Gündüz Murgul

Tüm Yazıları


Dinsel içerikli eğitim sınıfta kaldı

  • 10 Nisan 2018 Salı


Ünlü bir İran şairinin şu dizeleri kendisi kadar bilinir:
“Ol mâhiler ki (balıklar), derya içredir deryayı bilmezler”
Siyasi iktidarı-her nasılsa- ele geçiren Siyasal İslam, göreceli laik toplumumuzu “ümmet toplumuna” dönüştürme misyonunu yüklenerek; işe ana okullarından başladı, beraberinde binlerce İmam-Hatip okullarını devreye soktu. Temel liseler budandı; müfredat programları sil baştan yeniden yazıldı; okullarda dinsel ritüeller yoğunlaştırıldı.
Şeklen her şey tamamdı, ancak içerik olarak hedeflenen “Müslüman Gençlik” yerine çıka çıka “Deist (Allah’ın varlığına inanan, ancak dini reddeden) Gençlik” oluştu. Dinci çevreleri şaşkınlık ve korkuya boğan olgu, şimdilerde inkâr edilemeyecek gerçekliktedir.
Siyasal İslam’ın hesaba katmadığı ya da katmak istemediği bir nokta var. O da kapitalist sistemin hüküm sürdüğü bir dünyada olmalarıdır.
İslamiyet bir Ortaçağ olgusudur; tutucudur, her tür değişime direngendir. Kapitalizm öyle mi ya… Baş döndüren bir üretim çarkı sürekli değişen; tüketen ve piyasaya ayak uyduran bir toplum yaratmıştır. Dünyayı değişmez kabul eden bir ideolojiye sistemin tahammülü yoktur. Ya ayak uyduracaksın, ya yok olacaksın!
Kitabi ahlakı değerler öğretisinin etkisi altındaki İmam-Hatipli genç, diş dünyaya adım atar atmaz her değerin parayla alınıp satıldığı; haksızlığın, yolsuzluğun, yalan dolanın kol gezdiği; dinsel değerlerinin hükümsüz olduğu bir ortamla karşı karşıya kalmaktadır.
“Müslüman Gençlik”i, kapitalizme karşı mücadeleye önderlik edecek ne ideolojisi, ne de önderleri vardır. Ülkemizde kapitalizme/emperyalizme karşı mücadelenin önderi M.Kemal Atatürk’tür. Ancak gelin görün ki, Siyasal İslam’ın öğretilerinin içinde M.Kemal’e yer yoktur, tersine dışlama/düşmanlık vardır.
Siyasal İslam’ın başarısızlıkla sonuçlanan bu girişimi bir kez daha göstermiştir ki, ülkemizin geleceği çağdaş, laik, bilimsel niteliklerle donatılmış bir gençliğin elleri üzerinde yükselecektir. “Dindar Nesil” heveslileri, ülkemizin geleceğine zararlı olmakta; binlerce gencimizin hayatları kararmaktadır.