Didim’de Ranta Geçit Yok!


30 Temmuz Salı günü Didim Sivil Gelişim Platformu Adliye binası önünde toplanarak basın açıklamasında bulundu. Basın açıklamasının ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafı

 Paylaş


30 Temmuz Salı günü Didim Sivil Gelişim Platformu Adliye binası önünde toplanarak basın açıklamasında bulundu. Basın açıklamasının ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlatılan ve mayıs ayında askıya çıkarılan 1100 ve 15496 no.lu parseller ile 1280 parsele ilişkin hazırlanan imar planlarının iptali için dava açıldı.
Basın açıklamasını, Didim Sivil Gelişim Platformu adına basın açıklamasını Filiz Çelik Hekimoğlu okudu. Hekimoğlu “Didim Arazilerinin Yeni Bir Rant Kapısı Olarak Görülmesine İzin Vermeyeceğiz
İlçemiz sınırları dahilinde kalan ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan imar planları incelendiğinde ne yazık ki, Didim'in mevcut planlarının dengesini bozacak nitelikte kararlar alındığı görülmektedir. Maliye hazinesine kayıtlı bu arsalar üzerinde hazırlanan planlarda kamu yarar ilkesinin gözetilmediği; aksine kentin planları ile uyumlu olmayan, sadece satışı kolaylaştırabilmek amacıyla, rant odaklı işlemlerin gerçekleştirildiği görülmektedir.
Bu planlama anlayışı, ilçemiz için kabul etmediğimiz bir anlayıştır.
İmar planları, bir kentin fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerlerini korumak ve geliştirmek, ülke, bölge ve şehir düzeyinde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, o kentte yaşayanların yaşam kalitesini yükseltmek ve sağlıklı, güvenilir bir çevre oluşturmak üzere hazırlanır.
Ancak Özelleştirme İdaresi'nin son dönemde yürürlüğe giren planları, planlamanın bu ana ilkesi ile çelişmektedir. İlçemiz imar planlarında gelişme alanlarında hem T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hem de Didim Belediyesi'nin birbiri ile uyumlu plan kararlarını uygulamaya koyarken Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın kendini ayrıcalıklı bir kurum gibi görüp, hazırladığı imar planları ile ayrıcalıklı emsal artışı sağlayan kararlar üretmesi kabul edilemez.
Planların sosyal donatı alanlarını eksik planlaması ve bu sebeple de ilçenin sosyal donatı alanlarına ilave yük bindirmesi; tüm bu kararları ile ilçemizin sağlıklı gelişimini bozması kabul edilemez.
Anayasamızın 56.maddesinde ifade edildiği gibi "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir."
Bu sebeple kişi veya kurumlara ait yatırım karını artıran ve Didim imar planlarının yapılaşma ve nüfus dengesini bozan bu değişikliklere karşı bugün 1100 parsel diye bilenen taşınmaza ait imar planı kararlarını yargı sürecine taşıdığımızı kamuoyunun bilgisiyle paylaşırız. “