Ferhan Ercan

Tüm Yazıları


Devlet ciddiyeti

  • 10 Şubat 2019 Pazar


Devlet, ortak amaçları ve yaşamsal bağları olan ve aynı coğrafyayı paylaşan iradi katılımcıların oluşturduğu yapılanmadır.
Devlet olmanın gereği, varlık ve yaşam hakkı temelinde; yasalara, kurallara ve ilkelere uymaktır. Gerekliliğini güvenle sürdüren örgütlü yapı, yasal dayanağı olan kurumlar aracılığıyla hizmet üretmelidir. Yasalar önünde eşitliğe, her koşulda uyarak ayrımcı değil; birleştirici ve birlikteliklere özendirici ortam yaratmalıdır. Ayrımcılıktan, kayırmalardan kaçınarak, farklılıkların bir zenginlik olduğu bilincini yaratmalıdır. Doğru bilgiye erişim yollarını her koşulda açık tutarak güvenceye almalıdır. Devlet kamu yararına aykırı olmayan yaşam biçimlerine ve inançlara karışmamalıdır.
ETKİLENMELER.
İç ve dış olaylar ve gelişmeler kişileri, kurumları ve devletleri etkiler. Bu etkilenmelerin asgariye indirilmesi için önlemler alınabilir. Bunun için sorunlara bilimsel ve akılcı bir şekilde yaklaşmak gerekir.
Borçlanmak bazı acil sorunların çözümü için gerekli olabilir. Borç alındığı zaman, borcun geri dönüşünün planlanması gerekir. Sekiz milyar Euro borç alarak, ülkenin ihtiyaçları listesinde yer almayan bir havaalanı yaparken öncelikli olarak düşünülen yandaşlar mıdır? Kuzey ormanlarının ve su havzalarının yok edilmesinin mantıklı bir izahı var mıdır? Aynı süreçte Atatürk Havaalanını hurdaya çıkarmak ülke yararına mıdır?
Fiyat artışları zenginlerin alım gücünü hiç etkilemiyor. Nüfusun %1’i ulusal gelirin %55’ini aldığı için onlar açısından sorun yok. Bu çevre, tek adam politikasının üretildi ortamdır. Bu olağandışı varlıklarını koruyarak sürdürebilmeleri için böyle bir sistem tercih edilmiş olabilir mi?
Beka sorununun olduğunu iddia edenler, beka sorununun ortaya çıkmasına neden olanlardır. İktidar kendisine muhalefet etmeye başladığında birilerini aldatmayı amaçladığı söylenebilir(!)
İTİBAR.
İtibar, hak, hukuk ve adalettir. İtibar, inanç biçimlerine saygıdır. İtibar, yaşama biçimlerine saygı duymaktır. İtibar, vatandaşlarını çağdaş eğitim olanaklarıyla donata bilmektir. İtibar, teknoloji üretebilmektir. İtibar, tüm vatandaşlarının yaşam düzeyini yükseltebilmektir. İtibar, sağlık sorunlarını halkın yararına çözebilmektir. İtibar, eğitimi insanlarının ve insanlığın yararına, çağdaş hale dönüştürmektir. İtibar, üreterek yaratabilmektir. İtibar, denetlenebilir ve güvenilir olmaktır.
Bir ülkenin itibarı, sıradan vatandaşlarının itibariyle ölçülmelidir. İnsanlık, tüm varlıkların var olma güvencesini sağladığı an itibarını göndere çeker.
İtibar simgesine dönüştürülen sarayın bir günlük harcaması (2017’de saptanan Sayıştay Raporu verilerine göre), 1,8 milyon liradır. Bu bilgiyi güncellersek, en azından enflasyon oranında artırmamız gerekir. Saray bir haftalık tatile çıksa ve itibarını dinlendirse; ülkenin tasarrufu 12,6 milyon olur.

Hakkını bilmez, hukukutanımazlar dansın.
Yalana inanan, talana göz yuman, aldırmazsın!
Ot gibi yaşayıp, yaşamamış gibi gideceksin ama;
Bu aymazlığınla, yaşantıları yaşanılmazkılanlar dansın!..