Eğitim Sen’den Mitinge Davet


Eğitim Sen Didim Temsilciliği yürütme kurulu adına  Öğretmen Turgay Elçi Didimlileri  17 Kasım günü İzmir’de yapılacak olan  Yoksullaşmaya, İşsizliğe, Güvencesizliğe Karşı yapılacak olan mitinge

 Paylaş


Eğitim Sen Didim Temsilciliği yürütme kurulu adına Öğretmen Turgay Elçi Didimlileri 17 Kasım günü İzmir’de yapılacak olan Yoksullaşmaya, İşsizliğe, Güvencesizliğe Karşı yapılacak olan mitinge “Birlikte Mücadeleye” davet edildi.
“Enflasyondan işsizliğe, yoksullaşmadan ekonomik durgunluğa kadar hayatlarımızı her alanda kâbusa çeviren kapsamlı bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. En yetkili ağızlar “kriz” sözcüğünü kullanmaktan özenle kaçınsalar da, bizler için krizin anlamı; birbiri ardına kapanan dükkânlardır, marketlerde sürekli yapılan zamlardır, kabaran elektrik-su doğalgaz faturalarıdır, ödenemeyen borçlardır, evlere gelen hacizlerdir, işsizliktir, iş cinayetleridir. Krizin anlamı, yaşamımızın giderek sürdürülemez hale gelmesidir” diyen Turgay Elçi: “Aslında bugün temel mesele, bu büyük krizin faturasının kime ödetileceğidir. Üçte ikisi özel sektöre ve bankalara ait 467 milyar dolar dış borç ve bu devasa borcun ağır sonuçları 81 milyona ödetilmek istenmektedir.” Dedi.
Sendikal örgütlenmenin engellendiği, on binlerce kamu emekçisinin ihraç edildiği, grevlerin yasaklandığı, hak aramanın bastırıldığı bir ortamda elde edilen yüksek kâr oranlarını paylaşmayanlar bugün zararlarını ve borçlarını halkın sırtına yıkmaktadır. “Nimete” kimseyi ortak etmeyen patronlar, külfeti nüfusun yüzde 99’unun üzerine yıkmaya çalışmaktadır. Oysa fatura bu düzen sayesinde küplerini dolduran patronlara kesilmelidir” açıklaması yapan Elçi Didimlilere hitaben “Bankaların ve büyük patronların değil, bu ülkenin çoğunluğunun krizden korunması için omuz omuza verenler seni de aşağıdaki taleplerimiz için mücadeleye çağırıyoruz” dedi ve mitingde taleplerini şöyle sıraladı.
1)TÜM ÜCRETLER DERHAL ARTIRILSIN Zamlar karşısında eriyen ücretlerimiz yıl sonu beklenmeden derhal artırılmalıdır. Asgari ücret, taşeron işçilerinin, kamu emekçilerinin ve emeklilerin maaşları başta olmak üzere tüm ücretlerdeki enflasyon kaybı derhal telafi edilmelidir.
2)TOPLU İŞTEN ÇIKARMALAR YASAKLANSIN, İŞSİZLİK FONU İŞSİZLER İÇİN KULLANILSIN Şirketlerin krizi fırsata çevirerek işçi çıkarmaları yasaklanmalıdır. İşsizlik fonunun amaç dışı biçimde patronlara peşkeş çekilmesine son verilmelidir. İşsizlerin bu fondan faydalanmasının koşulları kolaylaştırılmalı, işsizlik ödeneğinin süresi ve miktarı artırılmalıdır. Kamu istihdamı artırılmalı, KHK ile ihraç edilen kamu emekçileri tüm haklarıyla birlikte işlerine dönmelidir.
3) KAMUSAL MAL VE HİZMETLERE YAPILAN ZAMLAR GERİ ALINSIN Elektriğe, doğalgaza, suya, ulaşıma yapılan zamlar derhal geri alınmalıdır. Krize karşı yüzde 99'u korumak için kamusal mal ve hizmetler, asgari tüketim oranında parasız olarak sağlanmalıdır.
4) VERGİ ADALETİ SAĞLANSIN Elektrik, su, doğalgaz, ulaşım ve iletişim başta olmak üzere halkın yoğun olarak tükettiği mal ve hizmetlerdeki vergiler kaldırılmalıdır. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan, asıl olarak kârın, faizin ve servetin vergilendirilmesine dayalı bir sistem kurulmalı, asgari ücret vergi dışı bırakılmalıdır.
5) KREDİ BORÇ FAİZLERİ SİLİNSİN Ücretiyle geçinip ödeme güçlüğü içine girenlerin kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarının faizleri silinmeli, anapara ödemeleri yeniden yapılandırılmalıdır.
6) KIDEM TAZMİNATIMA DOKUNMA Kıdem tazminatı fonu ile işçilerin bu temel hakkı, bankaları kurtarmak için kullanılmak istenmektedir. Kıdem tazminatı fonu planları ile tazminat azalacak, işten çıkarma durumunda kıdem tazminatı ödeme sorumluluğu işverende olmadığı için iş güvencesi sağlayan yönü ortadan kalkacaktır. Kıdem tazminatının fona devrine hayır!
Tüm halkımızı 17 Kasım’da İzmir Gündoğdu Meydanında yapılacak olan mitinge katılarak Yoksullaşmaya, İşsizliğe, Güvencesizliğe Karşı Omuz omuza Mücadeleye! çağırıyoruz.