Selma Erdal

Tüm Yazıları


Dünden Güne Düşen

  • 30 Nisan 2019 Salı


Üniversitelerde Yönetim Bilimi,Hukuk, Maliye gibi alanlarda öğrenim görenler "Devlet Bütçesi" adlı bir ders alırlar. Bu derste de kendilerine "Örtülü Ödenek" deyimi şöyle anlatılır:"Örtülü ödenek; Başbakanlık bütçesinde yer alır. Gizli gelir ve giderleri gösterir. Gizli istihbarat,savunma hizmetlerinde devletin güvenliği açısından kamuoyuna açıklanması sakıncalı olan MİT'in dışında yapılan çalışmalar içindir.(MİT'in dışındadır, çünkü MİT'in giderleri ve tutarları bellidir, açıklanır.)"
Bugünlerde yeni bir partinin ayak sesleri duyulurken ve uzun süredir sessiz kalanların dilleri çözülürken, "örtülü ödenek" bağlamında, elimde değil ben de dünü anımsadım. Dünde yaşananları bu günlere taşımak geldi içimden...
Günlerden 21 Şubat 1993...O günde yayınlanan Hürriyet gazetesinin başlığında yazanlara bakıyoruz:"Sekiz yıllık müthiş sır" başlığıyla Hasan Celal Güzel'in açıklamalarına yer veriyor gazete...Ve onun açıklamaları;Devlet Bütçesi'nden Başbakanlık'a ayrılan ödeneğin nerelere harcandığına ilişkin...Bilindiği gibi örtülü ödenekten yapılan harcamalar için başbakanlara hesap sorulmuyor, ama ödenekten yapılacak harcamalarda ülkenin çıkarları gözönünde bulundurulmak koşuluyla...Öncelikle Güzel'in açıklamalarını anımsayalım. Ne açıklamalar yapmış rahmetli Güzel gazeteye?...-Özal; 1984 yılında başbakan iken,Reagan'a seçim kampanyaları için örtülü ödenekten bir milyon dolar gönderdi.Ve güzel açıklamalarını şöyle sürdürüyor:-Lobi'yi destekledik.Orada çeşitli lobiler vardır.Bunların vasıtasıyla takviyeler yapıldı.Fazla para değil Amerika bakımından.Ama Reagan için büyük destek olduğu söylenmişti o zaman.
Şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım, doğru sorular soralım:-O günlerde Güzel; bu açıklamaları neden yapıyor?...Türk Ulusu'nun vergileriyle oluşan bir Bütçe'nin nereye çarçur edildiğini kamuyoyuna açıklamakla,günah çıkartıp,vicdanını rahatlatmayı mı amaçlıyor?...Yoksa o günlerde ANAP'dan ayrılanlarla ve ANAP'a giden oylarla güçlendirmeye çalıştığı YENİDEN DOĞUŞ PARTİSİ'nin genel başkanı olarak, yandaşlarının sayısını arttırmak için dönemin başbakanının açıklarından yararlanma yolunu mu deniyor?...Bu açıklamaları okuduğumuz günlerde "acaba"lar çoğalıyordu düşüncelerimizde...Acaba Özal;Reagan'ı desteklemesinin dışında neler yapmış olabilir?...Örneğin; bir dikili ağacı olmayan küçük oğlu Efe'ciğinin borsacılık oynayabilmei için gerekli kaynağı... Büyük oğlu Ahmet'çiğinin televizyonculuk oynaması için gerekli kaynağı...Acaba örtülü ödenekten bağışlamış mıdır?...O dünlerde hep tartışıldı bu konular.Üstelik de sokakdaki adam; "Vay ki vay!... Ne güçlü bir Türkiye imişiz de ayırdına varamamışız." demekten kendini alamamıştı o günlerde öfkeyle dişlerini gıcırdatarak...Meğer yalnızca ülkemizdeki dikili ağacı olmayanları kalkındırmakla kalmayıp, Amerika Başkanlık seçimlerine bile nakit olarak katkıda bulunmuşuz Bay Özal eliyle...Gerçi bunlar bugün bizim tartışmamızın, gündemimizin konusu da değil...Ama Hasan Celal Güzel'in bunları; ANAP'dan ayrıldıktan sonra açıklaması gündemimizin asıl konusu...Çünkü o dönemde yaşanan yanlışlıkları görüp susuyor, Özal'ın partisinden ayrılıp, kendisi bir parti kurunca da dili çözülüyor.Sonra da halkdan alkış/oy/destek bekliyor.Kimler gibi?...Yakın geçmişte benzer tutum ve davranışlar sergileyen Abdüllatif Şener gibi...Ve bugünlerde de Davutoğlu ve takım arkadaşlarından yükselen eleştirel sesler gibi...Daha düne kadar "Okyanus ötesindekiler de içinde olmak üzere" aynı yollarda birlikte yürüyenler, nasıl da birbirlerini rahatlıkla sırtlarından hançerliyorlar şu ülkemiz siyaset geleneğinde...Anlaşılır gibi değil...Şimdi sırada Davutoğlu'nun, Babacan'ın adları var. Ki onlar yeni bir parti oluşumunda yer alanlar;kim bilir ne sırlar paylaşacaklar kamuoyu ile Güzel gibi, Şener gibi ?...Ve onlar emekli olunca dili çözülen kamu görevlileri gibi...Üstelik onların siyasal dokunulmazlıkları varken suskun kalmaları, aralarında koltuk ve ikbal savaşları çıkınca dillerinin çözülmesi...Dürüstlük maskesi takıp, yaptıkları açıklamalarla, açıkladıkları sırlarla; halkı kandırabileceklerini sanmaları,aslında kendilerini kandırmaları...Ülkenin siyasetinde ilginç gelişmelerin doğum sancısı var bugünlerde...Sağ oldukça göreceğiz hep birlikte...