Av Faruk Haksal

Tüm Yazıları


Canınız mı sıkılıyor?..

  • 29 Ocak 2018 Pazartesi


İnsanların büyük çoğunluğu can sıkıntısından kurtulmaya çalışır.

Türlü çeşitli çareler arar onu def etmek için.

Örneğin, kabak çekirdeği çıtlatır; dizi seyreder; yarenlikler peşinde koşar; ama nafile…

Ünlü düşünür Albert Camus böyle yapmıyor.

Ona göre, can sıkıntısı gerçek bir hazinedir.

Şöyle diyor bir yazısında;
-
- Can sıkıntısı olmasaydı, hiçbir şey yaratılamazdı…

İnsan beyninin potansiyel gücünün dinamosu can sıkıntısıdır, diyor bir başka düşünür de.

Can sıkıntısının enerjisini düşünceye dönüştüren bir başka bilge kişi ise şöyle buyuruyor:
-
- Can sıkıntısı, kişinin gerçeğin farkındalığına ulaşması anlamına gelir…

Eğer gerçeği, size toplum tarafından enjekte edilen düz ve kalın kalıpların dışına çıkarak görmeye cesaret edebiliyorsanız; can sıkıntısı, çıkacağınız bilinç yolculuğunda size eşlik etme işlevini sürdürecektir.

Çünkü evrenin [ve dolayısıyla yaşamın] gerçeği ile yüz yüze gelme cesareti size engin bir bilinç ortamı sunacaktır.

Ama bu ortamın bir de giriş [içinde barınma] bedeli vardır…
Bu bedel yalnızlıktır, can sıkıntısıdır ve en önemlisi, zeminsizliktir…

Toplumsal değerlerin göreceliği ve niteliği ile ilgili varacağınız gerçekler ayağınızı basmakta olduğunuz zemini kaygan bir hale dönüştürecektir.

Siyasal düşüncelerinizin, moral dünyanızın tüm “ön-kabulleri” sözünü ettiğimiz zeminsizlikten payını alacak ve sizi yoğun bir sorgulama ortamına ama aynı zamanda da oldukça zorlu bir “yeni” zemine doğru taşıyacaktır.

Siz bu ortamda kendi düşünce-moral-psikolojik dünyanızı yeniden yaratma sorumluğu ile göğüs göğse gelecek ve insan olmanın var/oluşsal sıkıntısı ile baş başa kalacaksınız.

Evet, işte Albert Camus’nun anlatmaya çalıştığı “yaratı ortamı” budur…

İşte nitelikli can sıkıntısı, bu yaratma sürecinin dinamosudur… Kendi’ni, düşünce sistemini ve psikolojik yapını yeniden yapılandırma süreci içindeki sancı ortamıdır.

Belki de bu yazıyı can sıkıcı buldunuz, bu iyi haber… Demek ki, şimdiden anlaşmaya başladık…

Albert Camus’nun satır aralarına sıkıştırdığı farkındalığı ve bu farkındalığın yarattığı sorumluluğa yaklaştığınız ölçüde daha da sıkılacak canınız…

Ve “can sıkıntısı, insan beyninin potansiyel gücünün dinamosudur,” sözü hala sallanıyorsa beyninizin içinde, demek ki, hala çalışıyor dinamonuz…
Ve demek ki, beyninizin potansiyel gücünün egemeni sizsiniz…
Ne mutlu!

@farukhaksal42
www.haksal.av.tr
farukhaksal@gmail.com