13 Aralık 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Salı, 05 Aralık 2017 07:49

ASGARİ ÜCRET

Yazan  Gündüz Murgul

ASGARİ ÜCRET

“İşçi ve işverenimizden fedakârlık bekliyoruz.”

Söz, Çalışma Bakanı’na ait.  Asgari ücretin yeniden belirlenmesine başlandığı sırada söylenen bu söz, asgari ücretliler için idam fermanı niteliğinde.  İşsizliğin ve hayat pahalılığının gemi azıya aldığı şu günlerde milyonlarca asgari ücretlinin açlığa mahkûm edileceğinin ilanıdır, bu.

Bakan’nın bu yaklaşımı, bana doğduğum yer Iğdır’da bilinen, cimriliğiyle ün salmış biri hakkındaki fıkrayı anımsattı.

Malyemez ve bir o kadar cimri zenginin biri, oğlunu yanına çağırarak bir nöker tutmasını istemiş.  Oğul, daha çok yoksul kesimlerin yaşadığı dağlık yörelerden bulduğu nökerle çıkagelir, babasının huzuruna çıkarak onu bilgilendirir:

“Baba, buyurduğun gibi bir nöker tuttum.  Bizim evde kalacak; bir ücret almayacak; üstelik yemesi içmesi kendine ait olacak.”

Oğul, babasından iltifat beklerken, tersine azar işitir:

“Behey akılsız oğul, ben size böyle mi öğrettim?  Öyle bir nöker tutacaktın ki, bizim yeme içmemiz de ona ait olacaktı.”

Bilinmeyen bir şey değil; siyasi iktidar nice zamandır ithalat/ ihracat politikaları ve ünü ayyuka çıkmış yolsuzluk/rüşvet olgularıyla dibe vurmuş ekonominin tüm yükünü çalışanlara ve tüketicilere yüklemiş bir siyaset izlemektedir.  Bu nedenle Çalışma Bakanı’nın sözü kimseyi şaşırtmamıştır.  Ancak ülkenin yükünü sırtlamış milyonlarca emekçinin bir süre daha sürüm sürüm sürüneceği mesajını almamız, vicdanları sızlatmış, kaygılarımızı artırmıştır.

Asgari ücret meselesi kanayan bir yaradır, içimizde.  Sözcük gurubu, sanki çalışanların azınlıktaki bir kesiminin aldığı bir ücretmiş gibi çağrışım yapmaktadır.  Tersine asgari ücret, vasıfsız işçilerin, işsiz kalan üniversiteli gençlerin, tarlasını sabanını kaybederek varoşlarda kaybolan köylülerin ve burada zikredemediğimiz nice insanımızın resmi ücretidir.  İşin yürekleri yakan bir başka yanı da var; 1404 TL’nin tamamına ulaşmak söz konusu değil. İşveren ay başı geldiğinde 300-400 gibi bir rakamı çalışanın önüne atmakta, onunla yetinmesini istemektedir.

 

Ne Zarrab davası, ne vergi cennetlerine kaçırılan milyon dolarlar…  Yüreğimiz, insanlık dışı yaşama mahkûm edilmiş asgari ücretliler için çarpmalıdır.

Gündüz Murgul

Gündüz Murgul

Gündüz Murgul Hakkında