reklam alanı

DİSK/Emekli-Sen üyeleri Fransa’ya dilekçe gönderdi


DİSK/ Tüm Emekli-Sen Didim Şube yönetim kurulu üyeleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine 2008’de açtıkları davanın sonuçlanması ve emeklilerin yasal haklarına kavuşması için PTT önünde basın açıklaması yaparak

 Paylaş


DİSK/ Tüm Emekli-Sen Didim Şube yönetim kurulu üyeleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine 2008’de açtıkları davanın sonuçlanması ve emeklilerin yasal haklarına kavuşması için PTT önünde basın açıklaması yaparak Fransa’ya dilekçe gönderdi.
Türkiye’nin bütün şehirlerinde eş zamanlı olarak gönderilen dilekçede, mahkeme sonucunun tüm emeklilerin önünü açacağı belirtilirken, Emeklisen Didim Şube Başkanı Hacı İsmail Doğan tarafından okunun bildiride şunlara dikkat çekildi. “1995 yılında Türkiye’nin ilk emekli sendikası Tüm emekliler Sendikası (EMEKLİ-SEN) hakkında, Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, Türkiye Cumhuriyet’i anayasasının 51. Maddesinde emekliler kelimesi geçmemiş olması gerekçe gösterilerek, 9 Ekim 2007 tarihinde verilen kapatma kararı daha sonra Yargıtay 4. Hukuk Dairesince onanarak kesinleşmiş ve iç hukuk yolları tükendiği için, dosya insan hakları ihlalinin ortadan kaldırılması talebiyle, sendikamız avukatı tarafından 2008 yılında mahkemenize gönderilmiştir. Halen daireniz nezdinde 31846/08 No ile kayıtta bulunan dosya kapsamında, 2011 yılında Türkiye Cumhuriyeti devletinin savunması ve sendikamız avukatının karşı cevapları alınmasına ve dosyanın kısa zamanda sonuçlandırılacağı bildirilmesine rağmen, bugüne kadar sonuçlandırılmamıştır.”
“KAPATILMADIK AMA İDARİ ENGELLER DEVAM EDİYOR”
Şube Başkanı Doğan konuşmasını şöyle sürdürdü “Her ne kadar kapatma kararı uygulanmamış ve sendikamız faaliyeti devam ediyor ise de, demokrasinin askıya alındığı, temel hak ve özgürlüklerin kullanılamadığı bir ülke olan Türkiye'de, kapatma kararıyla karşı karşıya kalmış olan sendikamıza, idari engeller çıkarılmaya devam ediyor. Bu nedenle, sayısı 12 milyonu aşmış bulunan emeklilerin, yaşam standardının iyileştirilmesi, ömürlerinin bundan sonraki yıllarında, mutlu bir yaşam sürmeleri için çalışmalar yapması, Türkiye'de demokrasinin gelişmesi ve ülkenin gelecek kuşaklara, daha iyi koşullarda yaşayacakları bir ülke olarak devredilmesinin sağlanması hususunda, gerekli çalışmaları yapması engellenmektedir. Emekli- Sen, Türkiye Türkiye Devrimci İşçi sendikaları konfederasyonu (DİSK) üyesi olarak faaliyetini sürdürüyor olsa da, üzerinde bulunan kapatma kararından dolayı, Konfederasyon Genel Kurulunda temsil edilip, organlarda organlarda görev üstlenmediği gibi, benim de içinde bulunduğum 12 milyon emeklinin karşı karşıya kaldığı hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için, hukuki yollara başvurması da mümkün olmamaktadır.”
“PANEL, KONFERANS VE BİLİMSEL ÇALIŞMA YAPAMIYORUZ”
Emekli-Sen üyelerinin yaşam koşullarının tespiti ve çözüm önerilerinin, ülkeyi yönetenlere aktarılması amacıyla, konferans, sempozyum, panel ve bilimsel araştırma gibi çalışmaları yapamadığını öne süren Doğan “Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde mülki amirlikler tarafından sendikamızın kapalı olduğu ileri sürülerek, şube ve temsilcilik açması bile engellenmektedir. Kısacası bu kararla Türkiye Cumhuriyeti tarafından, temel bir insan hakkı olup, anayasanın 90. Maddesine uygun olarak imzalanmış ve yürürlüğe konmuş, başta İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile İnsan Hakları Avrupa sözleşmesi olmak üzere, temel hak ve özgürlüklere ilişkin, milletlerarası sözleşmeler ihlal edilmiştir. Bu ihlale rağmen, uzun süredir daireniz kayıtlarda beklemekte olan dosyanın sonuçlandırılması, benimde içinde olduğum emeklileri daha fazla mağdur etmektedir. Bütün bu nedenlerle, halen 31846/08 No ile daireniz kayıtlarında bulunan, sendikamın başvurusunun biran önce sonuçlandırılmasını ve Türkiye Cumhuriyeti yönetiminin örgütlenme özgürlüğü ihlallerine son verilmesini arz ve talep ederim “ ifadelerine yer verdi.

DİSK/, T