Ferhan Ercan

Tüm Yazıları


Bu gidiş nereye?

  • 12 Aralık 2018 Çarşamba


Küçük bir azınlık dışında hayatından memnun olan yok. Bu hoşnut kesim neden ve bildikleri için korku içindeler. Karl Marx;”Zincirlerimizden başka kaybedecek neyimiz var?” demiş. Ama bu kayrılan yandaşların kaybedecek çok şeyleri var. Zaten bunun için bu ülkede kazandıklarını kendilerince uygun gördükleri ülkelere aktarmakta bir sakınca görmemişlerdir.
BÜYÜYENLER.
1-Ülkenin dış borcu, vatandaşların kredi borçları büyüdü.
2-Vergiler ve cezalar büyüdü.
3-Ülke milli gelirinin %55’ine el koyan %1 büyüdü.
4-Devletin gereksiz harcamaları büyüdü. Yandaşlara aktarılanlarla onların gelirleri büyüdü.
5- Mega projelerle sürdürülen gelir aktarımları büyüdü. Kütahya Hava Alanı için verilen yolcu güvencesi %4’de kalmasına karşın %96 bütçeden ödenmeye devam edildi. Aynı uygulama köprüler, tünel, hava alanları ve şehir hasta haneleri içinde devam ettiriliyor.
6-İşsizlik ve yoksulluk büyüdü.
7-Ülke nüfusunun ’si çeşitli nedenlerle soruşturma konusu oldu, vatandaşlara güvensizlik büyüdü.
8- İflaslar, kırgınlıklar, küskünlükler, kuşkular büyüdü.
9-İhtiyaçlarla bütçe açıkları büyüdü.
10-Enflasyon büyüdü, fiyatlar katlandı, iflaslar ve konkordatolar çoğaldı.
11-Diyanetin personel sayısı ve harcamaları büyüdü.
KÜÇÜLENLER.
1-Bir ölü yatırım olan inşaat sektörü küçüldü.
2-İmalat sanayii küçüldü veya çöktü!
3-İhracat ve ithalat küçüldü.
4-Tarım sektörü çökerken, sektörde çalışanların gelirleri azaldı.
5-Milli gelir azalırken, vatandaşlar yoksullaştı.
6-Dayanıklı tüketim mallarının satışları düştü.
7-Yaşam kalitesi düştü, eğitim anlam ve önemini kaybetti.
8-Hukuk kurumlarına güven çöktü.
9-Üretim ve üretkenlik azaldı.
10-En başta meclis ve öteki kurumlara güven azaldı.
11-Ahlak,gerçeklik ve doğruluk anlam ve önemini yitirdi.
YOK OLANLAR.
1-Cumhuriyetin bütün değerleri yok edildi.
2-Kuvvetler ayrılığı ortadan kaldırıldı.
3-Bütçe hakkı meclisin elinden ayrıldı.
4-Yargı bağımsızlığı ortadan kaldırıldı.
5-En başta yönetime katılma hakkı olmak üzere, temel haklar yok sayıldı. Seçme ve seçilme hakkı yerini atamaya bıraktı.
6-Kurumlar varlığını, özerkliğini ve bağımsızlığını yitirdi.
7-Eğitim ve sağlık kalitesini yitirirken, bunlara erişim tamamen paralı hale getirildi.
8-Basın ulusal olmaktan koparıldı, görevini yapamaz değil, yapmaz hale getirildi.
9-Bireysel özgürlükler yok edildi.
10-Yasalar bazı yetkilileri bağlamaz olurken hukuk öldü!
11-Haksızlıklar hukukun tabutuna son çiviyi çaktı!
12-Kamu kaynakları satıldı, insan kaynağı görmezden gelindi, akademisyenler işlerinden atıldı ve iş yapmaları yasaklanarak eş ve çocukları da cezalandırıldı(!)
13- Liyakatin yerini sadakat aldı.
14-Beyin göçünün yolu açılarak ulusal kaynakların en önemlisinin kaybedilmesine neden olundu.
Teknoloji eşliğinde ölüm kusan ordularınız var,
Kiralık katilleriniz ve paralı askerleriniz var!
İşbirlikçi satılmış yöneticileriniz ve uşaklarınız var.
Ölümlerle noktalanır çıkarlarınız, insanlık kan ağlar!...