Didim Derneği 1280 parselle ilgili açıklama yaptı


Didim Derneği  tüzel kişiliği tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, açılan dava ve Karayolları tarafından yapılan trafik levhaları ile ilgili bilgi verdi. Didim Derneği yön

 Paylaş


Didim Derneği tüzel kişiliği tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, açılan dava ve Karayolları tarafından yapılan trafik levhaları ile ilgili bilgi verdi.

Didim Derneği yönetimi Mavişehir, Sağtur ve TOKİ kavşağında trafik levhalarının yetersiz olmasından kaynaklı Karayolları Müdürlüğüne yazılan dilekçelerin sonuç verdiğini açıkladı. Dernek Başkanı Mehmet Soysalan “yol güvenliği ile ilgili Karayolları Müdürlüğüne yazdığımız dilekçeler sonu olarak Mavişehir ve TOKİ kavşaklarında trafik ışıkları ve levhaları konulmuştur. Dilekçelerimizin karşılığı olarak görevlerini yerine getiren Karayolları Müdürlüğüne ve çalışanlarına teşekkür ederiz” dedi.
Didim halkının Yeşil Vadi olarak bildiği eski 1280, yeni 175 ada 144 parseldeki imar planlarının yeniden ele alındığını belirten Didim Derneği üyesi Şehir Plancısı Filiz Hekimoğlu, Özelleştirme İdaresi tarafından tekrar düzenlenen planların, 2797 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile onaylandığını ve 24 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de ilan edildiği ifade etti. Hekimoğlu “Havası ve suyunun temizliği yönünden çok tercih edilen Didim’de kentleşme de hızlı ve hareketli bir şekilde devam ediyor. Birçok kent hazine arazilerinin az olmasından dert yanıyor ama Didim’de hazine arazilerimizde fazladır. Didim için ön görülen projeler bulunmakta fakat hazine arazilerinde Özelleştirme İdaresinden kaynaklı bir sorun yaşanıyor. Çünkü özelleştirme idaresi tarafından 2 plan yapıldı ve 2 planda kusurlu çıktı. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı sonucunda gördük ki Didim Sivil Gelişim Platformu ve Didim halkı kentine sahip çıkarak, Didim’in parsel parsel satılamayacağını öğrenmiş oldu” dedi.
Konu ile ilgili Didim Derneği tarafından yapılan yazılı açıklama ise şu şekilde;
“DAHA SAĞLIKLI, DAHA TEMİZ VE DAHA GÜVENLİ BİR DİDİM HEDEFİ'NDE BAŞARI TÜM DİDİM HALKININDIR”
Kentleşme hareketi, zaman içinde bir yerleşimin gelişimini ve değişimi anlatır. Bu süreçte kentin sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi değerlerin sağlıklı bir biçimde gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hazırlanan imar planlarının büyük önem taşıdığı bilinmektedir. İmar planlarının amacı, kısaca kentlerin çevresel değerlenin sağlıklı bir biçimde gelişimini sağlamaktır.
Oysa ilçemizde uygulanmaya konulmak istenen ve mülkiyeti maliye hazinesine kayıtlı olan kimi bölgelerdeki imar planlarında amaç farklılaşmaktadır. Ne yazık ki bu planlarda Didim'in bütünü için kabul edilen kararlarından çok farklı; ama bir o kadar da ayrıcalıklı haklar tanımlayan planların onayladığını görmekteyiz. Parsel bazında, ayrıcalıklı imar hakları tanımlayan bu planların kentimizde uygulanması kabul edilemez.
Bu sebeple Didim Sivil Gelişim Platformu kentimizi ve yaşamımızı doğrudan etkileyen ve özünde kamu yararı içermeyen bu rant odaklı planlara karşı, bir hukuki mücadele başlatmıştır. Söz konusu planlara karşı açılan bu dava süreci halen devam etmektedir. Bununla birlikte bugün yaşanan önemli bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak isteriz.
TC. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Didim Derneği tüzel kişiliğinde açılan dava konusu eski 1280, yeni 175 Ada 144 parseldeki imar planlarını yeniden ele almıştır. İdaresince tekrar düzenlenen planlar , 2797 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylanmış ve 24 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete ilan edilmiştir.
Resmi Gazete'de ilan edilen verilere bakarak gerçekleştirilen incelemede şu söyleyebilir ki İdare, dava edilen planlarda tanımlanan yüksek emsal değerinden, itirazlar neticesinde vaz geçmiştir.
Bilindiği üzere dava edilen planlarda emsal değer 0.60 olarak tanımlanmıştı.
Bu değer yürürlükte bulunan ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 28.12.2008 onaylanan 1/25000 ölçek Didim (Aydın) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Revizyon Çevre Düzeni Planı'nda tanımlanan 0.30 değerinin iki katıdır.
Bu kabul edilebilir bir plan kararı değildir.
Üst ölçek plan kararlarına da aykırı olan bu karar, kentimiz değerlerini tamamen rant odaklı pazarlayan bir karardı. Bu sebeple kararın iptal edilerek, emsal değerin 0.30 olarak tanımlanması gerektiği dava konusu edilmiştir.
Gelinen noktada idare, dava süreci devam ederken, bu karardan vaz geçmiş ve yeni onayladığı imar planında emsal değeri 0.30 olarak tanımlamıştır. Bu Didim halkının kentine sahip çıkma başarısıdır. Anayasal haklarını kullanarak planları yargıya götüren halk, neticede kentimizde doğru plan kararların uygulanmasını sağlamıştır. Halkın haklı talebi idare tarafından kabul edilmiş, itirazlar neticesinde imar planında tanımlanan o yüksek yoğunluktan vaz geçilmiştir.
Bununla birlikte söz konusu planlardaki gelişmelerin mevzuatlar dahilinde incelenerek takipçisi olacağımızı ve kentimizin sağlıklı yarınlara ulaşmasında emek vermekten vaz geçmeyeceğimizi kamuoyun bilgisine siz değerli basın mensupları aracılığıyla bir kez daha dile getirmek isteriz.”

Didim, De