Didimliler yaşadığı yere sahip çıkıyor


DİDİMLİLER ORTAK AKILLA, BİRLİKTE HAREKET ETMEYE DOĞRU… Didim’de mevcut haliyle denizi kirleten balık çiftliklerinin daha da çoğaltılmasına ve karada geniş bir alanda balık çiftlikleri ürünlerini işleme organize

 Paylaş


DİDİMLİLER ORTAK AKILLA, BİRLİKTE HAREKET ETMEYE DOĞRU…
Didim’de mevcut haliyle denizi kirleten balık çiftliklerinin daha da çoğaltılmasına ve karada geniş bir alanda balık çiftlikleri ürünlerini işleme organize sanayisi kurulmasına yönelik girişimler son aşamaya gelmiş durumda… Didimliler, denizimi, havamı, suyumu ve toprağımı kirletme söylemini çığlık halinde dile getiriyorlar… Partiler üstü bir anlayışla ve Didimlilik ortak paydasıyla hareket eden ve bu yönde oluşturulan platform üyeleri Didim ilçemizdeki siyasi parti temsilcileriyle, odalarla, derneklerle görüşmelerine devam ediyorlar… Bu yönde yapılan ilk görüşmelerde:

***Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Şerif Erulziyaret edilmiştir. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur. Didim’in çıkarlarını ön plana alarak ortak akılla hareket edilmesi gerektiği, Balık çiftliklerinin ve buna bağlı kurulacak OSB’lerin Didim’in, denizini, suyunu, havasını ve toprağını kirleteceği ve Didim turizmini öldüreceği ortak düşüncesinde birleşilmiştir. Erul, Bu yönde yapılacak ortak tepkilere ka
tılım sağlayarak, araç desteği de vereceklerini belirtmişlerdir.
***Didim Ziraat Odası Başkanı Dr. Hilmi Yıldırım;Didim’in ortak akılla hareket ederek, Didim’in geleceğine yönelik uzun vadeli ve kalıcı planlarının yapılması gerekir kökleri Thales’e dayanan Didim zeytinciliğini geliştirmek ve daha ön plana çıkarmak gibi… Balık çiftliklerinin ve buna bağlı kurulacak OSB’nin Didim’e ve turizmine zarar vereceğini belirterek ortak akılla hareket etmenin önemini vurguladı…

***Daha sonra ziyaret edilenHDP İlçe yöneticileride; çok büyük çevre kirliği yaratacağını düşündükleri Balık çiftliklerine ve OSB’ye karşı olduklarını, karşı duruşa destek vereceklerini belirttiler…

*** Saat 14’deki randevumuzdaAKP İlçe Başkanı Maşallah Subaşı vardı… Didimlilik ortak paydasıyla hareket eden girişim, Subaşı tarafından da ilgiyle karşılandı… Karşılıklı sohbet havasında geçen görüşmede, toplantıda bulunan AKP’liler de bu gelişmelerden rahatsız olduklarını belirttiler. AKP’lilerin bu tavrı ortak akılla hareket etmenin ve bu yolla birlikteliğe yönelik önemli bir adım gibiydi…

***MHP İlçe başkanlığıgörüşme isteğimizi, kendilerinin bu konuda basın açıklaması yapacakları gerekçesiyle geri çevirdiler…

***Didim CHP Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, bu konu için toplanmış ortak amaçlı Didim halk platformunun toplantısına katılarak, bu konuda desteklerini dile getirerek, Balık çiftliklerinin kurulmasının ve buna yönelik OSB’nin kurulmasına karşı belediye olarak da
eceklerini belirttiler…

***Şoförler Odası Başkanı Savaş Cengiz’legörüşmeyi platform üyelerindenEkrem Gençaslanyaptı ve görüşmeyi şöyle özetledi: “ Cengiz, Desteğini belirterek üzerlerine düşenleri yapacaklarını toplantıya otobüs, minibüs, ve taksilerden oluşan araç desteklerini vereceklerini ve bu konuda üyelerini de bilgilendireceklerini belirttiler.

***Didim Emek Partisiilçe yönetimiyle yaptığımız görüşmede de Emek partililer; Didimimiz’in katledilmesine izin vermeyeceğiz ve bu yönde her türlü desteği vereceklerini belirttiler.

