”a Karşı…


CKD Akbük Şubesi başkanı Ayşıl Haksal Tüm Cumhuriyet-hukuk- ve demokrasiden yana güçleri birleşmeye çağırdı:   “En Büyük Düşman”a Karşı… Cumhuriyet Kadınları Derneği Akbük Şubesi yönetim kurulu

 Paylaş


CKD Akbük Şubesi başkanı Ayşıl Haksal Tüm Cumhuriyet-hukuk- ve demokrasiden yana güçleri birleşmeye çağırdı:

“En Büyük Düşman”a Karşı…
Cumhuriyet Kadınları Derneği Akbük Şubesi yönetim kurulu başkanı düzenlediği basın toplantısında –özetle- aşağıdaki açıklamayı yaptı:
“Mustafa Kemal Atatürk 20 Temmuz 1920 tarihli Hâkimiyeti Milliye Gazetesi’ndeki “En Büyük düşman” isimli yazısına şu cümle ile başlıyordu:
“En büyük düşman, düşmanların düşmanı, ne falan ve ne de filan millettir. Bilakis bu düşman, adeta dünya çapında Yahudi saltanatı halinde bütün dünyaya hâkim olan kapitalizm afeti ve onun çocuğu olan emperyalizm’dir.
İşte 26 Ağustos 1922’de başlatılan Büyük Taarruz bu düşmana karşı sürdürülmüştür.
En Büyük Düşman yurdun tüm güçlerinin bir araya getirilmesi sonucu hep birlikte omuz omuza verilen büyük bir mücadele ile kazanılmıştır. Zaferin anahtar sözcükleri, birlik, beraberlik, omuz omuza olmak ve gerçek yurtseverlik duygusudur.
Sözünü ettiğimiz anahtar sözcükleri bir araya getirecek olan ise “örgüt”tür…
O’nu güzümüzün bebeği gibi koruyalım. Çünkü onsuz bir yerlere varabilmemiz mümkün değildir!..
Kişisel çıkar hesapları, koltuk hesapları, hizip ve ben-merkezci çatışmalarla onu yaralamayalım.
Çünkü ülkemizi aydınlık günlere ulaştıracak olan hazine örgütün içindedir.”