Bu Krizde Böyle Yaşanmaz


Asgari Ücret İnsanca Yaşanabilecek Ücret Olsun   Özgürlük ve Dayanışma Partisi Didim İlçe Başkanı Atilla Pınarbaşı görüşmelerine başlanan asagari ücretin insanca yaşanabilecek bir seviyeye çıkarılmasın

 Paylaş


Asgari Ücret İnsanca Yaşanabilecek Ücret Olsun

Özgürlük ve Dayanışma Partisi Didim İlçe Başkanı Atilla Pınarbaşı görüşmelerine başlanan asagari ücretin insanca yaşanabilecek bir seviyeye çıkarılmasını istedi.
Pınarbaşı devam eden görüşmelerde DİSK’in istediği 2800 TL civarına getirilmesini ve vergi alınmamasını önerdiği konuyla ilgili açıklaması şöyle: “ Türkiye ekonomik krizden geçiyor ve kriz en çok emeğiyle geçinenlerin hayatını vuruyor!

Krizin sorumlusu iktidar bir avuç sömürücünün, şirketlerin-patronların yanında saf tutuyor! Kendi lükslerinden hiçbir şey eksik etmeyip, maaşlarına zam üstüne zam yaparken emekçilere kemer sıkma dayatılıyor!

Yeni vergi ve zamlarla emekçiden alıp patronları kurtarmaya çalışıyor. İşçiler işten atılıyor! Faturalarımız her geçen gün katlanıyor. Hayat pahalılığı ve enflasyon emekçinin cebindeki üç kuruşu da alıyor! Böyle bir dönemde asgari ücret belirlenirken krizin yarattığı sonuçlar dikkate alınmalı, işçileri krizden koruyacak özel tedbirler alınmalıdır”
Pınarbaşı çözm önerisi olarak ta “Asgari ücret insanca yaşanabilecek bir ücret olmalıdır!” dediği açıklamasına şöyle devam etti.: “ Asgari ücret artışları hesaplanırken TÜFE endeksi değil, gıda fiyatlarının daha fazla ağırlığı bulunan yoksulların tüketim sepeti temel alınmalıdır. İşçilerin emekleri ile sağlanan refahtan işçilere pay verilmelidir. Asgari ücretten vergi alınmamalıdır. Yıl sonuna özgü ÖTV-KDV indirimleriyle yıl sonu enflasyonu düşük çıkarılarak çalışanların ve emeklilerinin maaş artışlarını manipüle etmekten vazgeçilmelidir. Bunun için DİSK’in önerdiği 2800 TL net asgari ücret talebi kabul edilmelidir.”
İlçe Başkanı Atilla Pınarbaşı ÖDP olarak yürütülen asgari ücret görüşmelerinde işilerin talepleri dikkate alınsın istedi ve; “Asgari ücretin tespit edilmesindeki yöntem değişsin ve işçinin ailesini dikkate alan tespit yöntemi kabul edilsin. Asgari ücret, işçinin ve ailenin insanca yaşayabileceği bir ücret olsun. –Asgari ücret net ücret olarak hesaplansın ve AGİ, asgari ücretin dışında bırakılsın. Ayrıca asgari ücret vergiden muaf tutulsun. Tespit komisyonundaki anti-demokratik yapı değiştirilsin ve diğer işçi konfederasyonları da komisyona dahil edilsin. Asgari ücret belirlenirken, uluslararası ilkelere, ulusal mevzuata ve TÜİK verilerine uyulsun. Enflasyon hesaplaması, ilk yüzde 20’lik gelir içinde olan ve sepeti ağırlıklı olarak gıdadan oluşan işçilere ve emekçilere uygun olacak şekilde gıda enflasyonu ağırlıklı veri kabul edilerek yapılsın.” Önersinde bulundu