Av Faruk Haksal

Tüm Yazıları


Ekonominin kandırmaca dili

  • 26 Mayıs 2018 Cumartesi


Bir ülkenin dizginlerini elinde bulunduran kişi [sınıf-zümre-çete- ya da grup]’lar öncelikle medyayı kontrol ederler.

Hatta kontrolün ötesinde onu ele geçirir ve güderler…
Böylece yıkama-yağlama faaliyetleri organize edilir ve halkın bilincine egemen olunur.
Medya siyasi bilinci törpüler, hizaya sokar, oluşturur.
Gelelim ekonomiye…
Halkın hayatını ve eğilimlerini en çok etkileyen alan ekonomidir.
Yaşamın sürdürülme mücadelesi esasında ekmek davasına dayanır. İşte bu davayı yönlendirip, yönetmek temel amaçtır.
Elinize alın televizyonun “düddür-matiği”ni, zaplayın…
Tüm televizyon kanallarını dolaşın. Ekonomi haberlerini izleyin.
Ne anlıyorsunuz?
Hemen hemen hiçbir şey!
Çünkü ekonomi kanallarında kullanılan dil, sizin hiçbir şey anlamanız üzerine kurgulanmıştır.
O dili öğrenebilir misiniz?
Belki… Ama bu konu teknik bir alandır ve ciddi bir eğitimi gerektirir.
Ünlü bir ekonomist şöyle diyor: "Ekonomi öğrenmenin amacı, iktisatçılar ve politikacılar tarafından kandırılmamayı öğrenmektir…”
Ya da sağlamaktır.
Borsadaki hareketlilik, alma-satma üzerine kurulmuş sanal bir oyundur.
Bir ülkenin reel [gerçek] ekonomik durumunu yansıtmaz; ancak manipüle eder. Yani gerçeği, kandırmaca ortamına yuvarlar ve yönetmeye çalışır.
Aslında;
1.- Gerçek ekonomik gösterge, ülkenin ne kadar ürettiğidir.
Ne kadar tükettiğidir.
Bu hesabın bakiyesidir; dengesidir.
2.- İşsizlik oranıdır.
3.- Milli gelirin tutarı ve kişi başına düşen miktarıdır.
4.- Ülkenin borcudur. Ödenen ve hemen ve sonra ödenecek miktarlardır.
5.- Cari açıktır.
6.- Yoksulluk sınırı çizgisidir.
7.- Hayat pahalılığının artış hızıdır.
İşte siyaset tarafından dizayn edilmiş olan medyatik ekonomi haberleri bu gerçeklerin üstünü örtmek için kullanılagelen bilimsel görünüşlü uyduruk bir dildir.
Yukarıdaki satırlarda sözünü ettiğimiz ünlü ekonomist, ekonomiyi, bu kandırmaca dilin ipliğini pazara çıkartmamız için öğrenmemiz gerektiğini söylüyor.
Kandırılmamak için ekonomiyi öğrenmeliyiz.
Aldatılmamak için ülkenin gerçeklerini farkında olmalıyız.
Bütün bunları başarabilmek için de; sorgulayan, okuyan ve ön-kabullerimizi aşmayı becerebilen, grup-hizip-kişisel çıkar bencilliğinden arınmış gerçek, özveri sahibi [aydın] vatandaşlar olmalıyız.

@farukhaksal42
www.haksal.av.tr
farukhaksal@gmail.com