Av Faruk Haksal

Tüm Yazıları


“Beka Sorunu”Nu Sorgularsak…

  • 10 Nisan 2018 Salı


Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye ve Irak’taki varlığının gerekçesi ülkenin “beka” sorununu çözmek…

Beka sözlükte şöyle tanımlanıyor:
[1].- Bir devletin toprak bütünlüğünü, ahdi hukukunu ve anayasal düzenini iç ve dış tehditlere karşı koruması suretiyle hayatiyetini devam ettirmesi: [2].- Kalıcılık, ölmezlik…
Ana ve kaba hatları ile meseleyi sorguladığımızda kısaca şu soruların yanıtlarını aramamız gerekiyor:
PKK/PYD ülkemizin toprak bütünlüğünü, vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit etmekte midir?
- Evet.
IŞID, El Nusra, El Kaide terör örgütleri de ülkemize karşı aynı tehdidin içinde midir?
- Evet.
Peki… Kimdir bunlar?
Amaçları, dertleri nedir?
PKK ülkemiz içinde; PYD dışında terör eylemleri yolu ile bölgede Kürt Devleti kurma amacını taşıyan ABD”nin kanlı terör örgütleri…
IŞID [Irak ve Şam İslam Devleti]; aynı bölge içinde İslam Devleti kurarak hilafeti yeniden yapılandırmak için en vahşi terör eylemlerini sahneleyen kanlı terör örgütü…
El Nusra; Suriye'deki faaliyet amacını "Suriye'de Beşşar Esad'ı devirerek bölgede bir İslam devleti kurmak” olarak belirleyen bir diğer terör örgütü…
El Kaide; örgüt 1988’li yıllarda Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği’nin olası bir Afganistan işgalini önlemek amacıyla kurulmuş. Fakat daha sonra kuruluş amacının dışında hücresel veya köktenci bir yapıya bürünerek “İslami Terör Örgütü” olarak silahlanmış… Ama en önemli ayrıntı, El Kaide militanlarının Hizbullah, Hamas, Boko Haram ve İŞİD gibi İslami terör örgütleri kadrolarında en ön saflarda yer almakta olmaları…
Bu terör örgütlerinin tümü bizzat ABD tarafından kuruldu, beslendi, semirtildi…
Rusya, oyunun dışında kalmamak için aynı örgütler üzerinde ABD ile egemenlik mücadelesini sürdürüyor. Ne kadar başarılı?
Bu sorunun yanıtı istihbarat örgütlerinin raporlarında türlü-çeşitli, yanlı- kanlı satırların içeriğine bürünmüş…
İşte Türkiye’nin de içine balıklama daldığı Ortadoğu bataklığının 2018 yılı fotoğrafı kısaca budur.
Ama bizim sorunumuz bu fotoğrafın karşısında Türkiye’nin nerede olduğudur.
Türkiye, ülkenin güneydoğusunda terörün filizlenmesine katkı veren mümbit bir ortamın oluşturulmasında kusurludur; hatta suçludur. Ekonomik olarak ihmal edilen bir bölgede sağlık, güvenlik, eğitim hizmetlerinde ıska geçilen bir halk, sonunda terör örgütlerinin oluşması için en uygun zeminin güçlenmesine imkan vermiştir.
Özellikle “Çözüm Süreci” adı verilen dönemde [çeşitli siyasi saiklerle] terör örgütlerine verilen tavizler bu örgütlerin bölgede güçlenmesine neden olmuş ve bugün ortaya çıkan görüntünün en önemli nedenini oluşturmuştur.
Sınırlarımız dışındaki terör örgütleri ile münasebetlerimiz ise, bugün karşı karşıya olduğumuz risklerin aynasında seyredilebilir.
Onun teröristi – benim teröristim siyaseti; ABD, Rusya ve İran için olduğu kadar bizim siyasetimiz açısından da doğru ve tutarlı bir duruş değildir.
Gelecekte Ortadoğu’da nelerin olacağını, yukarıda sözünü ettiğimiz fotoğrafı dikkatlice izlediğimizde ön-görebiliriz…
İşte Türkiye’nin gerçek beka sorunu, bu aynı fotoğrafın içeriğinde gizlidir.

@farukhaksal42
www.haksal.av.tr
farukhaksal@gmail.com