Gündüz Murgul

Tüm Yazıları


Batı ve Biz

  • 11 Temmuz 2019 Perşembe


Gurbetçi/Alamancı dostlarla, henüz yankıları dinmeyen İstanbul seçimlerini konuşuyoruz. Daha önce de birçoklarınca dillendirilen bir kaygılarını ortaya sürdüler; “Bizde seçim olunca kıyamet kopuyor, oysa ki Almanya’da seçimi ya televizyondan ya da bilbordlara yapıştırılmış tanıtım ilanlarından öğreniyoruz.”
Kaygılarında haklılar, ancak bizim ve Batılıların içinde bulunduğumuz ekonomik ve siyasal koşullar farklıdır.
Bir Alman’a göre;
*Ekonomi sağlam temellere oturmuştur, piyasa kurallarına göre işlemektedir. Her halukarda kendisini zora sokacak bir durum oluşmayacaktır.
*Siyasal sistemlerinde; ister sosyal demokratlar, ister Hırıstiyanlar iktidar olsun bir değişiklik olmayacaktır.
*Hangi siyasi iktidar olursa olsun, Batı ölçülerinde hukukun üstünlüğü kuralı-buna kapitalist egemenlerin hukuku deseniz de olur-etkili bir şekilde işlemektedir.
Seçim sonuçları bir Alman’ın ufkunu karartacak nitelikte değildir.
Bir Türk’e göre;
*Ekonominin bugünden yarına güvencesi yoktur. Her geçen yıl bir öncekini aratmaktadır. Eğer seçim sonuçları siyasal iktidarı etkilemezse seçimden sonra zamlar sıraya girecektir.
*Tek adam egemenliği üzerine kurulu siyasal sistem yürürlüktedir. “Ötekileştirme” tarzı yığınların geleceğini karartmaktadır.
*Hukuk güvencesi yoktur. Seçimlerin ana temalarından biri “adalet”tir.
Seçim sonuçları bir Türk’ün ufkunu aydınlatabilir.
Her şey bir yana, oluşturulan neo-liberal politikalarla Batı’nın sağmal ineği olmuşuz; onların da tüm yükü sömürülen ülke insanının omuzlarına yüklenmiştir.
Bu nedenlerdendir ki, Alaman rahat, biz deli danalara dönmüşüz.