Gündüz Murgul

Tüm Yazıları


Çıplak Gerçek

  • 29 Aralık 2017 Cuma


“Kral Çıplak” yapıtını bilirsiniz. Aşırı egosuyla halkını sindirmiş bir kral, giyiniksiz halde her gün sokakları dolaşır, herkes krallarının ne güzel giyindiğini haykırır; kralın çıplak olduğunu söylemeye cesaret edemezlermiş. Nihayet bir gün kalabalık arasındaki bir çocuk; “Kral çıplak!” diye bağırır ve tılsım bozulur.
Son KHK ile çıkarılan ve kamuoyunda “sivillere yargı muafiyeti” şeklinde isimlendirilen olgu hakkındaki tartışmalar, “Kral Çıplak” öyküsündeki olayı çağrıştırıyor. Söz konusu kanun, Başbakan’ın belirttiği gibi yazım hatası olmaksızın gayet net ve anlaşılır olmasına rağmen, “muğlak” olduğu; açıklığa kavuşturulması gereğinden dem vurulmaktadır. Bunu ileri sürenler, daha çok muhalefet kanadının bir bölümüdür.
Gerçekte yasayı hazırlayanların KHK’nın 21.​maddesiyle neyi amaçladıkları gayet açıktır. 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında, Erdoğan’ın çağrısıyla sokağa inen daha çok iktidar yanlısı bir kısım ahali, darbe girişiminin bastırılmasına katkı yapmış ve bu durum, gelecekte de böylesi kalkışmaları bastırma noktasında siyasi iktidara ilham kaynağı olmuştur. Yanı sıra Gezi Olayları benzeri kitlesel eylemleri etkisiz hale getirmede, söz konusu militarize olmuş yandaşları cesaretlendirmek vesilesi olması ihtimal dahilindedir, 21.​madde.
Muğlaklık kervanına katılan iktidar taraftarlarının niyeti anlaşılıyor. Onlar her zamanki yaptıkları gibi iktidar marifetiyle gündeme sokulan ürkütücü “hizmetleri” alıştıra alıştıra benimsetilmesini tercih etmektedirler. Muhalefetin meseleyi bulanıklaştırmasını; halka çıplak gerçeği olanca açıklığıyla anlatmaktan yüz çevirmesini anlamak zor. Böyle yapmakla tepkiler törpüleniyor, daha önemlisi ufukta beliren tehlikenin ne tür zararlara yol açacağı konusunda halkın gözüne bir nevi perde çekiliyor. Bu minvalde sürdürülen ucu açık tartışmalar sonrası önemsizleştirilen bu denli yaşamsal yasanın gelecekteki doğuracağı tehlikeli sonuçlar halkın gündeminden düşmüş olacaktır.
Ülkemizin bıçak sırtı ne denli tehlikeli süreçten geçtiği herkesin malumudur. Bu tehlikeli dönemde ulus için en gerekli olan çıplak gerçeklerdir; halkın olup bitenleri eğip bükmeden çıplak gözle görebilmesidir. Ulusun kafası ne denli berrak olursa, bu dar boğazlardan feraha ulaştıracak “milletin azim ve iradesi” o denli güçlü olacaktır