Erol Yıldız

Tüm Yazıları


Beka sorunu nedir?

  • 11 Şubat 2019 Pazartesi


Son günün modası beka sorunu konuşulmaya başladı. Bekanın lügat eş anlamına gelecek sözcük, “bir devletin, toprak bütünlüğünü, anayasal düzenini, hukukunu, iç ve dış tehditlere karşı korunması suretiyle devletin geleceğinin devam ettirilmesi” anlamına geliyor. Peki bu beka sorunu neden olabilir düşüncesi hangi şartlarda gelişir bunu çok iyi anlamak gerekir.
Bu sorunların oluşabilmesi için, ilk başta bu devletin içinde yaşayan insanların ayrıştırılmaması gerekir. İnsanların ayrıştırılması konusu ise, bu devletin en korkulması gereken konudur. Kişileri ayrıştırma yerine onların bu topraklarda ve Atatürk ilkelerinde birleştirilmesi gerekir. Zaten bu ilke ve devrimleri bizler öğrenerek gerçek olarak uygulayabilseydik bugün yaşanan hiçbir sorun kalmayacaktı.
Ülkemizin beka sorunu ne zaman doğar sorusunu sormak gerekir. Ülkemiz Anayasasına bağlı, halkın iktidarı olan, Hukukun üstünlüğünü kabul eden ulus devlettir. Bu ulus devlet içinde yaşayan Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Abaza ver diğer herkes bu ülke sınırları içinde Türk olarak ifade edilir ve ulusalcıdır. Yani ulusalcılık konusu hiçbir siyasi partinin içinde yer alan bir olgu değildir. Bizler bu ülke içinde yaşayan dini dili ırkı fark gözetmeden yaşayan herkesi bir bütün olarak kabul etmek zorundayız. Bunu başarmamız durumunda memleketin beka sorunu hiç kalmayacaktır.
Önümüzde yapılacak olan seçim öncesinde siyasilerimizin sözleri çok dikkatli olmalıdır. Üstelik bu seçimde beka sorunu diye bir konu olmaz. Olsa olsa, insanların sosyal anlamda onların yaşamıyla ilgili olan unsurların aksaması olabilir. Bu seçim adı üzerinde mahalli idareler seçimidir. Seçilecek olan kişi hangi ilde hangi beldede yaşarsa yaşasın, oranın idarecisi ve yöneticisi olmak üzere seçime katılmaktadır.
Siyasilerimizin şunu iyi bilmesi gerekiyor. Seçim çalışmalarında hangi parti olursa olsun, halka yapılacak olan mahalli idareler seçiminden dolayı ülkenin sorunları büyür demek, seçimde oy kaybetmenin en başta gelen sorunu olacaktır. Bunu ben değil, sokaktaki seçmen söylüyor. Belediye başkan adayı çıkıp da, ben seçilemezsem bu beka sorunu olarak karşınıza çıkacak demesi o adayın oy kaybetmesine neden olacaktır. Yıllarca AKP’ye oy veren yaşlı bir dede, namaz vaktini beklediği meydanda kendisiyle yaptığım sohbette, bana aynen şunları söyledi. “Oğlum, bu sorun oy verme sorunu değildir. Bu seçim bizleri idare edecek kişinin çalışkan, bu şehre bir şeyler katan, bizleri mağdur etmeyen, tarlalarımızı hiç uğruna kaybettirmeyen, suyumuzu ucuz, ulaşımımızı rahat sağlayan kişi olmalıdır. Ben bu seçimde her zaman verdiğim partiye vermeyeceğim. Bunun nedeni sorunun devlet değil, yaşam sorunu olduğunu bu yaşımda biliyorum” dedi. Bu seçimde seçmenimizin büyük bölümü daha sağlıklı olarak seçime gideceğini düşünüyorum. Yeter ki, beka sorununun mahalli idareler seçiminden farklı bir konu olduğunu idrak etsin.
Asıl ülkenin beka sorunu, üreticilikten tüketen topluma geldiğimiz günlerde olur. Geleceğimiz içimizin boşaldığında ortaya çıkar. Buna bir de işsizlik, enflasyon ve diğer sorunlar eklenince sorunların en büyüğü ortaya çıkar. Bağımlı bir devlet olur çıkarız.