Ferhan Ercan

Tüm Yazıları


Çözüm için

  • 17 Eylül 2018 Pazartesi


Kim ne derse desin, şu anda ülkemiz çok büyük sorunlarla karşı karşıyadır. Ülkesini, milletini ve insanlığı seven kişiler mevcut sorunların çözümleri için öneriler sunması ve çözümlere katılması gerekir. Sadece muhalefet partisinin değil, tüm partilerin en tartışılmaz görevi, ülke sorunlarının çözümüne ilişkin çaba harcamaktır. CHP’nin konu ile ilgili 13 maddelik çözüm önerisini görmeden önce normal bir vatandaşın ne istediğini yanıtlayalım:
-Vatandaş her koşulda güven içinde olmak ister.
-Özgürce ve sorunlar yaşamadan üretmek ister.
-Ürettiklerinden dolayı güvenceli kazanç ister.
-Kendisi ile ilgili konularda düşüncelerini korkmadan ve endişe duymadan açıklamak ister.
-Yönetimde söz hakkının olmasını ve yönetime demokratik olarak katılmak ister.
-Doğru ve kolay yollardan bilgilenmek ister.
-Adına yetki kullanan atanmış ve seçilmişlere güvenmek ister.
-Devletinin; aldatan, yanıltan ve tuzak kuran olmamasını ve yaşam kolaylaştırıcısı olmasını ister.
-Vatandaş yaşamın her alanında hak, hukuk, adalet ve öngörülebilirlik ister.
-Tüm harcamaların şeffaf olmasını ve etkin denetimler ister.
-Kayırmacılığın olmamasını ve fırsat eşitliğinin olmasını ister.
-İnanç özgürlüğünün güvenceye alınmasını ister.
-Hiçbir gerekçeyle ayrımcılık yapılmamasını ister.
-Üreten ve istihdam yaratan bir ekonomi ister.
-Öz kaynakların korunmasını ve israftan kaçınılmamasını ister.
Şimdi CHP’nin önerilerine bakalım:
- Devlette Liyakat Sistemi Yeniden İnşa Edilmelidir.
2- Demokrasiye Geçilmeli, Hukukun Üstünlüğü ve Hukuk Güvenliği Sağlanmalıdır:
Hukuk Olmazsa Yatırım da Olmaz
3- Merkez Bankası’nın Bağımsızlığı Sağlanmalıdır:
TCMB’nin Araç Bağımsızlığına Siyasi Müdahaleye Son Verilmeli
4- Akılcı Bir Sıcak Para Yönetimine Geçilmelidir:
Üretim ve istihdam artışı sağlayan ve yeni teknoloji getiren doğrudan yatırım girişleri özendirilmelidir. Türkiye ekonomisi spekülatif amaçlı sıcak para hareketlerine karşı korunmalıdır.
5- Dolar Esas Alınarak Yapılan İhaleler Süratle Türk Lirasına Dönüştürülmelidir:
Hem İhalelerde Hem de Verilen Garantilerde ve Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesinde TL’ye Dönülmeli. Vatandaşa «dolar sat» de, yandaşa dolarla garanti ver. Bu adalet duygusunu bitirir.
6- Kamu İhale Yasası Değiştirilmelidir:
Uluslararası Standartlara Uygun Bir Kamu İhale Yasası çıkarılmalı, adrese ihale teslimi sona ermelidir.
7- Sayıştay Uluslararası Standartlarda Denetim Yapmalıdır:
Vergiyi Toplayan İrade, Vergiyi Nasıl ve Nerelere Harcadığının Hesabını Vermeli
8- Bütçe Disiplini Sağlanmalıdır:
Bütçe Dışı Uygulamalara Son Verilmeli, Denetimsiz İkinci-Üçüncü Bütçeler Oluşturulmamalı, Fonlar Bütçe Disiplini İçerisine Alınmalı.
9- Dış Politika 180 Derece Değişmelidir:
Dış Politikada Hamasete Son Verilmeli, İç Politika Malzemesi Yapılmamalı. Dış Politikada Dost Ülkeler, Düşman Ülkeler Yoktur, Dış Politikada Ülkelerin Çıkarları Vardır. Barışçıl, Tutarlı ve Saygın Bir Dış Politika İzlenmelidir.
10- Geleceğimizi İpotek Altına Alan Kontrolsüz Borçlanmalardan Kaçınılmalıdır:
Kamuda Koşullu Yükümlülükler Dahil Borçlanma Disiplini Yeniden Sağlanmalı, Bunun İçin Gerekirse Anayasal Kural Getirilmelidir.
11- Adaletsiz Vergi Politikası Düzeltilmelidir:
Rantiyenin Korunduğu, Emeğin ve Üretenlerin Cezalandırıldığı Vergi Politikasına Son Verilmeli. Herkes Kazancına Göre Vergi Vermeli, 2006’dan Bu Yana Bekletilen Man Adası gibi Vergi Cennetleri Listesi Kararnamesi Yayımlanmalı buralara kaçan paralar vergilenmelidir.
12- Üretimi Önceleyen Bir Planlama ve Teşvik Politikası Yaşama Geçirilmelidir:
Bir Ülke Tarlada, Fabrikada, Bilim ve Sanatta Üretirse Güçlü Olur. Bunun İçin Doğru Planlama ve Teşvik Gereklidir.
13- Türkiye İsraftan Kaçınmalı, Tasarruf Yapmalıdır:
İsraf, Dengeli ve Adil Büyümenin Düşmanıdır. Tasarrufa Kamudan Başlanmalı, Saray, Araç Bina Saltanatına Son Verilmelidir.