***Didim Dağcılık ve Doğa sporları grubu başkanı Nusret Tankal’dabu konuda her türlü desteği vereceklerini, destek istemini üyelerine bildireceklerini belirttiler.

***Didim Doğa Yürüyüşleri Grubu ve DİDAK Başkanı Türker Ertuncayda Balık çiftliklerine ve buna bağlı OSB’ye karşı olduklarını belirterek bu yöndeki girişimi desteklediklerini ve bunu tüm üyelerine duyuracaklarını bildirdiler.

***Didim Eğitim ve Çevre Derneği başkanı Mehmet Erolile yaptığımız görüşmede de Erol: “ Balık çiftlikleri ve buna bağlı kurulacak OSB çevre kirliği yaratacağından, denizimizin kirlendiği gibi karada kurulacak balık işleme sanayisi ile kara parçası da kirlenecek, kuzey rüzgârlarının da etkisiyle Didim kokuyla boğulacaktır ve Didim’den kaçan kurtulacaktır… Kesinlikle Balık çiftliklerine ve buna yönelik sanayi kurulmasına Didim’de karşıyız ve bu yönde bir karşı duruş sergileyeceğiz…

***Didim’e Bisikleti sevdiren ve Çevreci bir Dernek olan Didim Poseidon Bisiklet Derneği başkanı İbrahim Sümerile yaptığımız görüşmede “ Balık çiftliklerine ve buna yönelik kurulacak Organize sanayine karşı olduklarını, karşı duruşa katılacaklarını ve destek vereceklerini belirttiler…

***Didim Tokatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ruhi Gedikile yaptığımız görüşmede Gedik “ Havamızın, suyumuzun, toprağımızın ve Denizimizin kirliliğine neden olacak Balık çiftliklerine ve bu yönde kurulacak organize sanayine şiddetle karşıyız. Karşı duruşa desteğimiz tamdır. Üyelerimize bu yönde bir çağrı yapacağız dediler...

***Didim Denizliler Derneğiyle yaptığımız görüşmede de dernek başkanı Hakan Bey, “Didim’in geleceğini karartacak ve büyük çevre sorunları yaratacak bu gibi kuruluşlara kesinlikle karşıyız. Sağlıklı bir çevrede yaşamak hepimizin hakkıdır. Karşı duruşu destekliyoruz ve üyelerimize bu yönde çağrı yapacağız dediler.

***Didim Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği başkanı Hatice Gençayile yaptığımız görüşmede de Gençay: “Didim bir turizm kentidir. Didim bizimdir ve temiz bir çevrede yaşamak istiyoruz. Balık çiftliklerinin ve buna bağlı kurulacak organize sanayinin Didim’i kirleteceğinizi düşünüyoruz ve bu yüzden karşıyız. Karşı duruşu destekliyoruz. Dedi.

***Didim Mersindere Güzelleştirme ve Koruma Derneği Halil Gücünile yaptığımız görüşmede de Gücün “ Temiz bir çevrede yaşamak istiyoruz ve çevre kirliliği yaratacak her türlü girişe karşı çıkıyoruz. Dolayısıyla karşı duruşa destek veriyoruz dediler…

***Didim Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Türker Bacaksızile yaptığımız görüşmede Bacaksız: “Didim’in geleceğine, turizmin geleceğine, çocuklarımızın geleceğine, denizimizin geleceğine, doğamızın ve havamızın geleceğine bir darbe niteliğinde olacak balık çiftliklerine ve bu yönde kurulacak sanayiye kesinlikle karşıyız. Karşı duruşumuzu üyelerimize bildireceğiz ve 14 Ocak ve 16 Ocakta desteğimizi göstereceğiz dediler.

***Didim Cumhuriyet Kadınları Derneğiile görüşmemizde Dernek başkanı “Didimimiz’in tarihi ve kültürel alanlarımızın, temiz havamızın ve güzel denizimizin OSB ve JES’e kurban edilmesine karşıyız ve karşı duruşun yanında yer alacağız dediler…

***Didim Genç İşadamları Derneği ileyapılan görüşmelerde sorunlar anlatıldı Genç işadamları da kaygılarını dile getirdiler ve turizmin gelişmesine sıkıntı yaratacak bu girişime olumlu bakmadıklarını dile getirdiler…

