Selma Erdal

Tüm Yazıları


Dil Sorunsalı Üzerine

  • 06 Aralık 2019 CumaTürkçemiz'i bülbüller gibi konuşuyorlar da sırada OSMANLICA ve arkasına saklanmış ARAPÇA var.
Bir dil, bir insan; ne kadar çok dil, o kadar çok oy...Yoksa bildiğin dil sayısı kadar; sandığa o kadar oy koy mu demek istiyor şu AKEgemenler?...
Nasıl ki "söylencelere göre" mezardaki ölüye bile sandığa oy attırdılar ya; tıpkısının, aynısı bir ince hesap mı var ortada ne dersiniz a dostlar ?...
Türk dediğin gerçek atasının dili için; şöyle bir uzanıversin Orta Asya bozkırlarına, Göktürk Orhun Yazıtları'na...Yoksa; Fransızca+Farsça+ Arapça karışımı bir dil olan Osmanlıca, ne zaman oldu reayanın dili?...
Ve zavallı reaya; ne zaman konuşabildi ki ÖZTÜRKÇE'nin dışında Osmanlıca ?...
Zavallı egemenler; Arapça ile sardırdılar, baktılar ki yedirip, yutturamadılar, önce Osmanlıca'yı ileri sürdüler ve sonrasında gerçek niyetlerini, amaçlarını açıkladılar. Yalnızca liselilere değil, ana okulu bebelerine bile el attılar.
Nasıl kullanabilecekler acaba; dillerinin dönmediği, gırtlaklarının sesini vermediği bu dili ?...
Üstelik şapkalı A ile söylenen sözcükleri bile söyleyemedikleri gerçeği sırıtırken ortada...
Biliyorduk, anlamıştık, bekliyorduk; bu günlerin de geleceğini.... Türk kimliğini tozumaya uğratmak için Arap harflerine bulaşılacağını öngörebiliyorduk Araplar'a sevdalandıkça zevat... Oysa Karagöz'le Hacivat bile Öztürkçe konuşurdu bu topraklarda...
OSMANLICA BAHANE; SON AŞAMADA... ARAP HARFLERİ DAYATMACA !...
Milli Eğitim Şurası karar almıştı yıllar önce; olsun Osmanlıca liselerde zorunlu ders !...Bu durum nasıl olur racona ters ?...ARAPÇA zorlamasına tepkiler artınca; karar verdi dünkü Osmanlı'nın kulu reaya...
Sorsan; "reaya" nedir diye, bunu da bilmezler ya...Neyse...
Neden icap etti bu Osmanlıca, ne verdi bu hale sebebiyet diye
Sual eyleyenlere bir izahat verilmiş ve denmiştir ki;
Bu nesil; dedelerinin mezar taşlarını okumaktan aciz...
Ve dahi konmuştur en hakiki tarihini ilim etmesine haciz...
Fil hakika keyfiyet bariz...
Atideki vazifemizdir;
Resmiyet tesis ettirmek memleketimiz sathında;
Devlet-ü Ali Osmani'nin lugatiyle terennüm etmek, haberleşmeyi
Ve dahi vakanivüs matbuatını...
Be hey gafil, be hey garp meftunu kafir !...
Ceddinin harfleriyle, imar edesün bundan kelli haberleşmeni...
Kaleme alasın nameni, azilnameni ve bilumum kitabetini...
Her kim olursa muhalif; emrümüz kat'idir bilesünüz
Ve dahi keyfiyet şahsımızındır...
"Vurun kellesini" deyu işitirsünüz kelamımızı,
Nakledersiniz selamımızı; Cehennem zebanilerine !...
----------Bunca yıldır gaflet ve delalet içinde uyuyan...
Osmanlı gibi azametle rehavete dalan...
Yurtseverlik, devrimcilik, çağdaşlık söz konusu olunca
Mangalda kül bırakmayan halkım...Yaşanan bu karşı devrimin oluşumunda
Varsa bir oy'un...ya da görüp de sesiz kaldığın bir oyun
Unutma; bu yaşananlardan dolayı sen de suçlusun!...
Yaklaşık 17 yıldır; ben demiştim, ben yazmıştım diye açıklamaktan usandım, bıktım.
Ne yazık ki geldiğimiz son; açık, apaçık...
Sakalım yok ki sözüm dinlensin!..

Ama biliniz ki..
Bekleyin, göreceksiniz ki pek yakında, (Big Brother İncil'e el basıp da yemin eder bilindiği gibi ) bu ülkenin topraklarında da Kuran-ı Kerim'e el basıp yemin edecek mebusan taifesi...
Biliniz ki iyice kapatılıyor Laiklik sahifesi!...
Tanrı Türkü koruya!...
Ve 5 Aralık diye bir gün; anar dururuz Yurttaşlık Yasası bağlamında her öğün... Biliniz ki kadınlarımızın "seçme ve seçilme hakkı" şiddetle sürmektedir. Amma ve lakin bu hakkın kullanımı; "kadının katilini SEÇME hakkı" ve de "Bugün hangi kadının öldürüleceğinin SEÇİLME hakkı" olarak ülke sathında gün geçtikçe daha da yaygınlaşmaktadır… ne acıdır ki dilimiz Türkçe'nin ve de Türk kadınının yarınları pek karanlıktır!...