Av Faruk Haksal

Tüm Yazıları


Çözümde yoksanız problemin bir parçası olursunuz...

  • 06 Temmuz 2019 Cumartesi


Sürekli aynı şeyi tekrarlıyoruz:
- Vitrine neler konduğu değil, dükkânın içeriği [zenginliği] önemli…
Derdimizi bir türlü anlatamıyoruz.
Ama, “tevekkül tü taalallah…” sabır!
Süreklilik, istikrar…
Böylece… Bıkmadan usanmadan dükkânın içeriğini gündemde tutacağız.
Başka çaremiz yok.
Çıta yükseltilecek ve aşılacak; hep birlikte, hep beraber.
Derneğimizin adı: Akbük Kültür ve Çevre Derneği…
Ama nedense hep sadece “çevre” derneği olarak anılır.
Oysa en başta, Akbük sözcüğünden sonra “kültür” unsuru yer alıyor.
Ama aradan tam onbir yıl geçti; kültür derneğinden söz eden yok; varsa yoksa çevre derneği; [Acep nedendir?..]
Oysa çevre bilincinin kökünde/kaynağında kültür öğesi var; yani öyle olması lazım.
Kültürün rüzgârına değil, meltemine bile teğet geçmiş bir insanın çevreci olması aslında bir zorunluluk.
Az ya da çok; ama sahici bir kültür…
Her nevi mecliste ahkâm kesmeye yarayan bir süs değil, yaşamın ekseni haline getirilmiş bir kültür.
Ve dürüstlük…
Sahici bir çevreci öncelikle sahiden dürüst olacak.
Örneğin, deniz kirliliğini söylemlerine malzeme yapıyorsa, öncelikle kendi oturduğu evin sızdırmalı fosseptiğini çözüme kavuşturacak.
Denizin kıyı/köşe bir noktasında kirlilik fotoğrafı yakalayıp teşhir etmeden önce, kendi fosseptiğinin sızıntısını sorun edecek…
Sitede mi oturuyor, yönetimi zorlayacak…
Deniz kirliliği konusunda gösterdiği gayretin hiç değilse bir bölümünü ikamet ettiği sitesinin içinde gösterecek.
Evet, önce kendi evinin önünü süpürecek!
Aksaklıklara sürdürdüğü “kişiye özgü” siyasetin malzemesi olarak yaklaşmayacak, çözüm önerilerine kafa yoracak, öneriler geliştirecek, omuz verecek, katkı sunacak…
Yani, her şeyden önce, iyi niyetli olacak.
Gerçek ve yegâne amaç, kamu yararı olacak; kişisel vitrin değil…
Bireysel ikbal değil.
Cila değil/boya değil…
Çünkü ancak iyi niyetleri birleştirerek iyi şeyler yapabiliriz.
“Her şey iyi olacak,” demeye hak kazanabilmemiz için, öncelikle bizim iyi birer yurttaş olmamız ve [sahiden] iyi niyetli birer birey olmamız gerek.
Haksız mıyız?

@farukhaksal42
farukhaksal@gmail.com
www.akceder.com
www.haksal.av.tr