Ferhan Ercan

Tüm Yazıları


Beka sorunu

  • 30 Ocak 2019 Çarşamba


Beka sorunu, ülkenin birliği ve bütünlüğü parçalanmaya başladığı zaman ortaya çıkar. Ülke bütünlüğünü parçalayan politik yaklaşımlar ve uygulanması gerekirken uygulanmayan politikalar beka sorununun ortaya çıkmasına neden olur. Bir ülke laiklikten, liyakatten ve demokrasiden uzaklaştığı zaman ülkede beka sorunu ortaya çıkar. Ülkede ulusal gelirin %56’sını ülke nüfusunun %1’i alıyor ise ve geriye kalan %99’luk kısım %46’yı eşitsiz olarak paylaşıyor ise zaten beka sorunu fiilen yaşanıyor demektir. %1’i paylaşanlar, onların çevresinde iktidar olanaklarından yararlananlar, bürokratlar ve bağımlı hale getirilen yoksullar sağlıklı bir toplumun varlığını işaret etmez.
Küçük azınlık ve onların çevresinde yer alanlar “bizden”, muhalif konumda olan genel çoğunluk “ötekiler”, olarak nitelendiği ve dillendirildiği an; ülkenin birliği ve bütünlüğü dinamitleniyor demektir.
Mega projeler rant yaratma amacıyla uygulanan ve yandaş kayırmak için kullanılan projelerdir. Üstelik bu projeler öncelikli ihtiyaçlar olarak değerlendirilemez. Bu projeler, temel ihtiyaçları öteleyen ve ülkenin geleceğini de borç batağına sürükleyen projelerdir. Dahası, bu projeler benzerlerinin kat kat üzerinde harcamalara neden olan pahalı projelerdir. Yollar, köprüler, tünel, hava alanı ve şehir hasta haneleri sadece bizleri değil, çocuklarımızı ve torunlarımızı da borç batağına itmektedir.
Osmangazi Köprüsü için günlük olarak belirlenen sayıya ulaşmak mümkün gözükmüyor. Bu somut olay görüldükten sonra yeni bir değerlendirme yapılarak devlet bu yanlış öngörünün yükünden kurtarılabilirdi ama sorumlular bu konuda çok sorumsuz davranmaya devam etmektedirler: “Devlet günlük 40 bin araç taahhüt etmesine karşın, 356 günün sonunda, yıl boyunca geçen araç trafiğine bakılacak. Devletin yıllık araç garantisi 14 milyon 600 bin. Bir yılda geçen araç sayısı 14 milyonda kalırsa, devlet 600 bin aracın geçiş ücreti olan 16.6 milyon doları firmaya ödeyecek ya da mahsuplaşacak. Garantinin üzerinde geçen aracın geçiş ücreti de işletmenin kasasında kalacak. Mahsuplaşma işlemi yılsonunda yapılacak.” (ntv.com.tr)
Soruna başka bir açıdan bakalım. Şu anda bu ülke bir beka sorunu yaşıyor ise; bu beka sorununun ortaya çıkmasına neden olanlar kimlerdir? Bu olumsuz gelişmelerden dolayı muhalefeti suçlamak akılla bağdaşır mı? On yedi yıldır ülkeyi yönettiğini sananlar çeşitli nedenlerle(sadece ülke çıkarı yok bu nedenler içinde) ülkeyi bu hale getirmişlerdir. Sorunu yaratanlardan, yarattıkları sorunları çözmelerini beklemek hiç akılcı değildir. Bir başka gerçeğe de parmak basmakta yarar var. Bir muhalefet partisi, konumunu unutarak öteki muhalefet partilerine muhalefet ederek iktidarın yanlışlarını sürdürmesine katkı sunmuştur(!)
Milliyetçilerin her şeyi sadece büyük değil, en büyüktür(!)
Din istismarcılarının her şeyi sadece doğru değil, tartışmasız en doğru olandır(!)

Yoksulu, yetimi, arkasızları kalleşçe sırtından vuranlar…
Har vurup harman savurup, çalmanın akarında duranlar!
Bütün bunları yaparken aptalları yanlarında bulanlar;
Henüz yolsuzluk aklayan bir sandık anasından doğmadı ki!..