Ergun Korkmaz

Tüm Yazıları


Didim’in gündemi Belediyemizin icralık oluşu

  • 04 Ekim 2018 Perşembe


Başta Yoranlı KAMACI’nın döneminde usulsüzlükle başlayan bir inşaat. Sonradan gelen yönetim tarafından usulsüzlüğe izin verilmediği için iş uzadıkça uzadı, ve bu günlere gelindi. Konuyu hakkında açıklama yapmama gerek yok sanırım, olayları yıllardır herkes biliyor. Bende bu konu hakkında gazetemizin avukatına ve imalı ve anlamlı şiirler yazan Ömürlü abimize danıştım. Avukatımızın yazısı ve ömürlü abimizin şiiri.
Avukatımızın Yazısı : "Öncelikle amaç burada ne Didim Belediyesi' nin borçlu olmadığını ne de alacaklının alacağı olmadığını iddia etmektir. Kaldı ki alacaklı firmanın alacağının konusunun bir mahkeme ilamına dayandığını gündemi takip eden vatandaşlar olarak bilmekteyiz. Burada altını çizmek istediğim husus ise Didim Belediyesi ve alacaklı firma arasındaki tamamen hukuki olan konunun, bir turizm kenti olup denizi, kumu, güneşi ile gündeme gelmesi gereken Didim' in bu tip haberler ile basına malzeme edilmesidir.
Dünden beri Didim Belediye Hizmet Binası’ nın icra müdürlüğü aracılığı ile cebri icra yolu ile satışına gidildiği haberi gerek yerel basında gerekse ulusal basında yer almaktadır. Öncelikle gelişmelerden ilk elden bilgi sahibi olmadığım için işin hukuk tekniği açısından üzerinde durmak isterim. Evet, icra dosyasının belli bir aşamaya gelmiş olması ve belirli bir takım şartları taşıması halinde alacaklı tarafından talep edildiği takdirde icra müdürlüğü tarafından Belediye Hizmet Binası hakkında haciz işlemi uygulanabilir. İcra Müdürlüğü tarafından yapılan haciz işleminin hukuka uygunluğu tartışılmaz. Çünkü süresinde yapılacak şikayet üzerine bu konunun tartışılacağı merci İcra Hukuk Mahkemesi’ dir. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki Yargıtay’ ın kararlı olarak sürdürdüğü yerleşik içtihatlar uyarınca kamuya hizmet amaçlı tahsis edilmiş olan Belediye Hizmet Binasının hakkında kamuya tahsisine ilişkin encümen kararı olmasa dahi haczi caiz değildir. Bu konuya ilişkin en eski kararlardan biri Yargıtay 12. HD. 20/02/1993 tarihli ve 981/3318 sayılı kararıdır. Bunun yanı sıra bu kadar eskiye gidilmeksizin güncel bir yüksek yargı kararı ortaya konulması gerekirse Yargıtay 8. HD. 2014/20262 E., 2016/633 K. ve 21/01/2016 tarihli kararı da örnek olarak sunulabilir. Söz konusu kararda açıkça “…Somut olayda; Mahkemece yapılan keşif sonucunda alınan ... tarihli bilirkişi raporundaki tespitler dikkate alındığında, belediye hizmet binasının da içinde bulunduğu ... İlçesi ... ada ... parsel ile camii ve müştemilatının içinde bulunduğu ... ada ... parsel sayılı taşınmazların fiilen kamu hizmetinde kullanıldığının kabulü gerektiği, bu nedenle anılan taşınmazlara ilişkin hacizlerin kaldırılmasında isabetsizlik yoktur. …” denilmektedir. Dolayısı ile çok açıktır ki yapılan haciz işlemi ardından süresinde İcra Hukuk Mahkemesine yapılacak bir şikayet ile hakkında encümen tarafından verilmiş kamuya tahsis kararı olmasa dahi konulmuş olan haczin kaldırılacağı ortadadır.
Günümüzde borcu olmayan belediye sanıyorum yoktur ya da yok denecek kadar azdır. Peki neden diğer belediyelere ait binaların haczedildiği ya da satışa çıktığı yönünde haberleri medyada görmemekteyiz? Çünkü hukuken bunun mümkün olmadığını, şikayet yolu ile haczin kaldırılacağını bilen avukatlarca hukuken faydasız olan bu yola hiç başvurulmamaktadır. Alacaklı firma kendisine tanınan hukuki hakkını kullanmıştır ve sanıyorum belediye de bunun karşısında kendisine tanınan hukuki yollara başvuracaktır. Bu bir hukuki süreçtir ve tamamen alacaklı, borçlu ve yargı makamları içinde çözülmesi gereken bir konudur.
Yerel ve ulusal basında çıkan Didim Belediyesi Hizmet Binası' nın satışa çıktığı konusu, bu aşamada, yalan haberdir. Uygun sürelerde uygun itirazlar yapıldığında bu satış hiç bir zaman gerçekleşmeyecektir. Oysaki gerek yerel basın gerekse ulusal basın tarafından tüm belediyelerin borçlu olduğu ve her gün yüzlerce haciz işlemi ile karşı karşıya geldiği değerlendirildiğinde haberin doğru şekli olabilecek " Didim Belediyesi Hizmet Binası' na alacaklının talebi ile Didim İcra Müdürlüğü tarafından haciz işlemi uygulandı" başlığının en azından ulusal basında yer bulabilecek bir haber niteliği olmadığından, haber basında maksatlı olarak servis edildiği şekilde ya da haberi yapan şahsın bilgisizliğinden kaynaklı olarak bu şekilde yer bulmuştur.
Üzerinde tartışılmasına bile gerek olmayan bir başka konu ise, borç bir tüzel kişilik olan Didim Belediyesi' nin borcudur. Bu işte hatası bulunan yetkililer mutlaka yargı önünde de hesap vermelidir. Bu durum hizmet nedeni ile kamuyu zarara uğratan her yetkili için de geçerlidir. Hepimiz bu kentin havasını solumakta, ekmeğini yemekte, suyunu içmekteyiz. Dolayısı ile hukuki bir ilişki içerisinde borçlu yada alacaklı olmak başka bir konu ama bu şehrin imajına zarar vermek ayrı bir konudur." dedi

