Çoğu cemaat önderini Allah'ın elçisi olarak görür, içlerinde önderlerinin mehdi olduğuna inananlar dahi vardır. Bu tarz oluşumlarda bireysel özgürlük veya düşünce yoktur. Kişisel seçimler cemaate katıldıktan sonra ortadan kalkar. Beyin yıkama olarak tabir edebileceğimiz şekilde kişilere benlikleri kadevamı +

Ağır bedel

 İran'da şahın devrilmesi ve şeriata geçiş aslında bir sürecin sonucudur. İran halkı Ayetullah Humeyni'yi şeriatın gelmesinden ziyade İngiltere ve Amerika'nın bir nevi kuklaya çevirdiği Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin en dişli rakibi olduğu için %98 gibi yüksek bir oy yüzdesiyle seçmiştir.    devamı +

Geçmişten Geleceğe

Şüphesiz ki dış borçlar bir ülkeyi ekonomik ve siyasi açıdan etkileyen en önemli faktörlerin başında geliyor. Geçmişe baktığımızda dış borç almanın bedelini Osmanlı'nın başta bağımsızlığını daha sonra ise topraklarını kaybederek ödediğini görüyoruz.    Osmanlı'nın maddi, siyasi vedevamı +