***Turizm işletmelerinde 600’ün üzerinde kişiye iş olanağı sağlayanKadir Karakayaile görüşmeyi yapanEkrem Gençaslan ile Hikmet Atilla gerçekleştirdiler. Görüşmelerde sorunlar anlatıldı. Karakaya, bu konuda en çok zararı kendilerinin göreceğini, turizm de büyük sıkıntı yaratılacağını işsizliğin daha çok artacağını belirterek karşı duruşu destekleyeceğini bu durumu Didim’ii ziyaret eden AKP Milletvekili Metin Yavuz’a da anlatacağını belirtti. Ayrıca Akköyde yapılacak karşı duruşta en ön saflarda yer alacağını dile getirdi…

***Rumeli KültürünüYaşatma ve Dayanışma Derneği ve Didim Meandros Kültür, Sanat ve Turizm Derneği adına konuştuğumuz Başak Kamacı Budak’ın;bu konudaki görüşleri de şöyle;Didim’insahip olduğu zenginliklere rant penceresinden bakan ve birkaç şirketin çıkarları için denizimizin, havamızın ve toprağımızın geri dönüşü olmayacak biçimde yok edilmesine Didimliler olarak izin vermeyeceğiz. Yıllardır Akköylü, Akyeniköylü, Balatlı hemşerilerimizin sit alanı denilerek diktiği zeytin ağaçlarının dahi söktürüldüğü alanlar da bugün OSB yapılmasına karar veriliyor. Biz Didimliler olarak köylünün elini sürmesine, tarımsal üretim yapmasına izin verilmeyen bu toprakları korumaya devam edeceğiz. Didim Didimlilerindir. Didim bir sanayi kenti değil tarım ve turizm kentidir. Geleceğimize ve topraklarımıza hep birlikte sahip çıkacağız.


*** Bu sorunlarla en çok uğraşan derneklerin başında gelenDidim Turizm Derneği Başkanı Şentürkise çok dertliydi ve patlama noktasındaydı… Şentürk, Didim’de 1986 yılında başlayan Turizm, 2020 yılına kadar bir ilerleme kaydederek bugünkü duruma geldi… Öncelikle şunu belirtmeliyim ki; bir kere Didim adının Balık çiftlikleriyle birlikte anılması tüm dünyada olumsuz bir etki yaratır, bu da Didim turizmini öldürür… Hiçbir turizm yatırımcısı Didim’e yatırım yapmaz… Ya balık çiftliği ya da Turizm seçeneği önümüze konuyor… Biz Didim’in otuz yıllık emeğini yok edemeyiz. Biz Balık çiftliği değil, Biz Didim Turizm Derneği olarak Turizm Diyoruz… Balık çiftliklerine ve ona bağlı olarak kurulacak balık işleme, balık yemi sanayine kesinlikle hayır diyoruz…

***Didim Çorum Derneğinde Haydar Yurdagül ile yapılan görüşmede;Yurda gül sorunu bildiklerini ve çevreye çok zarar verdiğini düşündüğümüz Balık çiftlikleri ve buna bağlı bir organize sanayi kurulmasına kesinkes karşıyız. Bu karşı duruşumuzu üyelerimize bildireceğiz ve karşı duruşumuzu açıkça sergileyeceğiz dedi…

***Didim Elbistanlılar adına konuştuğumuz Ali Kara, Balık çiftliklerinin ve buna bağlı karadakurulacak sanayininçevre kirliği yaratacağı, havamızı, suyumuzu, denizimizi ve toprağımızı kirleteceği düşüncesiyle, bu tür girişimlere karşıyız. Ayrıca, Didim turizminin de bu girişim gerçekleşirse biteceğini düşünüyoruz. Bu durumu tüm üyelerimize bildireceğiz ve bu yöndeki eylemlere destek vereceğiz dedi.

***Didim Eğitim-sen Didim temsilciği başkanı Turgay Elçi: Balık çiftlikleri ve su ürünleri sanayisi Didim için çok kötü olduğunu, buna karşı olduklarını ve mücadeleye destek vereceklerini belirtti…

***KESK’e bağlı Sağlık Emekçileri sendikası da (SES)bu projeye karşı verilen mücadelenin içinde olduklarını belirttiler…

***Görüştüğümüz CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, bu konudaki partilerinin görüşlerini şöyle açıkladılar: Ülkemizin cennet köşesinden biri olan Didim ilçesine Balık çiftlikleri kurulması kabul edilemez. Rant uğruna, Havamıza, suyumuza, Toprağımıza dokunmayın. Didim hepimizin. CHP olarak, Didim’de Balık çiftlikleri kurulmasını reddediyoruz dedi.

