İstikrarsız arjantin

 Arjantin 20. yüzyılın başlarında dünyanın en zengin ülkelerinden biri olmuş hatta bu yıllarda Avrupa’daki halk ve yatırımcılar “bir Arjantin’li kadar zengin” deyimini kullanmışlardır. O dönemler herkes için fırsatlar ülkesi olan Arjantin, Birinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle beraber ekodevamı +

Petrol Zengini Yoksul Venezuela

 Venezuelalı komutan Francisco de Miranda tarafından bağımsızlık girişimleri yapılmış olsa da Karakas’ta olan büyük deprem ve tarım işçilerinin isyanı gibi sebeplerden ötürü bu girişimler maalesef kısa ömürlü olmuştur. Ülke tam bağımsızlığına bağımsız ve birleşik bir devlet kurmak isteyen devamı +

Bitmeyen kriz Ukrayna

 1991 yılında SSCB’nin yıkılmasının ardından Ukrayna Parlamentosu “Ukrayna’nın bağımsızlığı” kanununu kabul etti.  1 Aralık 1991 tarihinde yapılan referandumda vatandaşların yüzde doksan gibi ezici bir çoğunluğu bağımsızlık lehine oy kullandı. Referandumla aynı tarihte yapılan cumhurbadevamı +

 Çoğu cemaat önderini Allah'ın elçisi olarak görür, içlerinde önderlerinin mehdi olduğuna inananlar dahi vardır. Bu tarz oluşumlarda bireysel özgürlük veya düşünce yoktur. Kişisel seçimler cemaate katıldıktan sonra ortadan kalkar. Beyin yıkama olarak tabir edebileceğimiz şekilde kişilere benlikleri kadevamı +

Ağır bedel

 İran'da şahın devrilmesi ve şeriata geçiş aslında bir sürecin sonucudur. İran halkı Ayetullah Humeyni'yi şeriatın gelmesinden ziyade İngiltere ve Amerika'nın bir nevi kuklaya çevirdiği Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin en dişli rakibi olduğu için %98 gibi yüksek bir oy yüzdesiyle seçmiştir.    devamı +

Geçmişten Geleceğe

Şüphesiz ki dış borçlar bir ülkeyi ekonomik ve siyasi açıdan etkileyen en önemli faktörlerin başında geliyor. Geçmişe baktığımızda dış borç almanın bedelini Osmanlı'nın başta bağımsızlığını daha sonra ise topraklarını kaybederek ödediğini görüyoruz.    Osmanlı'nın maddi, siyasi vedevamı +