Didimspor Yoluna Devam edecek


Didim spor kamuoyunda tüm spor kulüplerinin birleştirilmesi ile ilgili meraklı bekleyişe Didimspor Yönetim Kurulundan bir açıklama geldi. Belediye Başkanı Deniz Atabay'ın daha önce dile getirdiği Didim Belediyespor yerin

 Paylaş


Didim spor kamuoyunda tüm spor kulüplerinin birleştirilmesi ile ilgili meraklı bekleyişe Didimspor Yönetim Kurulundan bir açıklama geldi.
Belediye Başkanı Deniz Atabay'ın daha önce dile getirdiği Didim Belediyespor yerine tek takım olarak Didimspor adı altında faaliyet gösterme isteği sporseverler tarafından merakla bekleniyordu.
Yapılan açıklamada Başkan Atabay ve diğer kulüplerin yöneticileri ile bir araya gelindiği, prensiplerde anlaşıldığı, ancak daha sonraki bazı gelişmelerden dolayı bu birlikteliğin gerçekleşemediği açıklandı ve kamuoyuna bir bildiri ile bu durum beyan edildi.
Didimspor'un açıklaması şöyle; "Kamuoyu tarafından bilindiği üzere, yeni sezon öncesinde Didim’de faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin tek çatı altında birleştirilmesi projesi gündeme gelmiştir.
Bu anlamda, Sayın Belediye Başkanlığı makamı, Kulüp yönetimimizi davet etmiş, yapılmak istenen kulüplerin birleştirilmesi ve tek çatı altında toplanması projesine bakış açımız ve katkı verip veremeyeceğimiz hususları, sayın belediye başkanımız ile görüşülmüştür.
Sayın belediye başkanımızın, tüm amatör spor branşlarına maddi-manevi destek verecek, kurumsal kimliği bulunan, maddi bir menfaati bulunmayan, gönüllülük esasına göre hizmet etme amacı taşıyan bir yönetimi olan, tüm Didim halkına ait bir spor kulübü oluşturma düşüncesi, kulübümüz tarafından benimsenmiş ve desteklenmiştir.
Buradaki, tüm amatör spor branş sporcularına ve Didim halkına, daha kaliteli hizmet sunma ve hizmet etme projesine olumsuz yaklaşılması, bu durumun kulübümüzün ilkelerine, kulübümüzün yönetim kurulu ve tüm üyelerimizin ahlak anlayışlarına aykırı olacağından, asla ve asla düşünülmemiştir.
Bu noktada, bu projenin gerçekleştirilmesi için, sürece olumlu katkı vereceğimiz ve kulüp olarak üstümüze düşen hususların gereğinin yapılacağı, sayın belediye başkanımıza iletilmiştir.
Sayın belediye başkanımız, samimi yaklaşımımızı olumlu karşılamış, Deniz Polat başkanlığında, tüm kulüplerin talepleri ve başvurusu üzerine oluşturulacak yeni yönetim tarafından çalışmaların başlamasını istediği yönündeki kanaatlerini kulübümüz ile paylaşmıştır.
Kulüplerin birleştirilmesi süreci, kurulacak yeni yönetimin oluşturulması ve çalışma prensipleri hakkında kulübümüzce rapor hazırlanmış ve bu rapor sayın belediye başkanımıza sunulmuş ve sayın başkan tarafından onaylanmıştır.
Öncelikle, bugün geldiğimiz noktada, kulüp olarak bu proje ilk gündeme geldiği gündeki görüşlerimiz ve duruşumuzun aynı olduğunu kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz.
Kulübümüz dışında gerçekleşen olaylar neticesinde, bu projenin gerçekleşmeyeceğini kamuoyuna üzüntüyle bildiriyoruz. Bu noktada tek üzüntümüz, Didim halkına ve sporcularına büyük hizmetler sunma fırsatının kaçırılmış olmasıdır.
Kulüp olarak, bu projenin sekteye uğratılmasında, kulübümüzün herhangi bir dahli olmadığını bildirir, projenin diğer muhataplarının bu konuda açıklamada bulunmalarının daha doğru olacağı görüşündeyiz.
Yapılan görüşmeler neticesinde, kulübümüz adına sevindirici olan husus, eski dönemlerden farklı olarak, belediye başkanlığımızın amatör spor kulüplerine verdiği destekler açısından, bu desteklerin tüm kulüplere daha eşit şekilde paylaştırılacağının sözünün alınmış olmasıdır..
Bu sayede daha fazla sporcuya, daha kaliteli hizmet sunma imkânına erişecek olmamız, kamu kurumu olan belediyemizin yanımızda olduğunu bilmemiz, bir nevi kamu hizmeti yapan kulübümüz adına sevindiricidir.
Bu anlamda sayın belediye başkanımıza kulüp yönetimi adına teşekkür ediyoruz.
Son günlerde sosyal medyada yer alan, amatör spor kulüpleri hususunda her türlü fedakârlığı yapmaktan kaçınmayacak, bu hususlarda hassasiyet taşıyan, bazı eski yöneticilerin ve vatandaşlarımızın açıklamaları, kulübümüzü derinden yaralamıştır.
Bu noktada bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi açısından, öncelikle projenin diğer muhataplarının da açıklama yapmalarını ve vatandaşlarımızın her durumdan haberdar edilmelerinin önemini özellikle vurguluyoruz.
Bu projenin özünde, Herhangi bir kulübün kapatılması olmadığının, tüm kulüplerin geçmişleri ve tüm unsurları ile birlikte, tek çatı altında toplanarak, Didim halkına ait kurumsal bir spor kulübü oluşturma çabası olduğunun, ilgili vatandaşlarımız tarafından bilinmesi son derece önemlidir.
Şeffaf, denetlenebilir ve tamamen kendi kaynakları ile faaliyet gösteren kulübümüzün, yine aynı ilke ve prensipler doğrultusunda, bu yıl da faaliyet göstereceğini, kamuoyunun bilgilerine sunarız.
DİDİM SPOR YÖNETİM KURULU"