Av Faruk Haksal

Tüm Yazıları


Demokrasi Zor Zanaat… Zor!

  • 12 Kasım 2018 Pazartesi


Demokrasi Zor Zanaat… Zor!
Sorunun asıl kaynaklandığı yer: “Ben” ve “Biz” ikileminin orta yeri…
Sonuç olarak çözümün kaynaklandığı yer de aynı adreste…
Siyasette de öyle.
Kişisel ilişkilerde de böyle…
Siyasette ben mantığı birleşmeyi değil, ayrışmayı doğurur.
Toplumsal mücadele sürecinde ben mantığı; bencilliği, ben-merkezciliği üretir. Bu yola sapıldığında hiçbir menzile varılmaz.
Kişisel ilişkilerde ise, ben diyen insanla dost olmayı bırakın bir kenara, birlikte bakkala dahi gidilmez.
Ben-merkezcilikten ego doğar, vitrin düşkünlüğü, hizipçilik, çıkarcılık, yalakalık gibi virüsler ürer.
Biz diyen insanların topluluğundan ise; birleşme, omuz omuza olma [yani] örgüt doğar…
Örgütte… Örgüt disiplini, paylaşma, disiplin gibi hasletler yer alır.
Örgüt disiplini düşüncesini içine yerleştirmiş bir insan; benilliğini kendi içinde yenmiş, özveriyi, halk için çalışmayı, kamu yararını ve paylaşmayı en yüce değer olarak benimsemiş, çağdaş, gerçekten erdemli bir aydındır.
Teknik deyimi ile toplumcudur.
Gerçek bir birey olma meşgalesinden vatandaş olma mertebesine ulaşmış bir değerdir.
Yerleşik tanımı ile bireycilik ise, bambaşka bir kavramdır.
Ekonomik yansıması liberalizmdir.
Siyasetteki yansıması; halkın değil, bir zümre ya da sınıfın çıkarına işleyen vahşi bir mekanizmadır.
Bu mekanizmada zübükler ürer. Monşerler, kikirikler, yalakalar, ayrılıkçılar, hortumcular, hizipçiler, bölücüler devşirilir…
Örgüt disiplini, kendi öz düşüncelerini terk edip, bir üst iradeye koşulsuz tabi olmak anlamına gelmez.
Örgüt disiplinine; birlikte davranma bilincini, kendi kişisel bencilliğinin üstüne koyabilmekle erişilebilir.
Örgüt disiplinin olmazsa olmaz ikiz kardeşi, demokratik merkeziyetçilik ilkesidir.
Örgüt içi demokrasidir.
“Bin çiçek açsın, bin fikir yeşersin [özgürce yarışsın]…”
İşte temel esas budur.
Tek tek bireylerin özgün düşüncelerinin özgürce ifade edildiği, bu düşüncelerin gerçek bir eleştiri-özeleştiri ortamında sorgulanıp süzüldüğü düzeyli bir fikir çarpışmasıdır sözünü ettiğimiz… Bu mutfakta pişirilen kararların uygulanma aşamasındaki ciddiyettir… Özveridir, disiplindir!
Gerçek özgürlük, yüksek bir kültür düzeyi gerektirir.
Gürbüz bir dimağ, güçlü bir ruha ihtiyaç duyar.
Hasılı, demokrasi zor zenaatttır, zor…
Çok zor!
Öncelikle erdem… Sonrasında da insanların içlerinde yetiştirdikleri “ben”in, “biz” diye haykırabilecek bir yetkinliğe ulaşmasına gereksinim duyar.

@farukhaksal42
farukhaksal@gmail.com
www.akceder.com
www.haksal.av.tr