reklam alanı

Didim Hakkında


Kaşgarlı Mahmut'un 1072-1074 yılları arasında Bağdat'ta kaleme aldığı Divân-ı Lügati't Türk adlı ünlü sözlüğünde yer alan 9.000 kelimenin arasında 'Didim' sözcüğü de vardır. Türkçe bir yazılı kaynakta kendisine ilk kez bu eserde yer bulan Didim sözcüğü, 'Gelinlere gerdek gecesi giydirilen taç' anlamında kullanılmıştır. Ancak en az 10 asır öncesinden beridir Türkler tarafından kullanılan 'Didim' adının, bu tarihten daha öncesine ait geçmişi ise Eski Grekçe'ye dayandırılmaktadır. Grekçe'de 'İkiz Kardeş' anlamına gelen 'Didyma' sözcüğünün, daha o tarihlerde dilimize 'Didim' şeklinde geçtiği düşünülse de, bu kesin olarak henüz ispatlanmamıştır...

İlginizi Çekebilir