Ünsal Yalçınkaya

Tüm Yazıları


Bu değirmenin suyu !..

  • 29 Ağustos 2018 ÇarşambaMiras yedi oğlanlar gibi hovardaca harcamak ne güzeldir bilir misiniz?
Ben bilmem
Çünkü ne miras yedim,
Ne de hovardaca harcadım.
Alın terimin kıymetini bilirim,
Çünkü nasıl kazanıldığını bilirim.
Borç almak,
Borç yemek,
Borç yiğidin kamçısı,
Falan, filan…
Bir gün bedeli çok ağır olmak üzere ödetirler hovardaca borç yiyenlere.,
Osmanlı İmparatorluğu yüzyıllar içersinde saltanat sürerken yani emperyalist bir devlet iken birden bire borç alan ülke durumuna getirildi,
Herkes hatırlar, “KAPİTÜLASYONLARI”.
Sonumuz nereye vardı malum.
O zamanın Düyun-u umumiye’ sine baş vur al,harca,
Saltanat,Şatafat v.s.
Saraylar,Köşkler
Ya sonra Emperyalist devlet olmaktan çık gırtlağı basılan ülke ol,
Ne uğruna
Saltanat, Şatafat,gösteriş uğruna.
Bütün bunları benim Milletimin Ataları yaşadı,
Hatta çok az da olsa O günleri bizzat yaşayan vatandaşlarımız vardır hala aramızda.
Ya bu günkü Devletimiz ne alemde,
Gıda üretiminde kendi kendine yetebilen dünyanın 8 ülkesinden biriydi,
Ne oldu da şimdi İthal eden ülke olduk.
İşte emperyalizmin acımasız yüzü,
Önce verir hibe eder,
Seni hazır tükettirmeyi alıştırır, ürettirmez,
Sonra da kendine bağımlı kılar temelli üretimin yok ettirdi mi el avuç açtırır ve gırtlağına çöker.
Bütün bunları bilmeyen var mı,
Elbette yok,
Peki nasıl geldik bu hale,
Getirildik yani,
Bence hayır,
Biz istedik ve getirildik,
Ülkemizin yöneticilerini 11 Kasım 1938 de teslim alan emperyalizm adım,adım sinsice izlediği bağımlı kılma politikaları ile bu günlere taşıdı genç Cumhuriyeti,
Bu kendiliğinden mi oldu,
Elbette hayır,
Bizleri alevra dalevraları ile kandıran siyasetçilerin izledikleri teslimiyetçi politikaları ile kandırıldık ve hamla kandırılmaya devam edilmekteyiz.
Bakınız daha düne kadar bu ülke yani Cumhuriyet Türkiye’si kurucusunun kullandığı bir KÖŞK ile yetinmesini bilmişti,
Ne acıdır ki İTİBAR meselesi diyerek dakikada 1600 tl masrafla yönetilen bir Saraya kavuşturulmuştur.”Basından alınan bilgi”
Hadi itibar dedik,
Yetmedi,ülke borç batağına sokulmuş,
Yapılan yanlış,güdümlü politikalarla boyun eğdirilmiş bir millet olarak sürüklendiğimiz yere bakınız,
Faiz lobisi,
Dış güçler v.s.
İyi de dış güçler mi bizi Lüks,şatafatla yönetin bu milleti dedi,
Yetmedi mi 1250 odalı, dakikada 1600tl harcaması olan bir saray,
Yetmedi birde 300 odalı yazlık saray doğa katliamı yapılarak sürdürülmekte,
Ha o da yetmedi,
Bir de Cumhurbaşkanı OTAĞI Köşkü,
10,000 m2 lik alan içinde 1071 m2 lik temele oturan Köşk,
“Bence 1071 odalı olmalı.”
Kaynak nereden bütün bunların yapılabilmesi ve hatta yaşama geçirilebilmesi için,
Millet sağ olsun.
Emekli Bayram öncesi maaşlarını alamadı,
Yarınlarda para kok,kaynak yok maaşlar yok denilmeyeceği garantisi var mı?
Bir gece ansızın gelen Kararnameler sağ olsun.
Sonra meydanlarda Dış güçler,Faiz lobisi öyle mi?
Ah şu CeHaPe yok mu şu CeHaPe ,
Bütün suç CeHaPe nin…