Av Faruk Haksal

Tüm Yazıları


Bakalım Ne Yanıt Vereceksiniz ?..

  • 01 Mayıs 2019 Çarşamba


“Sınıf Bilinci” nedir?
1 Mayıs’ın anlamıdır; içeriğidir…
Hakim sınıfların korku yüklü rüyasıdır.
Hükümetlerin polisiye/askeri/inzibati tedirginliğidir.
Ama… Emekçinin bayramıdır…

Sınıf bilinci, ücret mücadelesinin siyasi mücadeleye doğru yükseltildiği bir farkındalıktır.
İşçinin hak arayışının tek tek patronlara değil, onu sömüren düzene karşı yöneltilmesinin arayışı ve bu yöndeki mücadelelerin tecrübe birikimidir.
Birileri bu muhteşem bayramı filtre edip, tomurcukların filizlendiği bahara indirgemeye gayret ederler.
Gayretkeştirler.
Ama bu gayret, gerçekten demokratik ülkelerde, emek mücadelesinin siyasi düzlemde gerçekten verilebildiği sahici cumhuriyet yönetimlerinde boşunadır, beyhudedir.
1 Mayıs Bayramı’nın işçilerin ücret, kıdem tazminatı, iş güvencesi ve benzeri haklarının kazanılması yönündeki mücadelelerin bayramı olarak kutlanması bir seçenektir.
Sözünü ettiğimiz sınıf bilincinin perçinlenmesi ve bu yöndeki farkındalığın geliştirilmesi için kutlanması da bir diğer seçenektir…
Bu satırları okuyanların tercihi hangi seçenekten yana ise, o kişinin siyasi düşüncesi o merkezde konuşlanır.
1 Mayıs bu anlamda herkesin kendi bilincini test edebilmesine yarayan, kişilere bu imkanı sunan bir fırsattır.
“Lam”ı veya “Cım”ı yoktur.
Ya öyledir, ya da böyledir.
Sol mu?
Evet sadece sol, demenin kaçamak diplomasisi de yoktur.
Siyasi bilincimiz açısından bu bayram her birimizden net ve kaçamaksız bir yanıt beklemektedir.
Yuvarlak sözcüklere yaslanarak musalla taşından kendimizi sıyırsak bile, önümüzde uzun bir sırat köprüsü vardır…
Ya sömürü düzenine, neo-liberal katakullilere gerçekten karşı duracak bir siyasi düşünceye, yani sınıf bilincine tırmanacağız.
Ya da bu köhnemiş kap-kaç düzenini orasından burasından çekiştirip, tamir etmekle oyalanacağız.

İşte 1 Mayıs’ın bayramı bizden bu yanıtı beklemektedir.
Sorun kendinize…
Bakalım hangi yanıtı alacaksınız?

@farukhaksal42
farukhaksal@gmail.com
www.akceder.com
www.haksal.av.tr