Gündüz Murgul

Tüm Yazıları


Dövizin Ateşi

  • 21 Mayıs 2018 Pazartesi


Dövizin önlenemez yükselişi, AKP tarafından; “Bizi baskılıyorlar” şeklinde değerlendirilmiş.
Mesele o kadar basit değil.
Erdoğan’ın yerine Muharrem İnce ya da Meral Akşener de geçse, dövizin ateşi ülkeyi yakmaya devam edecek.
Kapitalizm/emperyalizm, finans kapitalin egemenliği altındadır, yani para babalarının.
Süreç, II.Dünya Savaşı’ndan sonra başlar. Uluslar arası tekeller, dünya savaşını kazanmış devletleri marifetiyle gelişmekte olan ülkelerin gümrük duvarlarını yıkar. İthal mallarla rekabet edemeyen yerli üretici ortadan kalkar; zaman içinde o ülkeler her tür tüketim maddesini uluslar arası şirketlerden almaya mahkûm edilir.
Bu yeni sömürgecilik dayatmasına direnen ülkeler olur. Ancak darbeler yapılır; işbirlikçi yönetimler iş başına getirilir.
Tüketici konuma sokulan ülkelerin dışarıdan tüketim maddeleri almak için paraya ihtiyacı vardır, o paranın adı da Dolar’dır.
Dolar, finans kapitalin elindedir. Finans kapital, emperyalizm aşamasında tefeci sermayeye dönüşmüştür. Yani paradan para kazanma dönemi…
Mafyalaşan parasal sermaye, döviz ipiyle gelişmekte olan ülkeleri kendisine tabi kılmıştır. Ülkelerin dış politikalarından tutun, içteki yönetim tarzına kadar her siyasal kararda para babalarının dediği olmaktadır. “Demokles’in kılıcı” döviz, uluslar arası faiz lobisinin elinde; kafasını kaldıranın başına inmektedir.
Ülkemizin de durumu bu minvaldedir.
Dövizin ateşi söndürülmelidir. Peki, su nereden bulunacaktır.
Atatürk, suyu arayıp bulmuştu; O’nun devrinde 1TL, 1Dolar’dı. Yapılanlar biliniyor; özetle kendi ekmeğini kendin pişireceksin.
Yapılacak olan belli. Mafyalaşan dünya düzenine kafa tutacak Atatürk gibi bir yiğit gerek, bize.