Ferhan Ercan

Tüm Yazıları


Birlikteliklere...

  • 15 Kasım 2018 Perşembe


Bireysel özgürlükler elden giderken; beraberinde ulusal bağımsızlığı da götürür!
BİREY.
Yaşantısı yasalar, kurumlar ve teamüller eşliğinde güvenceye alınan; herhangi bir otoriteden(kamusal ve inançsal) emir ve direktif almayan, devletin temel katılımcısı olan, toplumsal varlıktır. İçinde bulunduğu toplumda yaşama ilişkin tüm konularda insani duyarlığı olan bir varlıktır birey. Taraf olmanın gereği olarak bilinçli, özverili, hoşgörülü ve uzlaşabilen kişiliktir. Bu kişiler seçme ve seçilme olgusunun bilincinde olup, bunun sorumluluğunu taşıyabilen kişidir.
Seçme özgürlüğü, seçilme özgüveni ve sorumluluk bilinci olan bir türün temsilcisi olmak, insan olmayı hak etmek anlamında ve gerekliliğindedir.
DENETİM.
En kısa biçimiyle tanımlarsak; denetim, hesap sorabilmek ve hesap verebilmektir. En iyi devlet, kendisini en az hissettiren devlettir. Halkın her alanda yoğun denetimi, bu olum lamaya ters düşmektedir. Demokratik bir ülkede olması gereken halkın değil, halkı ve yasaların belirlediği kurallar doğrultusunda yönetenlerinde tüm denetimlere açık olması ve denetlenmesidir.
Bir vatandaş denetimden kaçmak istediğinde, kesinlikle bir suçu veya noksanını gizlemeye çalışıyor demektir. Aynı şekilde devleti temsil eden kişi veya kurumlar denetimi engeller veya savsaklar ise, görülmesini veya bilinmesini istemedikleri kuşkusu doğar.
Her yetki, her koşulda sorumluluğu gerektirir. Bu kural demokratikliğin olmazsa olmazı olduğu gibi, yaşamsal bir dengenin de tartışılmaz güvencesidir.
SORUMLULUK.
Sorumluluk insani duyguların en yüce olanlarından biridir. Böyle basit bir tanım anlam daraltarak “türcü” yaklaşımı ön plana çıkarır. Örneğin; hayvanlarda sorumluluk duygusu olmadığı söylenemez. Bu noktada tanımın anlamını genişletmek gerek. Sorumluluk bir varlık algısı ve varlık sürdürme bilincidir. Bu bilinç sadece insanlarla sınırlı değildir. Annelik sorumluluk duygusunun en önde geleni ve en çok saygı duyulanıdır. Varlıklar yaşama ilişkin olan bu temel güdüleri ile varlıklarının devamını güvenceye alırlar.
UYUM.
Uyum birey özelinde başlayan, etki ve tepkilerden oluşan bir tutarlılıktır. Tutarlı yaşam algısı yaşamı anlamlı kılar. Kişi yüreğini koruyup kollarken onu saygı ile sevmeli. Kendi gözlerinin içine bakıp gülümsemeli. İstemlerine olumlu katkılar sunan bedenine ve beden bütünlüğünü oluşturan parçalara inancını ve güvenini iletmeli. Ellerini ovuşturup, ayaklarını okşamalı. Bedenine avuçları ve parmaklarıyla dokunarak, birlikteliğini hissettirerek hoşnutluğunun şükranlarını sunmalı. Bir beden birlikteliğini olabildiğince ve bilinçle yücelterek kişisel yaşamının kalitesini yükseltmeli. Her koşulda iç iletimini uyanık tutarak, anında olanakların elverdiği katkıları birlikteliğin hizmetine sunarak yaşamını onurlu ve kıvançlı kılmalı.
Kendimizle barışık, doğa ile uyumlu bir yaşamı yaşanılışlara kazandırmalıyız!
Sıla sevdanın eşiğinden başlar,
Göverir umut, özlemlere yürür bahar.
Uyanır ki, mevsimsiz dökülen yapraklar;
Umut kavga olur, kavgayla yaşam başlar!