Ferhan Ercan

Tüm Yazıları


Cumhuriyet Fazilettir

  • 26 Şubat 2018 Pazartesi


Üstteki başlık Atatürk’e aittir.
Cumhuriyete karşı olmanın haklı ve etik nedenleri olabilir mi? Bunun için bir kişinin ya cumhuriyetin ne olduğunu bilmemesi ya da cumhuriyet nedeniyle çok büyük kayıplarının olması gerek. Cumhuriyet nedeniyle bir kişinin kayıplarının olması için haksız konum veya kazançlarının olması gerekir.
Cahil kişilerin cumhuriyet karşıtlığı, özünde kendisine karşı olduğunun farkında olmamasıyla olanaklıdır. Efendisine yaklaşan kendisinden uzaklaşır. Konfüçyüs yüzyıllar öncesinde şu saptamayı yapıyor:
“Bildiğini bilenin arkasından gidiniz,
Bildiğini bilmeyeni uyandırınız,
Bilmediğini bilene öğretiniz,
Bilmediğini bilmeyenden kaçınız…”
Yobazların cumhuriyete karşı oluşları, cumhuriyetin ne olduğunu bilmemenin yanı sıra ve çok yanlış şeyleri doğru bilmeleri ile ilgilidir. Cumhuriyet inançlarını yaşayan kişileri engellemediği gibi, laiklik ilkesi nedeniyle inançların güvencesi olmuştur. İrdelenmeden ve sorgulanmadan kabul edilen kasıtlı aktarımlar yanılgılara neden olmaktadır.
Çıkarcıların cumhuriyet karşıtlığı sadece onların çıkarlarıyla ilgilidir. İnancını tam olarak bilmeyen saf ve temiz insanları kullanmak ve sömürmek ne insanlıkla ne de inançla bağdaşmaz.
Normal bir birey cumhuriyete karşı oluşuna haklı nedenler gösteremez. Anlatımdaki “NORMAL” sözcüğü özellikle kullanıldı. Çünkü cumhuriyete karşı olabilmek için normalin dışında olmak gerek. Burada sormamız gereken soru şu; genel çoğunlukla bağdaşmayan bir normal dışılık ne olabilir?
Padişahlık, şahlık, krallık, beylik, paşalık, diktatörlük, ağalık ya da şeyhlik(!) Veya sıradan olmasına karşın bu sayılan kişilerden birinin hizmetinde(geçimini o yoldan) sağlayan biri olmak gerek.
Birde cumhuriyetin niteliklerine bakmak gerek: Bağımsızlık, özgürlük, eşitlik, yönetime katılma hakkı ve yaşam güvenceleri. Barışçı bir ortamda yaşamak, düşünce ve inanç özgürlüğüne sahip olmak. Ayrımcılık yapmamak ve farklılıkları kabullenmek. Genel, eşit ve yaygın eğitim olanaklarına sahip olmak. İradi olarak özgürce üretebilmek, yasal ve kurumsal güvencelere kavuşmak. Seçme ve seçilme özgürlüğüne sahip olmak.
Atatürk şöyle diyor: “Cumhuriyet erdemli insanların rejimidir.” Alphonse de Lamartin’de; “ Cumhuriyet ile cehalet bir yerde barınmaz. ”diyerek Atatürk’ün söylediklerini pekiştiriyor.
Şimdi sorumuzu yineleyelim; kim neden cumhuriyete karşı olur. Halkın kendi kendini yönetmesinde ne gibi sakıncalar var? Hangi gerekçeyle tüm yönetim tek bir kişiye devredilir? Özgürlüklerinden vaz geçmek bu kadar kolay mı? Sonra o kuyuya atılan taş nasıl geri çıkarılabilir? Yüzyıllık kazanım hangi haklı gerekçe ileyıkılır?