Başkana Borçlanma Yetkisi Oy Çokluğu ile Verildi


 Didim Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince dün ( 06 Şubat 2019 Çarşamba) saat 14:oo'de Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda 6 maddelik gündemle  dahilinde toplandı.

 Paylaş


Didim Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince dün ( 06 Şubat 2019 Çarşamba) saat 14:oo'de Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda 6 maddelik gündemle dahilinde toplandı.
CHP’li Ercan Atasoy ve MHP’li Salih Yarmacı’nın mazeretli olarak katılmadığı oturumda ek gündem maddesi önerisi olmayınca gündemin ilk maddesi olan “Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.01.2019 tarih ve 108 sayılı “Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’a Borçlanma Yetkisi Verilmesi” konulu yazısı görüşmeye açıldı, gündem hakkında söz almak istemeyince oylamaya geçildi.
Başkan Atabay’a İller Bankası, devlet bankaları ve özel bankalardan kullanılması planlanan 8.000.000,00 TL anapara tutarında ve azami 60(altmış) ay vadeli kredi kullanılması, konu ile ilgili kuruluşlarla yapılacak kredi iş ve işlemlerinin yürütülmesi için yetkiyi içeren Belediye Başkanı Deniz Atabay'a yetki verilmesi konusu yapılan oylamada 12 red oyuna karşılık 12 kabul oyuyla başkanın oy kabul etmesi üzerine oy çokluğu ile kabul edildi.
Gündem maddesine Üyelerden Mehmet Gökdemir, Murat Parmaksız, Mehmet Avcı, Şakir Saruhan, Cemal Engil, Ali Bakay, Eda Yücel İlhan, Nuh Ali Yılmaz, Hatice Gençay, Erdal Baylan, Hasan Yavuz, Aydan Aşık Turgut'un red oyu verdi.
İkinci gündem maddesi olarak, merak edilen “2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu” konulu gündemle ilgili olarak Belediyenin internet sitesindeki rapor görülebileceği belirtildi ve bu raporun denetçiler tarafından risk değerlendirmeleri de eklenerek yayınlandığı bilgisi aktarıldı.
görüşülecek.
Zabıta Müdürlüğü’nün “Zabıta Memuru Fazla Çalışma Ücretlerinin Belirlenmesi” konusu yine Zabıta Müdürlüğü’nün 30.01.2019 tarih ve 75 sayılı “08.10.2018 tarih ve 112 no’lu meclis kararı ile düzenlenen 2019 Gelir Tarife Cetvelinin, Üretici İşgalleri Ücretinin Yeniden Belirlenmesi” konusu ve İnsan Kaynakları ve Eğitim “Boş Kadro Değişikliği” konuları plan bütçe komisyonuna oy birliği ile gönderildi.
Son gündem maddesi olan ADM Elektrik Dağıtım Şirketinin, N18-B-11-A-4-D pafta, 1083 ada 5 parselin batısında; 29-L-IIc pafta, 654 ada 5 parselin güneyinde; 29L-IIc pafta, 352 ada 7 parselin kuzeyinde; N18-B-11-C-4-A pafta, 1232 ada 4 parselin güneyinde; 28N-IVb pafta, 367 ada 13 parselin batısında; 28N-IVb pafta, 8080 parselin kuzeydoğusunda; 28N-IIId pafta, 13594 parselin batısında yer alan 7 adet mevcut trafonun planlara işlenmesi konusu da İmar Komisyonuna gönderildi.
Meclis komisyona gönderilen maddelerin görüşülmesi için 11 Şubat 2019 Pazartesi günü saat 14’te toplanmak üzere son verildi.