“Çevre ve Doğa Sorunu Partiler Üstü Bir Tavır ile Çözüme Kavuşturulmalıdır!”


CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül Aydın ilinde tarım alanı olarak kullanılan sahalara kurulan enerji santralleri ile maden işletmelerinin tarım ürünleri üzerinde yarattığı tahribatın tespit edilmesi, tahribatın

 Paylaş


CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül Aydın ilinde tarım alanı olarak kullanılan sahalara kurulan enerji santralleri ile maden işletmelerinin tarım ürünleri üzerinde yarattığı tahribatın tespit edilmesi, tahribatın ekonomiye verdiği zararın belirlenmesi ve buna karşın yapılacak eylem planlarının belirlenmesi amacıyla anayasanın 98 inci İç Tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince meclis araştırması açılmasını istedi.

Bülbül verdiği araştırma önergesinin Gerekçesini şöyle açıkladı; “ Türkiye, 2000’li yıllara kadar tarımda kendi kendine yeten aynı zamanda ihracat kalemi olarak da tarım ürünlerinden çok önemli miktarlarda katma değer elde eden, bölgesinde ve dünyada tarım ürünü kalitesi bakımından öncü ülke konumundaydı.
Ancak, son dönemde tarım politikasına yönelik yapılan hamleler ülkemizde tarımı ileriye değil geriye götürmüş, birçok tarım ürününe beklentilerin altında fiyatlar verilmiş, tarım destekleri yetersiz kalmıştır. Bu politikalar sonucunda da tarımsal üretim hak ettiği ilerlemeyi sağlayamamış, tarımda dışa bağımlılık artmıştır. Şüphesiz ki yanlış çevre ve şehircilik politikaları tarımın geriye gitmesindeki en önemli nedenlerden biri olmuştur.
Bunun en son örneğini ise Aydın’da yaşamaktayız. Yüzde 85’i Jeotermal Santrallere açılmasının ardından bölgede faaliyete geçen JES’ler yeterince denetlenmemekte, projelerin onaylandığı Çevresel Etki Değerlendirme raporlarında JES’lerin atık ve gaz salınımına ilişkin protokoller yetersiz kalmaktadır. Buna bağlı olarak; Aydın ve çevresinde faaliyete geçen JES’ler bölgede yetişen tarım ürünlerine geri dönüşü mümkün olmayan zararlar vermektedir. Aydın’da JES yakınlarındaki tarım arazilerinde bulunan, dünyaca ünlü incir ve zeytin ağaçları JES’lerden çıkan atık ve gazlar nedeniyle kurumaktadır. Yapılan araştırmalara göre; bölgede uzun köklü olarak tabir edilen zeytin, incir ve çam ağaçlarının JES’lere yakınlık-uzaklık durumuna göre zaman içinde kuruduğu tespit edilmiştir. Yine araştırmalar, kısa köklü olarak tabir edilen sebze, meyve ve otların da zamanla kuruyacağını yakın zamanda ise tarımsal üretimin neredeyse sıfıra ineceğini ortaya koymaktadır.

Türkiye’de çevre ve doğa sorunu kanayan yaralarımızdan biridir. Bu konuda atılan adımlar partiler üstü bir tavır ile yapılmalı ve sorunlar çözüme kavuşturulmalıdır.”
Milletvekil Bülbül verdiği araştırma önergesinde; “Aydın ilinde tarım alanı olarak kullanılan sahalara kurulan enerji santralleri ile maden işletmelerinin tarım ürünleri üzerinde yarattığı tahribatın tespit edilmesi, tahribatın ekonomiye verdiği zararın belirlenmesi ve buna karşın yapılacak eylem planlarının oluşturulması için Meclis Araştırma açılmasının yerinde olacağı kanısında” olduğunu da belirtti.