Belediyeye Gelen Haciz Eski Döneme Aitmiş


6 Eylül 2018 günü ulusal ve yerel gazetelerde Didim Belediyesi'ne haciz işlemi başlatıldığına dair haberler üzerine Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay bir basın bildirisi ile iddialara cevap verdi. Basın Bildirsi aynen

 Paylaş


6 Eylül 2018 günü ulusal ve yerel gazetelerde Didim Belediyesi'ne haciz işlemi başlatıldığına dair haberler üzerine Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay bir basın bildirisi ile iddialara cevap verdi.

Basın Bildirsi aynen şöyle:" 06.09.2018 tarihinde ulusal bazda yayın yapan bir gazetede Didim Belediye başkanı Ahmet Deniz ATABAY’ın fotoğrafı kullanılarak “CHP’Lİ BELEDİYEYE 1.5 MİLYONLUK HACİZ” başlıklı bir haber yayımlanmıştır.
Basın ve yayın kuruluşlarının da bilgisi dahilinde olan Didim’de ikiz kuleler olarak tabir edilen ve bir inşaat şirketi tarafından geçmiş dönem belediye başkanlığının 3194 sayılı imar kanunu ve yönetmeliklerine aykırı olarak 30.03.2014 yerel seçim tarihinden önce adeta yangından mal kaçırırcasına verilen inşaat ruhsatları 22.04.2014 tarihinde göreve gelen Ahmet Deniz ATABAY’ın kurum içi ve dışı yaptırmış olduğu teknik incelemeler sonucunda yapı ruhsatları iptal edilmiş, bu iptale karşı inşaat şirketi Aydın 2. İdare Mahkemesinin 2014/206 E. sayılı dosyasında kararın iptali için dava açmış ancak mahkeme, Didim Belediyesi işleminin hukuka uygun olduğundan bahisle 2015/24 K. Sayılı kararı ile davayı reddetmiştir. Davacı şirket, davanın reddi kararına karşı Danıştay’a temyiz başvurusu yapmış ilk aşamada karar bozulmuştur. Ancak Didim Belediyesince kanuni süresi içerisinde yapılan karar düzeltme talebi ile Danıştay’a başvurulmuş ve Danıştay 6. Dairesinin 14.03.2017 tarih ve 2016/3381 E. ve 2017/1828 K. Sayılı ilamı ile Aydın 2. İdare Mahkemesi kararı onayarak bir kez daha Didim Belediyesinin idari işleminin hukuka ve kanunlara uygun olduğunu tescilleyerek yargılama belediye lehine sonuçlanmıştır.
Haberlere konu 1,5 milyon liralık haciz ise davacı şirketin önceki dönem belediye yönetim zamanında 04.02.2014 tarih ve 22 numaralı BMK ile 14176 parsele ilişkin olarak bir belediye meclis üyesi tarafından plan önerisi verilmiş ve teklif çoğunlukla kabul edilmiş ve akabinde inşaat şirketinin inşaat ruhsat talebi 24.03.2014 tarihinde tek imza ile düzenlenerek inşaat şirketine verilmiştir. İnşaat şirketi ruhsatı alır almaz hemen inşaatına başlamış ve ruhsatların iptal edildiği 22.04.2014 tarihine kadar inşaat devam etmiştir. Haberde bahsi geçen tazminat talebi bu bir aylık sürede yapılan imalatlara ilişkin olup, ödenmesi halinde geçmiş dönem belediye meclisinde plan değişiklik teklifine olumlu oy verenler ile inşaat ruhsatlarını düzenleyenlere rücu edilmesi de kanun gereğidir. Yukarıda bahsi geçen BMK’na olumlu oy kullanan ve akabinde ruhsat düzenleyenler hakkında mülkiye baş müfettişliğinin yapmış olduğu inceleme sonucunda ilgililer hakkında soruşturma izni verilmiş yasal süreç devam etmektedir.
3194 sayılı imar kanunun 32. ve 42. Maddelerine istinaden söz konuş inşaata tutulan Yapı Tadil zabıtlarından dolayı inşaat şirketine ve inşaatı kaçak tamamlayan hakkında yasal süreç halen devam etmekte olup, inşaatın yıkımına ilişkin ihale sonuçlandırılmış ancak 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 7143 sayılı kanunla getirilen İmar Barışı kapsamında söz konusu inşaatın yıkım işlemleri yasanın öngördüğü 31.10.2018 tarihine kadar ertelenmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
DİDİM BELEDİYE BAŞKANLIĞI"


6, Eylül