Ferhan Ercan

Tüm Yazıları


Dize sözler

  • 29 Ocak 2019 Salı


Dize sözü, dize kıvamında olan özlü söz karşılığı olarak kullanıyorum. Türk Dil Kurumu sözlüğü şöyle açıklıyor:“isimBir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü söz, vecize, ülger, kelamıkibar, aforizm, aforizma, motto.”
Dize söz, damıtılmış düşünceleri aktarır. Zamandan ve söylemden tasarrufu sağlar. Tartışmalarda belirleyici olur ve gelecek kuşaklara aktarılır.
Günümüzde uzun metinler genellikle okunmaz. Resim altı yazılarını okumaktan öteye gitmeyenlere aslında okur bile denemez. Birkaç yüz sözcükle yaşantısını sürdürenlerin hayalleri bile kısır olur. Ana dilde anlaşmakta zorlanan bir toplum için bu olumsuz durum yadırganmamalı. Köy Enstitülerini kapatanlar sadece bu ülkeye değil, insanlığa da ihanet etmişlerdir. Köy okullarının kapatılması ileri bir adım değil, geriye doğru atılmış bir adımdır.
Bir ünlü yazar, terminalde otobüsünün hareketinden önce mektup yazar. Mektup şu cümle ile bitmektedir: “Kusura bakma, zamanım kısa olduğu için mektubum uzun oldu.”
Bana ait olan dize sözleri saygıdeğer okurlarımla paylaşmak istiyorum:
-Yasalar, yoksullar için yasakları; varsıllar için ise, hakları savunur.
-Yoksulluğun sürekliliği, yoksullar aracılığı ile güvenceye alınır.
-Eğer tanrı yaratıyorsan, tutsak olmaktan kurtulamazsın!
-İnanç yerine başka bir şey konmadan alınamayacak olanlardandır!
-Egemenlerin özgürlüğü yasalarca güvenceye alınır, sıradanların özgürlüğü ise; egemenlerin özgürlüklerini tanımakla başlar!
-Muhafazakârlık varsıl için vazgeçilmeyecek bir seçenek, yoksul için ise; varsılların çıkarlarını güvenceye alan bir seçeneksizliktir.
-Genellikle bizi aldatanlar, en çok kendilerine inandıklarımızdır! Onlar bizi, en güvendiklerimizle aldatırlar!
-Varsıl geri çekilirken kazançtan kaybeder, yoksul geri çekilirse, varlık nedenini kaybeder!
-Patronuna yakın olan emekçi kendisinden uzaklaşır!
-Ölüm, yaşam var olduğu sürece ölümsüzdür!
-Şeyhini sırtında taşırken, amacı şeyhinin sırtından cennete gitmektir!
-Güçlü devlet, güçsüzlerini koruyabilen devlettir.
-Hayallerin seçenekleri içinde sadece başarısızlık yer almaz.
Öfkeyi dindirir ağlamak,
Ağlamak söndürür nefreti!
Ateşini alır kızgın yüreğin,
Döker yaprağını karanlıklar!..