Gündüz Murgul

Tüm Yazıları


BARIŞIN ADI KALDI

  • 05 Eylül 2018 Çarşamba


Eylülle birlikte Didim’de, Didim Belediyesi öncülüğünde geleneksel Barış Şenlikleri başladı.

Güvercinler uçuruldu.
Meşaleli yürüyüşler yapıldı.
Konserler verildi.
Çocuklara yönelik sergiler açıldı, kitaplar imzalandı.
Genel kanı, “şenliğin” yıllar geçtikçe sönükleşmeye başlamasıdır.
Normaldir; zamanımızda “barış”, yalnızca sözde kaldı.
Komşu komşuyla küs.
Tüketici AVM’lere öfkeli.
Farklı inançlar bir diğerini bir kaşık suda boğacak.
Farklı etnik kökenliler arasına kin duvarları örülmüş.
Babalar cinnet geçirip karısına, çocuklarına hem de kendisine kıyıyor.
Siyasiler birbirlerinin boğazına sarılıyor.
Ülkeler sırtlana dönüşmüş; dost düşman belli değil.
Emekçi, azgın sömürgenlere karşı ha patladı, ha patlayacak.
“Koyun kurt ile gezerdi/ fikir başka başk’olmasa” diyen Aşık Veysel sorunun özüne dokunmuş. Vahşi kapitalizmin hüküm sürdüğü dünyamızda fikirler/çıkarlar hep karşı karşıya kavgalı hale dönüştürülmüş. Karl Marks’ın değindiği gibi; “rekabet” adı altında iç çelişkilerle örülü kapitalizm, bu kavga/kaoitik karakterini “piyasa” örtüsüyle ustaca örter ve bunu ‘evrensel huzur ortamı’ olarak insanlığa yutturur. “Büyük insanlık” da birinin omzuna basarak yükselmeyi “normal” bir olgu olarak benimser. Benmerkezciliğin öne çıktığı; gelirler arasında uçurumların oluştuğu; sömürü ortamı sürsün diye milliyetlerin, farklı inanç kesimlerinin birbirine düşürüldüğü dünyamızda barıştan söz etmek biraz abes kaçmıyor mu?
Barış Şenlikleri’ne gelince….
Yapılsın, yapılsın da; şenlik havasında değil, barışı ortadan kaldıran unsurlarla nasıl mücadele edilmesi gerektiğinin gündem olduğu ortamda yapılsın.