Av Faruk Haksal

Tüm Yazıları


Cebellezine yasası niçin sık sık değişiyor?

  • 14 Şubat 2018 Çarşamba


Kamu İhale Yasası AKP döneminde tam 169 kez değiştirilmiş; üç adet nokta!
Tam 169 kez, evet…
AKP 2002 yılından beri iktidarda; 16 yıldır bu ülkeyi yönetiyor.
Yani yaklaşık 15 yıl…
169’u 15’e bölüyoruz: Demek ki, her yıl 11 küsur kez değiştirilmiş Kamu İhale Yasası… Peki niçin?
İşte bu meselenin sorgulanması gerekir.
Sonuç ürkütücü, şaşırtıcı, düşündürücü… Demek ki, 15 yıl boyunca yaklaşık her ay değiştirilmiş bu görkemli yasa…
Yasanın “amacı” 1.maddede şöyle tanımlanıyor:
Amaç:
Madde 1- Bu Kanunun amacı, … kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.
Yani?..
Devlet’in mallarını satın alacak ve/veya kamu kurumları ile “iş” yapacak olan seçkin kaymak tabaka, bu yasada belirlenen “cebellezine” koşullarına uygun olarak iş tutacaktır…
Söz konusu yasanın adı gerçekte “Cebellezine Yasası”dır…
İşi ya da malı götürmenin kurallarını düzenleyen bir yasadır.
Ve ilginçtir…
İşte bu yasa, 2002 yılından bari yaklaşık her ay yeni baştan ele alınmış, orası-burası yamanmış, ötesi-berisi yeniden dürtüklenmiştir.
Peki, neden böyle olmuştur?
Çünkü ülkemizde uygulanmakta olan demokrasi şeklen uygulanan bir sistemdir.
Aslında adı, “Vekalet Demokrasisi” olması gerekir.
Vatandaş, belirli aralıklarla önüne konan sandığa, eline tutuşturulan oy pusulasını atmakta ve böylece iktidar partisi başkanının önceden belirlediği kişiler sandıktan çıkıp, milletin-vekili sıfatını kazanmaktadırlar.
İşte o –önceden belirlenmiş vekiller- TBMM’ye doluşmakta ve millet adına –yine önceden belirlenmiş- yasalara parmak kaldırmaktadır.
Halk sahada değildir… Tribünden olup/biteni izlemekle yetinmektedir.
Böylece usul usul/tıpış tıpış [örneğin] Cebellezine Yasası 15 yıldır yaklaşık her ayda bir kez TBMM’ye getirilmiş, ellerin kalkması talimatı eksiksiz uygulanmış ve kürsüden meclis başkanı sormuştur:
- Kabul edenler/ etmeyenler…
- Kabul edilmiştir, haydaaaa!..
Neden değişmiştir bu yasa? Neresi değişmiştir? Kimin çıkarına yapılmaktadır bu değişiklikler? Kamu yararı mı; onun bunun çıkarına mı?.. Soran yoktur; sorgulayan yoktur… Ve en önemlisi halkın “vekillerini” azil yetkisi yoktur.

Kıssadan hisse ve sonuç: Gerçek demokrasi halkın sahada olduğu bir sistemdir. Vekillerini denetleyen, sorgulayan, hesap soran bir sistem…
İşte ancak o zaman Cebellezine ve benzeri yasaların o meclisten çıkartılabilmesi mümkün olamaz/ olmayacaktır…

@farukhaksal42
www.haksal.av.tr
farukhaksal@gmail.com