***Didim’in yerel sesi olan yerel gazeteler adınaDidim Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ergun Korkmaz’lagörüştük. Yerel gazeteler yerelin gözü ve kulağıdır. Korkmaz çok dolu olmalı ki uzunca anlattı ve şöyle dedi:Turizm kenti ilan edilen Didim için. Turizm Bakanı, 6 gün önce “Didim böl­ge­sin­de iki büyük proje üze­rin­de ça­lı­şı­yo­ruz. Bu pro­je­ler do­ğa­ya say­gı­lı, geri dö­nü­şü­me du­yar­lı, yatay mi­ma­ri uy­gu­lan­mış, 12 aylık tu­riz­min ge­rek­tir­di­ği alt yapı ve ürün çe­şit­li­li­ği­ne sahip pro­je­ler­imiz var” diyor. Denizde ve karada Balık Çiftlikleri yapılmaması için. 80 bin nüfuslu bir ilçede, 40 bin imza toplanmış. Didim’in yarısı balık çiftlikleri kurulmasın diye imza veriyor, devletimiz halkın sesini duymayıp, 3-5 rantçının çıkarına arka çıkıyor. 3 -5 rantçı için, devletimiz halkını karşısına almayı tercih ediyorsa. Demek ki balıkçılar ile, siyasilerin ve bürokratlarında duygusal bağlantısı ileri safhalara ulaşmış demektir. Balık çiftliklerinin Didim’in denizine ve havasına vereceği zararı yanında bir de 1662 parsel yani Balık Çiftliklerinin karada yapılacak tesislerinin olduğu yerin tam ortasından geçenKutsal yolvar. Devletimiz, Didim’in denizini önemsemedi diyelim. Aydın’da olduğu gibi, Jeotermallerin uğruna Aydın’ın havasını bozdu. Türkiye’de Oksijeni en yüksek iki yerden bir olan Didim’in havasını mahvetmesine izin vermeyiz de, hadi verdik diyelim. Sayın Valimiz, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısı ile, Aydın’da verdiği yemekte yaptığı konuşmada. Aydın’lıların Tarihi yerleri korumadığından yakındı. Sayın valimize merakımdan soruyorum. Balık Çiftliklerinin yapılacağı 1662 parselin ortasından geçen tarihi yolu 100 yıl, 200 yıl önce yaşayanlar bilirdi. Bizler bu gün unutmuş olacağız ki, 1. derecede sit alanını, ortasına balık çiftliği yapamaya kalkıyoruz. Sayın Valimiz diyor ki. “Balık çiftlikleri milyonlarca TL./Dolar katma değer üretecek” diyor. Ülkemizin ekonomisini kurtarmak için, Değerlerimizi bu kadar ucuza, 3-5 balıkçıya teslim etmeye değer mi?


***Bu arada100’e yakın İngiliz hemşerilerimizinde Balık çiftliklerine ve buna bağlı organize sanayinin kurulmasına karşı duruşlarını sergilemek için 14 Ocak ve 16 tarihinde bizimle birlikte olacaklardır.
Sonuç olarak, birlikte hareket edeceğimiz yönünde önemli işaretlerin olmasını Didim adına çok sevindirici buluyoruz… Ayrıca balık çiftliği ve sanayisine karşı Didimlilerin kırkbin imza toplamış olmalarını da çok çok önemli buluyoruz… Görüşmelerimiz, hiç ayırım yapmadan devam edecektir. Eksik kalan dernek ve kurumlarla görüşmelerimiz de sürecektir…( adresinde, telefonlarında sıkıntı olan bazı derneklerle görüşemedik)
Herşey sağlıklı bir Didim içindir. Havamız, suyumuz, toprağımız, denizimiz kirlenmesin.
Didim’e kıymayın efendiler… Başka bir Didim yok…

DİDİM HALK PLATFORMU
( DİDİM Halk platformu adına görüşmeleri; Gülru Pere, Ekrem Gençaslan, Erdoğan Şahin, Nusrettin Fenli yaptılar ve Erdoğan Şahin kaleme aldı.)