Ömürlü hocamızın Şiiri

İTİN BİRİ

Hiç doymazdı hepten açtı
Tasmasını kırdı kaçtı
Kuduz oldu salya saçtı
Bizim burda itin biri...

Ona göre herkes kazmış
Millet sustukça o azmış
Kıt aklıyla neler yazmış
Bizim burda itin biri...


Gece gündüz vurgun yapar
En büyük parsayı kapar
Papazlı paraya tapar
Bizim burda itin biri


Küçücük beyni pas tutmuş
Halkı hipnozla uyutmuş
Deveyi hamutla yutmuş
Bizim burda itin biri...


"İt" dedim ite hakaret
Havlasada yok cesaret
Fark etmez ona esaret
Bizim burda itin biri...


Hiç bir şeye aklı ermez
Bir kuruşa bile değmez
Helal kazanmayı sevmez
Bizim burda itin biri


Bilmem kimin nesiyim der
Yedi geçmişini över
Ağzı bozuk hemen söver
Bizim burda itin biri


Tek başına havlar durur
Onda olsa biraz gurur
Kafasını taşa vurur
Bizim burda itin biri


Olgun durur ama çiğmiş
Çeketini tersten giymiş
Cami duvarına siymiş
Bizim burda itin biri


Fırsat bulsa çalar çırpar
Adamı cin gibi çarpar
Arada bir de göz kırpar
Bizim burda itin biri


İstersen ta Fizan'a git
Bulamazsın böyle bir it
Madalyasız sahte yiğit
Bizim burda itin biri

Sorsan niye yazdın bunu
Ders vermek olunca konu
Tuş olsun istedim sonu
Bizim burda itin biri


Hayalidir kahramanlar
Arif olan hemen anlar
Kemik bulsa durmaz yalar
Bizim burda itin biri

Ömürlü'yü çok kızdırdı
Kalbine mezar kazdırdı
Okkalı bir söz yazdırdı
Bizim burda itin biri

Ömürlü Aksoy Didim/ Aydın


NEHİRSAN İnşaat’ın başlattığı, bu 11 katlı binaya ruhsat vererek Didim’e en büyük kötülüğü yapan, CHP’den aday gösterilmeyince, CHP’ye ihanet eden sonradan Belediye hakkında yapılan bütün eylem ve rezilliklerin arkasında ve destekleyenin Yoranlı KAMACI’nı olduğunu bilmeyen yok. Bu zatın durumu, söylentilere göre, Ekonomik durumunun Didim Belediyesinde daha kötü olduğunu söylüyorlar. Doğrumudur bilinmez ama, kimsenin ahını almayacaksın, çıkar aheste aheste.
Evet, Avukatımızın, ömürlü abimizin ve benim diyeceklerimiz bu kadar.Bu konu bitmez, daha çok yazılır çizilir ama bu günlük bizlerden bu kadar.