Gündüz Murgul

Tüm Yazıları


Büyük resim

  • 22 Ocak 2018 Pazartesi


O resim hep gözümüzün önünde durdu.Resmin bir köşesinde dünyanın yeni patronu ABD ve eski güçlerinden epey kaybetmiş Batı Avrupa Devletleri var. Onların gözünde Türkiye, Yakın Asya’nın kapısı; Asya ve Avrasya pazarlarına egemen olmak, Türkiye’ye egemen olmaktan geçer.Resmin diğer tarafında Rusya var. İster sosyalist dönemde(Lenin dönemi istisna), ister serbest piyasa tarzında olsun Rusya, çarlık döneminde genlerine işleyen emperyalist emellerinden hiç vaz geçmedi. Bu ülke hep sıcak denizlere kavuşmak istedi, bunun yolu da Türkiye’den geçmektedir.Büyük devletlerin ülkemiz üzerindeki emellerini Atatürk, mücadelesiyle tecrübe edinmişti. Özellikle dış siyasette emperyalist devletlerle arasına mesafe koydu; komşularıyla ittifaklar oluşturdu. Onlarla arasına duvar çekmedi, ancak tedbiri de elden bırakmadı, su uyur düşman uyumaz…Büyük Resmin içerdiği tehdidi gören diğer kesim, sosyalistler ve komünistlerdi. Onlar her tür baskı ve hapislere karşın ulusu emperyalist tehdide karşı uyarmayı baş görev bildiler; “Ne Amerika, Ne Rusya!” bir dönemin çarpıcı sloganıydı.Emperyalizm, Atatürk’ün ölümünden sonra, Osmanlı Devleti dönemindeki egemen konumlarına kavuşmak amacıyla “kaleyi içinden fethetme” siyaseti gereği 3 kesimi kullandılar:1.Mandacılığı savunan ticaret burjuvazisi , şehir mütegallibesi ve toprak ağaları2.Kürt ayrılıkçılığı3.Cumhuriyet’in yeminli düşmanı tarikatlar1950’lerden beri sürdürülen politikalarla emperyalist devletler, ülkemizin zenginliklerine el koyduğu gibi; “böl, parçala, yönet!” taktiğiyle ulusumuzu düşman kamplara böldüler. Bu oyun salt ülkemizde değil, eşgüdümlü olarak tüm Ortadoğu ülkelerinde sahneye kondu ve ne yazık ki, başarılı oldular.Günümüzde kardeş halklar olarak barış ve huzur içinde bir arada yaşayamayıp, birbirimizi boğazlıyorsak bu, Büyük Resimdeki aktörlerin oyununa kanmamızdandır.Oyunu bozmanın ilk koşulu, bölgemizde yan yana yaşayan halkların; “Emperyalizm, Ortadoğu’dan Defol!” diye gırtlaklarının olanca gücüyle haykırmalarıdır.