Av Faruk Haksal

Tüm Yazıları


“Bir Sincap Gibi, Mesela…”

  • 15 Ekim 2018 Pazartesi


Bir demokratik kitle örgütünün temel görevi, gördüğü eksiklik ya da yanlışlıkları teşhir etmek değil, tamir etmektir…

Hele hele bir çevre derneğinin görevi –haydi haydi- böyledir.
Çevre sorumluluğu, çevre ihlallerinin alelacele fotoğrafını çekip, ilgililerin dibini oymak için kullanmak değil, o ihlallerin ortadan kaldırılması ya da önlenmesi için iyi niyetle özverili bir mücadele vermektir.
Dürüstlük bunu gerektirir.
Çevre bilinci bunu amirdir.
İyi niyet, kamu hizmeti, halk için çalışma böyle bir erdemi gerektirir…
Çevre kirliliği örneklerinin çoğalmasını içten içe istemek ve bunların artmasını fırsat bilerek kendi imzasını basın yolu ile vitrine taşımak etik bir davranış türü değildir.
Çevre ve kültür kavramları, “kültür etkinliği adı altında düzenlenen lay-lay-lom geziler arkasına konuşlandırılamaz.
Çevre bilinci ve kültür kavramları olağanüstü ciddiyet ister.
Düzey ister.
Çok çalışma, süreklilik arz eden dimağ emeği ve en önemlisi özveri ister…
Bu kavramların hayata geçirilmesi için çalışıp didinme ile vitrine çıkma hırsı birbirlerine zıt ve uzlaşmaz oluşumlardır.
Yaşamakta olduğumuz süreç reklam çağı içindedir.
İnsanlarımızın bir kısmının bu baskının dayatması altında kalması doğaldır.
Ama esas olan, yaşadığımız çağın ürünü olan bu kültür dayatmasının neden olduğu kişilik yozlaşmalarından arınabilmektir.
İğneyle kuyu kazacağız… Doğru,
Dere tepe düz gidecek, ama ardımıza baktığımızda, bir arpa boyu yol gittiğimizi göreceğiz, bu da doğru…
Ama bu kez daha hızlı adımlarla dere-tepe-ova-dağ demeden yine gideceğiz…
Usanmadan, yılmadan, yenilgi ve duraksamalarımızdan dersler çıkartarak yine gideceğiz; yine gideceğiz…
Ve bir gün bir de bakacağız ki, bir arpa boyu değil, bir yaşam boyu yol gitmişiz!..
Aydınlık düşünceye doğru, Aydınlanma Devrimi’nin izinde…
Çevre değerlerini yücelterek, onları yaşamın merkezine yerleştirerek, hayatın içine akıtarak…
Dürüstlüğü, öz-saygımızı koruyarak, erdemi yaşam felsefemizin en üst noktasına yerleştirerek.
Ve en önemlisi, bütün bu ifade ettiğimiz değerleri sahiden ve gerçekçi olarak hayatımızın pusulası yaparak yaşayacağız…
Büyük şairimizin dediği gibi:
“Yaşamak şakaya gelmez,
Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın:
Bir sincap gibi, mesela…”

@farukhaksal42
www.haksal.av.tr
farukhaksal@gmail.com